Regjeringen fortsetter sin arrogante adferd for å få nedlagt Eldreombudet Ukebrev uke 13/2023

Verv et nytt medlem! (For mere informasjon, se nederst)
Klikk for å registrere nytt medlem

I Statsråd den 17. mars fremmet regjeringen en lovproposisjon om opphevelse av eldreombudsloven. Regjeringen redegjør kort for hvorfor eldreombudet er besluttet avviklet, og viser til at Stortinget allerede har vedtatt dette i sitt budsjettvedtak om ikke å bevilge videre drift etter den 1. juli 2023. Regjeringen mener at opphevelse av loven bare er en naturlig konsekvens av Stortingets vedtak, og at det derfor ikke var nødvendig å sende saken på høring.

Senior Norge har protestert på regjeringens fremgangsmåte tidligere ved å sende brev til samtlige politiske partier som er representert i Stortinget. Vi mener at så lenge loven gjelder skal det bevilges driftsmidler for Eldreombudet. Skal loven endres eller sågar oppheves skal saken sendes på høring slik at alle sider ved et fremtidig vedtak blir belyst. Det er sterkt beklagelig at regjeringen ikke følger vanlig prosedyre når de ber Stortinget fatte lovvedtak. I denne saken har regjeringen tydelig signalisert at den ikke er interessert i å få vite hva berørte parter og fagorganer mener om saken. Alderisme er et dekkende begrep for slik adferd.

Husassistenter til Stavanger kommunes sykehjem

Foto Pixabay

Senior Norge Rogaland har lenge argumentert for at det skal innføres husassistenter på sykehjemmene. Før jul vedtok Stavanger å utlyse slike stillinger til avlastning for helsepersonell på sykehjemmene. Lokallaget har hatt samarbeid med Dag Mossige fra Arbeiderpartiet. Han gikk sterkt inn for saken. Kommunestyret var litt usikker på om det var mulig å finne nok søkere til denne type stillinger. Nå viser det seg at kommunen har fått 766 søkere til de 59 stillingene som er utlyst. Husassistentene er verken sykepleiere eller helsefagarbeidere, men skal avlaste fagpersonellet med praktiske oppgaver.

Ordningen har vært prøvd en periode i et prosjekt og resultatet har vist seg svært vellykket. Husassistentene vil lette tilværelsen både for helsepersonell og for de eldre på sykehjemmene.
Vi gratulerer Senior Norge Rogaland og ønsker lykke til med det videre arbeidet!

Rettelse

I det forrige ukebrevet varslet vi om landsmøtet som skal holdes den 25. mai 2023. Saker som skal behandles må derfor være sekretariatet i hende senest 31. mars i år, og ikke 31. april som nevnt i forrige mandagsbrev. Vi beklager inkurien!

Fastlegenes pasientlister

Foto Pixabay
Enkelte opplever at de bli omplassert fra sin fastlege til en ny og ukjent lege. Spesielt for eldre kan det oppleves som både frustrerende og litt skremmende. Helfo, som administrerer ordningen, bruker loddtrekking når de må omplassere pasienter fra én fastlege til en annen. Det burde være mulig å skåne eldre mennesker fra å skifte fastlege med mindre de selv ønsker det. Loddtrekkingen bør ikke brukes for mennesker som er 70 eller eldre.

Skattemeldingen er under utsendelse i disse dagene – sjekk meldingen!


Foto SK


Skattemeldingen er kommet eller vil komme i løpet av denne uken. Generelt gjelder det å sjekke alle fradrag slik at man får riktig skatt. Hvis man har gitt gaver på fra 500 og opp til 25 000 kroner til frivillige organisasjoner kan disse trekkes fra.  Det er å merke et man ikke kan overføre fradrag fra den ene ektefellen til den andre. Disse avdragene er individuelle. Det er bare gaver til organisasjoner som er godkjente av Skatteetaten som medfører fradragsrett. Hvis du er usikker kan du sjekke ved å klikke her.  

