Audhild Freberg Iversen til minne – SN Redaksjonen uke 4/24


Verv et nytt medlem! (For mer informasjon, se nederst)


Audhild Fredberg Iversen til minne

Av Stig Klingstedt

Audhild Fredberg Iversen

Det var triste nyheter som kom til Senior Norge sist uke. Ett av våre mest markante medlemmer, advokat Audhild Freberg Iversen, døde plutselig den 6. januar og etterlater seg et stort tomrom.

Audhild var et menneske full av liv og lyst til å bidra. Hun var glad i reiser og besøkte mange deler av verden, som fottur i Andesfjellene, turer til det fjerne Østen, mange sydenturer og turer i de norske fjellene. Audhild var også en ivrig golfspiller og brukte spillet blant annet som arena for å verve nye medlemmer til Senior Norge.

Arv og skifte ble etter hvert sentrale temaer i hennes virke og dessuten fremtidsfullmakter. Men Audhild var også den som satt igjen med historien om Seniorsaken, senere Senior Norge, med sin lange fartstid, og sin sentrale posisjon i organisasjonen.

Audhild meldte seg inn i Seniorsaken 2003 og har altså deltatt som et aktivt medlem i nesten hele organisasjonens eksistens. Hun satt i mange år som styresekretær, deltok fast i administrasjonsmøtene og var også medlem av ressursgruppen for jus og økonomi. Hun arbeidet også som frivillig advokat i organisasjonen og viste hele tiden et stort engasjement for den eldre befolkningens ve og vel. Store deler av Seniorhåndboken er enten skrevet av Audhild, eller sterkt influert av henne.

Audhild var medlem av det sentrale eldrerådet i Oslo og bidro i sterk grad til at rådet hadde gjennomslagskraft. Hun har også deltatt i en rekke møter med departementer om lovgivning som angår arv og skifte, men også andre type lover som vergemålsloven, og det nå aktuelle arbeidet med en samboerlov.

Da jeg kom inn i Seniorsaken som frivillig jurist i 2010 fikk jeg en storslått mottakelse av Audhild som nok hadde følt seg litt ensom som eneste juristen i sekretariatet til da. Etter det har vi hatt et fantastisk godt samarbeid, og etter hvert utviklet et godt vennskap. Jeg har hele tiden vært mektig imponert over Audhilds engasjement og pågangsmot for å få til bedre kår for alle oss eldre.

Våre tanker går til barn, barnebarn og oldebarn som var en elsket del av Audhilds liv.


Tidsriktig Eldreomsorg: Bruken av Kunstig Intelligens for Pensjonister

I dagens teknologidrevne samfunn har Kunstig Intelligens (AI) blitt en viktig ressurs, ikke bare for unge generasjoner, men også for pensjonister. Denne moderne tilnærmingen til eldreomsorg har vist seg å være svært nyttig på flere områder, og gir en rekke fordeler for eldre borgere.

En av de mest fremtredende bruksområdene for AI for pensjonister er helseomsorg. AI kan brukes til å utvikle personlige helseassistenter som hjelper pensjonister med medisinering, gir påminnelser om legetimer, og overvåker helsetilstanden kontinuerlig. Dette gir en tryggere og mer effektiv helsehåndtering, samtidig som det gir pårørende og helsepersonell innsikt i den eldre personens velvære.

Videre kan AI også støtte pensjonister sosialt og mentalt. Chatbots og virtuelle assistenter er utviklet for å tilby samtalepartnere og gi informasjon om hobbyer, reiser og kulturelle arrangementer. Dette kan bidra til å redusere ensomhet og holde eldre engasjert og oppdatert.

På det praktiske plan har automatisering gjort dagliglivet enklere for pensjonister. Smarthus-løsninger, drevet av AI, tillater fjernstyring av belysning, termostater og sikkerhetssystemer. Dette gir eldre personer økt selvstendighet ved å gi dem muligheten til å administrere sitt eget hjem, selv om de ikke fysisk kan utføre visse oppgaver.

