Trond-Viggo Torgersen – Årets Hederssenior 2023

Trond-Viggo Torgersen ble i dag søndag 1. oktober 2023 overrakt prisen Årets Hederssenior fra Senior Norge. Prisen ble utdelt i Oslo Rådhus med fullsatt sal i forbindelse med FN sin markering av Eldredagen. Styreformann i Senior Norge Jon Rogstad overleverte prisen og bildet «Never Ending» laget av kunstneren Kenneth Blom.

Never Ending malt av Kenneth Blom

Trond-Viggo Torgersen har vist et sterkt og hjertevarmt engasjement for seniorer gjennom sitt arbeid og offentlige engasjement. Han har gjort seg bemerket for å sette søkelys på eldre menneskers livssituasjon og utfordringer på en humoristisk og rørende måte. Her er noen måter han har bidratt til å fremme seniorers interesser:

  1. Sceneforestillinger og TV-programmer: Torgersen har ofte inkludert temaer knyttet til aldring og eldre i sitt arbeid.
  2. Bøker: I sine bøker har Torgersen også reflektert over eldre menneskers liv og erfaringer.
  3. Samfunnsengasjement: Trond-Viggo Torgersen har også tatt del i samfunnsdebatten om eldreomsorg og aldring. Han har vært en talsperson for økt søkelys på eldre menneskers rettigheter og velferd.
  4. Bidrag til organisasjoner: Torgersen har også støttet og deltatt i veldedighetsarrangementer og kampanjer som har som mål å forbedre eldre menneskers liv.

Gjennom sitt arbeid og sitt engasjement har Trond-Viggo Torgersen vært en varm talsperson for seniorer, og han har bidratt til å gi dem en tydeligere stemme i samfunnet. Hans humoristiske tilnærming til aldring og eldreomsorg har vært både oppmuntrende og tankevekkende, og hans bidrag har vært svært verdsatt av både seniorer selv og samfunnet som helhet.

Torgersen har satt sitt preg på norsk kultur, både som underholdningspersonlighet, lege og talsmann for barns rettigheter. Hans mangfoldige bidrag vil uten tvil bli husket og verdsatt i mange år fremover.

FAKTA

Trond-Viggo Torgersen, født den 14. juni 1952 i Oslo, er en mangfoldig norsk personlighet med en imponerende karriere som artist, mediemann, lege og tidligere barneombud. Han har gjort betydelige bidrag innenfor en rekke felt og har satt sitt preg på norsk kultur og samfunn.

Torgersens karriere begynte som kanalvert for NRK i 1974, og det skulle vise seg å være starten på en lang og innholdsrik reise gjennom mediebransjen. I løpet av 1970- og 80-tallet, ledet han flere populære barne- og ungdomsprogrammer på kanalen, inkludert «Mens vi går og legger oss» med Flode i 1978 og «Kroppen» i 1981. Han var også den første programlederen for «Halvsju» i 1979.

Mellom 1987 og 1991 ble Torgersen en kjent figur i underholdningsprogrammet «LørDan» med Dan Børge Akerø, der han portretterte karakteren «Vaktmesteren» og tok på seg ulike figurer i «Fem på gaten». På 2000-tallet hadde han egne programmer fra Samfundet i Trondheim mellom 2003 og 2005, kalt «Trond-Viggo og Samfundet». Fra 2008 ledet han det TV-sendte sceneshowet «Hvorfor det?» og var programleder for «20 spørsmål» frem til programmet ble avsluttet i 2016.

Trond-Viggo Torgersen har også markert seg som artist og skuespiller. Han har utgitt flere barneplater og hatt roller i filmer som «Get Ready to Be Boyzvoiced» (2000), «O’ Horten» (2007) og «Kommandør Treholt & Ninjatroppen» (2010). I tillegg har han skrevet teaterstykker både for barn og voksne, deriblant stykket «Hjalmar og Flode», som har blitt oppført på Oslo Nye Teater, Hordaland Teater og Rogaland Teater. Flere av hans bøker, inkludert «Kroppen», «Flode alene» og «Tenke sjæl», er oversatt til flere språk og har blitt godt mottatt av både barn og voksne.

Utdannelsesmessig er Torgersen utdannet lege, og han har hatt en betydningsfull rolle som Norges andre barneombud. Han ledet også arbeidet med NOU 2011: 20, kalt «Ungdommens maktutredning», som ble levert til Barne- og likestillingsdepartementet den 13. desember 2011.

I juni 2022 valgte Trond-Viggo Torgersen å gå av med pensjon fra NRK, men han planlegger å fortsette sitt arbeid som freelancer. Han er gift med Kristin Helle-Valle, og de har tre barn sammen.