Vi blir smartere enn tidligere generasjoner Ukebrev uke 39/2023

Verv et nytt medlem! (For mere informasjon, se nederst)
Klikk for å registrere nytt medlem

Takk for følget!

Dette er det siste ukebrevet med meg som redaktør. I fremtiden vil jeg skrive enkelte artikler som kan inngå i ukebrevet, men overlate redaktørjobben til andre.

Jeg har skrevet i ukebrevet og koordinert innlegg i nesten fem år nå. Det har vært en spennende periode der jeg har vært nødt til å sette meg inn i veldig mange ulike fagfelt og fått god innsikt i eldrepolitikk og eldreomsorg.

Det har vært spesielt givende å få mange gode og interessante tilbakemeldinger og flere spennende forslag til artikler som kan være med i ukebrevet.

Til min hjelp har jeg hatt Eva Henschien som har lest korrektur og kommet med mange og gode forslag til riktig kommasetting og hun har også korrigert skrivefeil, feil navn og så videre. Odd Gunnar Olsen har stått for setting og utsendelse av brevet til medlemmene. Hans «falkeblikk» har avslørt mange svake detaljer som vi i felleskap har rettet opp. Det har vært til uvurderlig hjelp i arbeidet.

Stor takk til alle som har bidratt til ukebrevet! Så ønsker jeg ny redaktør til lykke med arbeidet!
Stig Klingstedt

Vi er smartere enn tidligere generasjoner

Ifølge en stor studie, Tromsø-undersøkelsen, er dagens 70-åringer like smarte som 60-åringene var 15 år tidligere. Også 80-åringene har bedre fysikk, bedre helse, bedre hukommelse og bedre kognitive evner enn tidligere 80-åringer.

Dette har vi vel mistenkt lenge, men nå er det konstatert i en studie som ca. 45 000 personer har deltatt i siden 1974. Forskerne peker på flere faktorer som kan ha bidratt til utviklingen. Bedre utdanning, trening, røykekutt og kosthold betyr mye, men også et bedre sosialt liv har betydning. Inntak av alkohol ofte, men i små mengder, ser ut til å ha en positiv effekt. Dette kan høre sammen med at de som drikker ofte og lite, kan være mer sosiale enn de som drikker sjelden og større mengder hver gang.

Du kan lese hele artikkelen her

Eldrerådskurs i regi av «Et aldersvennlig Norge»

Regjeringen og Stortinget har bevilget midler til å gjennomføre kurs for de nyvalgte eldrerådene rundt i Norge tidlig i 2024. Det starter med Innlandet den 31. januar 2024 og ender med Troms og Finnmark den 23. og 25. april.

I løpet av oktober kommer invitasjon, program og påmeldingsskjema. Kurset vil bestå av to deler, en digital modul som skal gjennomføres først. Deretter en fysisk samling. Tidspunktene for samlingene er følgende:

RegionDatumSted
Innlandet31. janaurScandic Lillehammer Hotel
Viken (Østfold)6. februarQuality Hotel Fredrikstad
Vestfold og Telemark8. februarQuality Hotel Tønsberg
Oslo-Akershus13. februarScandic Vulkan
Viken (Buskerud)5. marsScandic Ambassadeur Hotel Drammen
Vestfold og Telemark7. marsComfort Hotel Porsgrunn
Agder12. marsScandic Kristiansand Bystranda
Rogaland14. marsScandic Stavanger Forus
Vestland19. marsScandic Bergen City
Møre og Romsdal4. aprilScandic Parken Ålesund
Trøndelag8. aprilScandic Lerkendal Hotel
Nordland16. aprilScandic Bodø
Troms og Finnmark23. aprilScandic Hotel Alta
Troms og Finnmark25. aprilScandic Ishavshotel

Eldrerådene er et rådgivende, folkevalgt organ som har som oppgave å passe på at eldres interesser blir ivaretatt av de styrende i kommunene. Det er viktig at alle som sitter i kommunenes eldreråd får relevant opplæring. Det er også viktig at nye, og medlemmer med erfaring, deltar i den samme opplæringen.