Selv om bruken av AI for pensjonister har mange fordeler, er det viktig å håndtere teknologien med forsiktighet. Personvernhensyn, etiske retningslinjer og tilpasning til individuelle behov må være sentrale i utviklingen av AI-løsninger for eldre.

I sammenfatning representerer bruk av AI en lovende utvikling innen eldreomsorg. Det gir ikke bare praktisk støtte for daglige aktiviteter, men også en dypere forbindelse med samfunnet og forbedret helsehåndtering. Integreringen av Kunstig Intelligens kan hjelpe samfunnet med å gi verdig og tidsriktig omsorg til en aldrende befolkning.

Senter for Seniorpolitikk har laget en egen robot knyttet til pensjon og jobb. Du kan lese mer om denne samt teste den på din egen PC/Nettbrett. Trykk på vedlagt lenke nedenfor:

Ønsker du å lese enkel artikkel om hva en forventer at AI kan brukes til, så finner du det her:  12 måter å bruke kunstig intelligens på nå.


Informasjon fra Administrasjonen 

Den Gamle Krigsskole – Tollbugata 10 Oslo – By Ssu – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83505255

Ny medlemsfordel på plass – Fysioteraupeut kommer hjem til deg – ingen ventetid!

Vi har inngått avtale med «Hjemmefysioterapeuten» for deg som ønsker å få fysikalsk behandling i eget hjem.

Det er ingen ventetid og fastsatt pris for medlemmer i Senior Norge med 15% rabatt. «Hjemmefysioterapeuten» tilbyr et bredt og aktivt fysioterapitilbud av høy kvalitet. Få hjelp med trening, rehabilitering og behandling av smerter.

«Hjemmefysiofysioterapeuten» kommer hjem til deg eller annen ønsket lokasjon. Fysioterapeuten har alltid med behandlingsbenk og nødvendig utstyr, du behøver ikke foreta deg noe. Du sparer tid, energi og slipper avbrekk i hverdagen for å gå til en fysioterapeut.

«Hjemmefysioterapeuten» har bemanning i Oslo, Bærum, Asker, Lillestrøm, Ski, Nesodden, Moss, Fredrikstad, Halden, Drammen, Tønsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø. De holder på med ansettelser i Sandefjord, Skien, Ålesund. 

Du finner mer informasjon og hvordan du foretar bestilling på vår hjemmeside. Under medlemskap. (litt ned på siden): Trykk her!


Ny vervekampanje 2024 er i gang – Hvorfor bli medlem i Senior Norge?

Det er viktig for Senior Norge å få nye medlemmer. Tips gjerne venner om å melde seg inn hos oss.

Vi jobber for å ivareta våre medlemmers interesser innen jobb, pensjon. skatt, helse og omsorg.

En av våre mest populære medlemsfordeler er hjelp til å sette opp testament eller en fremtidsfullmakt i samarbeid med våre dyktige advokater. Senior Norges juridiske rådgivning er et lavterskeltilbud til medlemmer som har behov for hjelp og støtte i en bestemt sak. Første konsultasjon hos våre dyktige advokater er gratis.  Utover dette faktureres etter statens satser for advokatbistand.

Vel verdt å merke seg er at Senior Norge har et betjent sentralbord fra mandag til torsdag mellom kl.10:00-14:00. Vi har ingen CHAT eller Robot som svarer for oss slik mange firmaer opererer med i dag!

Senior Norge har også en hjelpetelefon som er åpen på hverdager fra kl. 09:00 til 17:00.

Mer om Senior Norges vervekonkurranse for 2024 finner du her: 

Verv et nytt medlem

Medlemskontingenter

  • Enkeltmedlem kr 390,-
  • Familiemedlem kr 490,-.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav. Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!

Vervepremier 2024

Gavekort på kr 100,-  for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2025. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning av:

  • Gavekort kr 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. 
  • Gavekort kr 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer 
  • Gavekort kr 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. 

Totalt 3 gavekort deles ut.