Video fra debattmøtet – Er alder en blindsone i mediene?