For våre medlemmer som sitter i eldreråd eller er foreslått som medlemmer; hold av dagene og sørg for at eldrerådenes medlemmer bruker denne muligheten!

Det vi gjør, må tåle dagens lys

Kommentar: Bjørg Duve

En meget klok dame sa til meg en gang for mange år siden, at vi må oppføre oss slik at det
ikke er noe grunnlag til å stille spørsmål ved vår oppførsel eller våre handlinger.

Det var Tove Strand som ga meg denne leveregelen. Jeg tror hun var sosialminister på den tiden, men det er uvesentlig. Det hver og en av oss bør ta inn over oss, er at det vi gjør må tåle dagens lys.

Jeg vet at noen mener at pressen må bære en god del av ansvaret for at livet til dem som
kommer i søkelyset, blir vondt og vanskelig. Slik er det ikke. Det er ikke pressens
samfunnsoppdrag, men jeg håper at bakkemannskapet rundt dem det stormer rundt er godt når det stormer. Ansvaret for hva du og jeg gjør, eller ikke gjør, er kun ditt og mitt. Du har selv ansvaret for ditt eget liv. Tar du ikke det ansvaret, kan det ende med en brutal oppvåkning for mennesker rundt deg.

Pressens samfunnsoppdrag er å stille spørsmål. Når den så gjør jobben sin og begynner å grave, skal det være en selvfølge at her er det ikke noe grunnlag for å lete videre. Ting er på stell.

Har en i tillegg bedt om befolkningens tillit ved valg og kommet i posisjoner, så vis at du ertilliten verdig. Da er det ikke om å gjøre å finne smarte løsninger eller ordninger eller ta seg til rette overfor andre, slik at en på ett eller annet tidspunkt tråkker over streken. Det er så trist å være vitne til at den ene etter den andre av våre tillitsvalgte har skjeletter i skapene. Slike skjeletter har en tendens til å dette ut. Jeg synes at skapdørene åpner seg vel titt og ofte etter at «me too»-skapdørene begynte å fly opp. Jeg synes det bare fortsetter. Vi får stadig innblikk i hva som skjuler seg både her og der. Det er trist å se at en del har sovet i timen da budskapet om at en må oppføre seg slik at det ikke skal være noe grunnlag for å stille spørsmål ved, ble formidlet.

Fra administrasjonen

Seniorbolig
Senior Norge skriver ganske mye om seniorboliger i Seniorhåndboken i kapittel 11. (Den finner du nederst på hjemmesiden vår.)

Vi har i vår og høst hatt besøk av flere utbyggere, hvor vi ser at det ogaå tilbyes seniorbolig uten innskudd. Nedenfor finner du lenker til to utbyggere som vi mener har kunnskap og erfaring på dette området:
https://signaturhagen.no/
https://grunnsteinen.no/

Møteplass JA TIL ELDRE
Neste møte på Lillestrøm er i støpeskjeen, programmet blir klart rundt 1. oktober. Møtedagen er fastsatt til 11.oktober. Tema blir: Bo trygt hjemme.
Vi kommer tilbake med agenda når programmet er klart.

Vi gratulerer!

Denne uken blir Tove Inderdal 70 år.
Margrete Wiig Skjæveland, Tordis Seljevoll Høgeid, Marit Renolen Lund og Odd Erling Sandanger fyller 80 år.
Vi gratulerer på det hjerteligste.
Les Seniorhåndboken her
 VERV ET NYTT MEDLEM!

Medlemskontingenter: Enkeltmedlem kr 390, Familiemedlem kr 490.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav.

Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!
 
Vervepremier 2023
Gavekort på kr. 100 kr for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2024. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning:Gavekort kr. 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. Gavekort kr. 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer Gavekort kr. 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. Totalt 3 gavekort deles ut.
Klikk her for å registrere nytt medlem
%d