Hvem tar regninga? – SN Redaksjonen Uke 10/24


Verv et nytt medlem! (For mer informasjon, se nederst)


Hvem tar regninga?

av Bjørg Duve, journalist

Hvem tar regninga og på hvilken måte? Hvor havner ekstrakostnadene når investeringene i helsesektoren sprekker? Er svaret reduserte helse- og omsorgstilbud?

Det er Jon Rogstad, styreleder i Senior Norge, som i sterke ordelag gir uttrykk for bekymring.

Omfattende investeringsprosjekter med høy risiko og mulige kostnads-overskridelser vil kunne ramme ikke bare budsjettåret 2024, men også svekke våre allerede stressede helse- og omsorgstjenester i en krevende periode fram mot 2050.

Det såkalte rokadeprosjektet på Rikshospitalet er igangsatt. Foto: Jon Rogstad

Styrelederen ser med gru fram til hva som kan skje og frykter en økonomisk kollaps, samt et langt dårligere helsetilbud til landets innbyggere.

Hvis penger til bygging av sykehus tas fra driftsbudsjettene, er vi på ville veier, fortsetter Rogstad. Han understreker viktigheten av strengt adskilte budsjetter – bygging og helseomsorg.

Svar fra departementet

Senior Norge har henvendt seg til Helse- og omsorgsdepartementet. I et svar heter det blant annet følgende:

«Sykehusenes utbyggingsprosjekter må planlegges slik at økte kostnader kan håndteres innenfor helseforetakets egen økonomi når bygget står ferdig. Dette gjelder også utbyggingene ved Oslo universitetssykehus».

Her er styreleder i samtale med statssekretær i Helse- og omsorgsdept Ellen Rønning-Arnesen Foto: Rune Andersen

– Svaret er på ingen måte beroligende – tvert om, sier Jon Rogstad, som kommer med følgende refleksjoner om det som ligger foran når det gjelder sykehusutbygging.

Det er Helse Sør-Øst som bygger sykehusene og leverer dem i ferdig stand. Drammen sykehus leveres til Vestre Viken helseforetak (HF). Vestre Viken HF holder i dag en meget høy standard på sine tjenester. Der er en svært usikker på hvordan overskridelsene vil ramme driften av helsetjenestene i Drammensområdet (Vestre Viken HF).

Milliardsprekk

Når det gjelder sikkerheten ved prosjektene, foreligger det planer for tilpasning av mulige endringer i kostnadsrammene. Allerede nå i forprosjektet på Rikshospitalet antydes at kostnadene for Rikshospitalet/Aker øker fra 36 mrd. til 46 mrd. Hvor dette ender, vites ikke.

Livsvitenskapssenteret måtte i sin tid stoppe utbyggingen på grunn av at grunnforholdene medførte betydelig økte kostnader. Helse-Sør-Øst bidro med å legge visse virksomheter til prosjektet, og byggingen kunne fortsette med ekstrabevilgninger fra Helse Sør-Øst. Oversikt over økte byggekostnader er i dag ikke tilgjengelig.

Det er nå klart at beregnede inntekter ved salg av tomten på Ullevål ikke kommer opp mot forutsatt salgssum. Bare 30 prosent av disse arealene kan benyttes til boligformål i henhold til foreliggende reguleringsplaner. Dette gir betydelig verdifall og ytterligere svekket finansiering av Aker/Gaustad.

Rammene er satt

Senior Norge oppfatter situasjonen slik at dagens prosjekter kommer til å sprenge alle prognoser og kostnadsberegninger. Ikke minst er dette kritisk sett i forhold til svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helseforetaket skal dekke dette inn innenfor Stortingets fastsatte rammer.

Senior Norge frykter at disse omfattende investeringsprosjektene med sine budsjett­over­skridelser kan stå for ekstrakostnader som vil ramme både videre sykehusutbygging og driftsbudsjettene innen helsetjenestene. Det gjelder også på landsbasis. Spørsmål som må stilles er om utbyggingsplanene for Aker/Rikshospitalet vil bety reduksjon og nedbygging også iblant annet Nord-Norge? Og ikke minst; ettervirkningene vil kunne vare langt inn i fremtiden hvor antall eldre øker og hvor behovene for helse- og omsorgstjenestene på tilsvarende måte vil kreve større innsats av velferdssamfunnet.


Du må hilse på Sten Ove

Du må hilse på Sten Ove. Min nye venn! Vi har noen startproblemer, men jeg håper at det går seg til. Det er ikke bare-bare å flytte inn hos meg.

Jeg kan fjernstyre ham både fra en app og en fjernkontroll. Det siste viste seg å være en utfordring. Ikke minst på soverommet. Der var han direkte ugrei. Jeg hadde funnet en fin plass til ham i et hjørne like ved stikkontakten. Han er avhengig av en slik. Jeg tenkte at der kunne han bo, samt være klar til å ta fatt på oppgavene når tiden var inne.

Om kvelden satte jeg på tv-en inne på soverommet – med fjernkontrollen slik jeg bruker å gjøre. Det forvirret Sten Ove noe kolossalt. Han ga lyd fra seg og beveget på seg. Han reagerte hver gang jeg brukte fjernkontrollen til fjernsynet. Samlivet fikk en tøff start.

