La oss ha forhåpninger til det nye året – SN Redaksjonen uke 2/24


Verv et nytt medlem! (For mer informasjon, se nederst)


La oss ha forhåpninger til det nye året

Journalist Bjørg Duve

Av Bjørg Duve, journalist

Jeg er alltid forventningsfull når vi går inn i et nytt år. Det ligger så mange muligheter der foran, men det er ikke til å legge skjul på at etter pandemien har utfordringene stått i kø. Vi er vitne til en galopperende prisstigning og en krone, som i året som gikk, ble svekket.

Året 2023 har på mange måter merkelappen utgifts-sjokk, festet på seg. Dyrtid er også et ord som godt beskriver året, som nettopp er slutt.

Nordmenn er et gjeldstynget folk. De fleste av oss har boliglån. De økte rentene har sørget for det største innhugget i pengebingen. Allerede før Russlands invasjon av Ukraina, var det snakk om en global energikrise. Drivstoffprisene fulgte samme stigende kurve. Matvarebaronene har også sørget for å grave dypt i folks lommebøker. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er det dagligvarehandelen som i størst utstrekning har bidratt til å holde den generelle prisveksten oppe. I 2024 må det jobbes med å finne ut hvor milliardoverskuddene havner.

Men vi må aldri slutte å synge «Deilig er jorden» selv om mørke skyer preger nyhetsbildet og overgangen til det nye året. «Deilig er jorden» er en protestsang. Dansken Bernhard Ingemann dempet det opprinnelige kristne budskapet i teksten og skrev i stedet en sang mot krig. Han var sjokkert over brutaliteten i treårskrigen mellom Danmark og Preussen fra 1848 til 1850/51.

La oss fortsette å protestere mot krig og brutalitet. Vi må ikke slutte å synge «Deilig er jorden». Vi må leve i håpet. La oss ha forhåpninger om at 2024 blir et godt år!


En stygg sak i bydel Bjerke

Stig L Klingstedt
Stig L Klingstedt

Av Stig Klingstedt, leder ressursgruppe jus og økonomi

Et av våre medlemmer tok kontakt med oss for å få hjelp. Han skriver:

«For noen år siden flyttet min mor og far fra sin rekkehusbolig og til en Omsorg+ bolig på Årvoll i Oslo. Dette slik at de skulle få en lettere hverdag på sine eldre dager. Da ble de lovet at dersom én falt fra eller kom på sykehus, så ville den andre ha rett på å bo i boenheten ut livet. Dette er bekreftet fra huseier. Dette var jo grunnen til at de valgte en slik løsning da min far alt på den tiden var dårlig til bens og hadde vanskeligheter med å gå i trapper.»

Etter hvert ble far meget svekket både fysisk og kognitivt. Mor har rukket å bli 85 år og far er 88 år og trenger heldøgns pleie. Han har vært inn og ut på sykehjem og sykehus og flere leger og annet helsepersonell har bekreftet at han trenger en sykehjemsplass. Bydelen svarer da at det er sterkt beklagelig at helsepersonell uttaler seg om slik ting. Mor var totalt utslitt og visste ikke sin arme råd. Hun fikk hjelp fra hjemmetjenesten, men likevel var det hun som måtte ta hovedansvaret for stell av far.

Istedenfor en fast sykehjemsplass bestilte bydelen en sykehusseng som pleierne hadde som krav for å pleie far. I en trang omsorgsbolig betød det at mor ble nødt til å fjerne dobbeltsengen og har nå knapt rom for en enkeltseng i tillegg til fars sykehusseng. Mor protesterte og barna protesterte, men til ingen nytte.

Bydelen ga så beskjed til mor at en forutsetning for at far skulle få en fast sykehjemsplass var at mor flyttet ut av omsorgsboligen. Barna opplevde dette som utpressing da foreldrene hadde blitt lovet at den ektefellen som ble igjen kunne beholde boligen etter at den andre hadde dødd eller havnet på sykehjem.

Medlem

I Senior Norge var det ressursgruppen for jus og økonomi som ble bedt om å håndtere saken i samråd med sønnen. Vi hadde flere telefonsamtaler, og internt i gruppa konfererte vi over e-post og telefon. Vi var nokså sikre på at bydelen ikke kan forlange flytting av mor. Husleieloven §8-3 gir gjenværende ektefelle rett til å bli boende i boligen dersom den andre faller fra. Dette er en regel som ikke kan avtales bort. Det var heller ikke gjort forsøk på å sette dette som betingelse da leiekontrakten for omsorgsboligen ble inngått.

I tillegg var det klart at far hadde rett til en sykehjemsplass i henhold til gjeldende regler. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a sier at «kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.»

Vi mente derfor at bydel Bjerke hadde en dårlig sak. Etter hvert fikk sønnen beskjed om at far hadde blitt innvilget fast plass på et sykehjem. Vi anbefalte at dette ble akseptert og at vi heller fikk komme tilbake til spørsmålet om flytting av mor dersom det ble et aktuelt tema.

Saken endte med at mor fikk beholde omsorgsboligen og far har nå fast plass på sykehjem. Vi håper at både far, mor og barna har hatt en roligere jul- og nyttårsfeiring.

Vår erfaring med saken er at man skal ikke akseptere hva som helst fra kommunens side. Det kan også være en trygghet å ha en organisasjon med juridisk kompetanse i ryggen dersom man får problemer med kommunenes tolkning av regelverk.


Nytt pensjonssystem fra Tonje Brenna på tampen av fjoråret

Statsløven

Regjeringen, ved arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna, la fredag 15. desember fram Melding til Stortinget nr. 6 for 2023-2024: Et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil.

