Trygdedrøftingene for 2023 Ukebrev uke 10/2023

Verv et nytt medlem! (For mere informasjon, se nederst)
Klikk for å registrere nytt medlem

Frokostseminar om morgendagens arbeidsstokk

Førsteamanuensis Laura E. M. Traavik (Foto SK)

Et aldersvennlig Norge inviterte denne uken til frokostseminar om morgendagens arbeidsstokk. Utgangspunktet var at Norge vil få et stort underskudd på arbeidskraft om ikke lang tid. Men vi har ressurser bare arbeidsgiverne er villige til å satse på dem. 55-70-åringene er det «grå gull».

Foredragsholderne pekte på at norske arbeidsgivere ikke har innarbeidet seniorpolitikk i sine personalplaner. Det er få bedrifter som har personalpraksis rettet mot eldre arbeidere. Forskerne har behandlet alder som et eget forskningsområde i stedet for å knytte det til mangfold.

Fire forskere holdt gode innlegg som alle poengterte behovet for å satse på godt voksne medarbeidere. Kristin K. Devold fortalte fra sitt ståsted i NHO at hennes avdeling hadde som mål å ha like mange medarbeidere fra hver gruppe 30-40, 40-50, 50-60 og 60-70 år. Det innebærer konkrete tiltak for å trekke til seg voksne medarbeidere.

De øvrige foredragsholderne var seniorforsker ved FHI, Astri Syse og seniorforsker ved Universitetet i Sørøst-Norge og førsteamanuensis ved Høyskolen i Kristiania, Laura E. M. Traavik og seniorforsker ved Senter for sosialt entreprenørskap og samvirkende sosial innovasjon, Universitetet i Sørøst-Norge, Lars U. Kobro.

Helvetesild

I samarbeid med “International Federation on Ageing (IFA)”, arrangerer GSK “Shingles Awareness Week” – eller «helvetesilduka» – i uke 9. Er du interessert kan du lese mer om dette HER
Det anslås at en av fire personer rammes av sykdommen i løpet av sitt liv. Det er viktig å komme under behandling så raskt som mulig dersom man får sykdommen.

Personer over 50 år og personer med svekket immunforsvar har høyere risiko enn den generelle befolkningen og kan dra nytte av informasjon som gjør at de snakker med sin lege om sin risiko. Helvetesild forekommer hyppigere hos pasienter med kols, det er vist at de har 3 ganger høyere risiko for å få helvetesild enn de uten kols.
Du kan også lese mer om sykdommen om du klikker HER:

Sekretariatet orienterer
Trygdedrøftingene for 2023

Arbeids- og inkluderingsminister
Marte Mjøs Persen
Foto SK
Trygdedrøftingene er nå fastsatt til den 15. og 23. mai. De nye satsene vil gjelde fra 1. mai, men vi må regne med at det vil gå en viss tid før betalingen finner sted. Etter drøftingene skal saken behandles av Stortinget på bakgrunn av en stortingsmelding.

Årets regulering blir viktig for pensjonistene etter at vi har hatt stor prisvekst de seneste årene. Lønnsveksten for de så kalte frontfagene samt at både lønn og prisvekst var større i 2022 enn det som ble lagt til grunn i reguleringen våren 2022, vil være avgjørende for økningen av pensjonene.
Forhandlingene om lønn for frontfagene skal skje i løpet av mars.

Seniorbolig

Foto SK

Mange seniorer har solgt eneboligen, rekkehuset eller leiligheten de har eid i mange år og kjøpt en mindre, lettstelt leilighet med universell utforming, heis og garasje. I tillegg har stadig flere skreddersydde seniorleiligheter dukket opp på markedet i de senere år.

Senior Norge jobber med å påvirke at det bygges flere seniorboliger. Du finner mer detaljer om seniorboliger i vår seniorhåndbok kapittel 11. Vedlagt ligger en video fra Kollen seniorbolig som brukere er fornøyd med, og som Senior Norge mener tilfredsstiller pålagte krav.

Klikk HER for å se video. (Når du kommer inn på nettsiden, klikk på pilmerket til venstre på den sorte linjen litt ned i artikkelen).    

Vi gratulerer!

I disse dagene blir Ernst Henning Mikkelsen og Lisbeth Juul Helliksen 70 år. Terje Berget, Alfred Leopold Kristiansen, Kate Turid Larsen og Inger-Lise Emblem fyller 80 år.

Vi gratulerer på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

VERV ET NYTT MEDLEM!


Medlemskontingenter: Enkeltmedlem kr 390, Familiemedlem kr 490.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav
Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!
 
Vervepremier 2023
Gavekort på kr. 100 kr for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2024. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning:Gavekort kr. 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. Gavekort kr. 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer Gavekort kr. 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. Totalt 3 gavekort deles ut.
Klikk her for å registrere nytt medlem