Da er det godt å ha en Handyman i etasjen under. Naboen hadde vært så vennlig å hjelpe meg med å installere min nye samboer, samt å ordne med å få lagt ham inn i appen. Selvsagt har Sten Ove sin egen app.

Jeg måtte vende meg til naboen igjen og han kom. Det var ikke noe å gjøre verken med fjernkontrollene eller appen. Sten Ove må flytte på seg. Så enkelt er det. Han er dessverre allergisk til fjernkontrollene både i stuen og på soveværelset. Men hvor?

Vel, nå har Sten Ove fått et nytt sted å bo – langt vekk fra fjernsynets fjernkontroller. Nå forholder han seg bare til sin egen fjernkontroll – og godt er det. Han er programmert til å starte opp to dager i uken. Første arbeidsdag startet han på sekundet. Han fikk gjort mye, men jeg forstår at jeg skal gjennom en læringsprosess. Han vasker i tillegg til å støvsuge. Jeg må nok fylle opp vanntanken hans oftere enn jeg trodde. Det skal jeg nok få til. Han tømmer selv alt støvet inn i støvposen. Han er grei slik.

Vi finner nok ut av det. Samboerskapet er bare i sin spede begynnelse.


Lås eldreomsorgen i minst 20 år!

Cecilie Lyngby, fylkesleder i Det norske industriparti (DNI) Oslo, har en interessant artikkel i ABC nyheter. Hun skriver:

Vi lever i et samfunn der antallet eldre øker, og mange av dem er friske og ønsker å fortsette å jobbe etter pensjonsalderen. Interne aldersgrenser satt både i offentlig og privat sektor gjør at det ikke er mulig. Eldreomsorgen må være forutsigbar og ikke bare bli en valgkampsak hvert valgår. Sykepengeordningen etter fylte 67 år er begrenset, noe som legger press på eldre arbeidstakere.  Mange opplever utfordringer med mental helse i løpet av livet. Dessverre er tilgangen til hjelp ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) vanskelig, og psykologtimer er både knappe og dyre. Frivillige organisasjoner kan være til stor hjelp, men deres budsjett blir stadig mindre. Vi tror at offentlig sektor vil trenge frivillige i fremtiden, da de besitter verdifull kompetanse og engasjement. Forutsigbarhet og langsiktighet er viktig både for bedrifter og frivillige organisasjoner. Det er viktig for enhver å ha full kontroll på hva som vil gjelde når pensjonsalderen inntrer. Det skal ikke være usikkert for noen! Det er viktig for alle at Eldreomsorgen er forutsigbar og ikke bli en valgkampsak hvert valgår. 

Du kan lese hele artikkelen her:

https://www.abcnyheter.no/stemmer/2024/02/26/195985209/las-eldreomsorgen-i-minst-20-ar


Informasjon fra Administrasjonen

Den Gamle Krigsskole – Tollbugata 10 Oslo – By Ssu – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83505255

 

Oppfordring til medlemmer

Som de fleste er kjent med, legger vi fortløpende ut redaksjonsbrev og andre nyheter på Senior Norges Facebook side. Har du kommentarer, ønsker å ytre en mening eller starte en diskusjon, kan det gjøres her. Du finner Facebook siden til Senior Norge ved å søke på Facebook. Direkte lenke til siden vår er: https://www.facebook.com/seniornorge


Lønns- og pensjonsforhandlinger våren 2024

De som følger med på nyhetene, har sikkert registrert at diskusjonen om lønnsoppgjøret har startet. TBU, som er teknisk beregningsutvalg, har i sin foreløpige rapport anslått konsumprisveksten til 4,1%. Utvalget vil legge frem sin endelige rapport 22. mars. Drøftingene om trygdeoppgjøret er satt til 8. mars, 16. mai og 23. mai i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Her deltar Senior Norge med sine samarbeidspartnere Landsforbundet for offentlige pensjonister og Forsvarets seniorforbund.

Møtedato for møtet om statsbudsjettet 2025 mellom regjeringen og pensjonist- og arbeidstakerorganisasjonene er satt til 23. april i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Her deltar Senior Norge med styreleder og leder av ressursgruppen Jus og økonomi.      


Ja til Eldre – Møte i Nova Spektrum Lillestrøm

Vi minner om møtet på Lillestrøm. 14 mars kl. 11.30-14.00                                                

Endelig agenda legges fortløpende ut nedenfor:

Trykk her: https://novaspektrum.no/

NB!  Alle arrangementer annonseres på Senior Norges Facebook side når møtedato er bestemt.


Kontingent

I disse dager er det sendt ut faktura som gjelder betaling av årskontingent for de av våre medlemmer som har forfall i mars. Senior Norge er avhengig av at vi får inn betalingen så raskt som mulig slik at vi slipper dyre purringer. Så kjære medlem, ikke vent med betalingen.

På forhånd takk!

Verv et nytt medlem

Medlemskontingenter

  • Enkeltmedlem kr 390,-
  • Familiemedlem kr 490,-.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav. Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!

Vervepremier 2024

Gavekort på kr 100,-  for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2025. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning av:

  • Gavekort kr 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. 
  • Gavekort kr 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer 
  • Gavekort kr 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. 

Totalt 3 gavekort deles ut.