Meldingen er en oppfølging av det Pensjonsutvalget som regjeringen Solberg satte ned i juni 2020 for å foreta en samlet evaluering av pensjonsreformen i Norge så langt, og for å stake ut retningen videre framover.

Du kan lese kommentarene til Senior Norge v/ Bjørn Einar Halvorsen her:


Forskjellen mellom det å bli eldre og det å bli gammel

Hvorfor føler visse mennesker tyngden av årene som har gått, mens andre blir eldre uten å føle seg gamle? I dag vil vi se på forskjellen mellom det å bli eldre og det å bli gammel. Hvorfor ser noen ut til å eldes bedre enn andre? For å svare på dette, snakker man ofte om helse eller økonomi. Det finnes imidlertid noe som mange overser: Det er forskjell på å bli eldre og bli gammel. 

Du kan lese hele artikkelen her: https://utforsksinnet.no/forskjellen-mellom-det-a-bli-eldre-og-det-a-bli-gammel/


Budsjettmøte med Regjeringen

Senior Norge er en av fire pensjonistorganisasjoner som har faste årlige møter med regjeringen. Møtene gjennomføres i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet hvor Helse- og omsorgs departementet, Finansdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kultur og likestillingsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet også møter.

En av disse møteseriene med Regjeringen omfatter innspill til kommende statsbudsjett. De 4 pensjonistorganisasjonene inviteres til å komme med forslag til budsjettet. Det gjennomføres 4 avtalefestede møter hvor organisasjonene først fremmer sine forslag og dernest får presentere og utdype sine innspill for departementene.

I årets innspill og møte nr. 2 for budsjettåret 2025 den 19. desember, valgte Senior Norge å rette hovedfokus mot styrket kommuneøkonomi og utbygging av en overordnet kvalitetskontroll med støttetjenester til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Senior Norge foreslår at ansvar for kvalitetskontroll, veiledning og støtte til kommunene tillegges Statsforvalterene. Senior Norges innspill kan du lese her: Senior Norges innspill til Statsbud­sjettet for 2025 – SN Redaksjonen uke 48/23.

Kvalitetskontroll og faglig statlige støtteordninger for kommunale helse- og omsorgstjenester er og blir en sentral og viktig oppgave å arbeide for i Senior Norge de kommende årene!

Behovene for offentlige tjenester stiger svært raskt og kulminerer for årsklassen som i dag er 49–51 år! Tilfredsstillende offentlige tjenester må derfor sikres – med alle midler!

Senior Norge trenger din støtte i dette viktige arbeidet. Bli værende som medlem og få andre med – det er faktisk nok for oss.


Informasjon fra Administrasjonen 

Den Gamle Krigsskole – Tollbugata 10 Oslo – By Ssu – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83505255

Godt nytt år til alle våre medlemmer!

Styret og administrasjonen i Senior Norge ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nytt år!

Våre nyheter i begynnelsen av 2024 er:

  • Medlemsfordel på privat fysioterapi. Fysioterapeuten kommer hjem til deg (uten ventetid).
  • Økning i antall jurister for å hjelpe våre medlemmer med fremtidsfullmakt / arv / testament.
  • Aktiviteter i lokallagene for våre medlemmer.
  • Senior Norge skal selvfølgelig sikre et godt lønnsoppgjør for våre pensjonister til våren. 

Kom i gang med trening på nyåret!

Trenger du å trene mer i det nye året, så er Senior Norge sitt tilbud gjennom Naardic det rimeligste. Tren hjemmefra med 22 instruktører. Program fra 06:30–21:30. Bare å velge. Dette finner du allerede på vår hjemmeside under «medlemskap».   

Mer informasjon og video trykk her!


Siste påminnelse til innvalgte i eldreråd – Er du valgt inn i eldrerådet i ditt fylke / kommune / bydel?

Send informasjon til sekretariatet i Senior Norge.

De fleste eldrerådene er nå på plass i alle fylker, kommuner og bydeler i større byer. Senior Norge ønsker å lage en oversikt over sine medlemmer som er valgt inn som representant i eldreråd. Vi setter derfor pris på at våre medlemmer som er valgt inn høsten 2023, sender en epost til post@seniornorge.org. med navn og hvor du er valgt inn fra. Merk eposten med Eldreråd valg 2023.

Når det gjelder opplæring for nyvalgte i eldreråd, finnes det nå en oppdatert oversikt over landsdekkende kurs og muligheter for påmelding. De første kursene starter 31. januar og går utover våren.

For å melde deg på trykk her!


Ja til Eldre  – Møte i Nova Spektrum Lillestrøm 13. desember

Det var nesten fullt hus på Nova Spektrum i Lillestrøm onsdag 13. desember. Hovedtema for dagen var: En trygg alderdom.

Kort Video fra dagen. Trykk her: Kort video fra dagen – trykk her!

Kort video fra dagen!

Kontingent

I disse dager er det sendt ut faktura som gjelder betaling av årskontingent for de av våre medlemmer som har forfall i januar. Senior Norge er avhengig av at vi får inn betalingen så raskt som mulig slik at vi slipper dyre purringer.

Så kjære medlem, ikke vent med betalingen. På forhånd takk!

Verv et nytt medlem

Medlemskontingenter

  • Enkeltmedlem kr 390,-
  • Familiemedlem kr 490,-.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav. Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!

Vervepremier 2024

Gavekort på kr 100,-  for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2025. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning av:

  • Gavekort kr 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. 
  • Gavekort kr 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer 
  • Gavekort kr 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. 

Totalt 3 gavekort deles ut.