Det er skjedd et par endringer i formueskatten. Tidligere ble en primærbolig gitt formuesverdi som var lik 25 prosent av den fastlagte verdien. Fra og med 2022 blir formuesverdien beregnet til 25 prosent av verdien opp til 10 millioner kroner og med 50 proenst av verdien over 10 millioner kroner. Det er verdt å merke seg at verdiberegningen skjer sjablongmessig. Dersom man mistenker at verdien er satt for høyt kan man be om en konkret takst. Hvis det viser seg at markedsverdien er lavere enn den sjablongmessige beregningen får man satt ned verdien.
Dersom en av ektefellene havner på sykehjem med fast plass bør man sjekk at boligen som den andre ektefellen bor i fremdeles blir kategorisert som primærbolig. Hvis den ektefellen som står oppført som eier havner på sykehjemmet bør man være ekstra påpasselig. Det skjer av og til at boligen da blir sett på som sekundærbolig og gitt en verdi svarende til 95 prosent av markedsverdien. Dersom en av ektefellen fremdeles bor i boligen skal den behandles som primærbolig, uansett hvem som står som hjemmelshaver. Feilen blir rettet om man tar kontakt med Skatteetaten.

Sekundærboligene ble gitt økt formuesverdi i 2022 og er nå 95 prosent av markedsverdien mot tidligere 90 prosent.

Vellykket samling om digital utenforskap i Stavanger og Sandnes

Tormod Bjørnstad

Fra Senior Norge Rogaland har vi fått dette innspillet:

Vi hadde i dag to flotte møter i Stavanger og Sandnes om digital utenforskap ved Tormod Bjørnstad – mange ble sterkt inspirert. Vårt håp er jo at noen melder seg inn i Senior Norge.  Henholdsvis 31 og 16 personer var med på møtene, dette er vi godt fornøyd med.  I tillegg hadde Jon Rogstad en god presentasjon av Senior Norge, hvor han ga et bilde av historien vår og våre mange utfordringer.

Seminar med Siv Jensen og standup-komiker Jånni Kristiansen onsdag 29. mars kl. 17.00 i OSL

Det avholdes seminar med Siv Jensen og standup-komiker Jånni Kristiansen

onsdag 29. mars, klokken 17:00 på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. Vi har ledig 10-12 plasser for medlemmer i Senior Norge denne dagen. Påmelding skjer til Eva Henschien, epost: eva.henschien@seniornorge.org innen tirsdag 28. mars kl.17.00.
Kun for medlemmer. Påmelding etter “første mann til mølla”- prinsippet.

Agenda

  • 16.30 Dørene åpner – lett servering 
  • 17.00 Velkommen og kort informasjon ved “50 til 100”
  • 17.10 Foredrag ved Siv Jensen, tidligere partileder og finansminister; nå selvstendig næringsdrivende: “Nye faser – spennende muligheter – også etter fylte 50!”
  • 17.50 Innlegg og refleksjon ved Jånni Kristiansen, foredragsholder og standup komiker, en av grunnleggerne av Reis Deg Komikerklubb; Norges største og eldste standup-klubb.
  • 18.20 Refleksjon & mingling, servering av drikke
  • 19.00 Slutt

NYTT FRA ADMINISTRASJONEN

Treningstilbud
Det nye treningstilbudet er i gang og flere har meldt seg inn og bruker det. Husk at det er viktig når du skal registrere deg første gang med rabattene til Senior Norge at du går inn via vår hjemmeside under medlemskap/medlemsfordeler. Her finner du informasjon om Naardic. Trykk på knappen MELD DEG PÅ MED NAARDIC. Når du har registrert deg og fått dine betingelser, kan du senere naturligvis gå direkte til Naardic sin side fra din IPAD/PC/TV.

Møter og arrangementer
Siste uke har det vært avholdt et vellykket arrangement i vårt nye lokallag i Oslo, Oslo Sør-Øst (Nordstrand/Søndre Nordstrand/Østensjø bydel) ved Anne Bakøy og hennes nye styre. Det ble bl.a. orientert om nyheter fra Senior Norge, fremtidsfullmakter og lokalhistorie om Lamseter Gård.

Det har også vært avholdt lokallagsleder-møte ved Teams hvor lokallagene fra Østfold, Oslo, Asker og Bærum, Senior Aktiv, Vest, Rogaland og Lillestrøm var representert.

Vi gratulerer!

I disse dagene fyller Ellen Birgitte Fisher, Ranveig Mitsem, Rigmor Granby, Edda Ingjerd Øderud og Vencke Holen 80 år. Solveig Marie Fredriksen Fyller 90 år.
Vi gratulerer på det hjerteligste.
Les Seniorhåndboken her


VERV ET NYTT MEDLEM!

 
 

Medlemskontingenter: Enkeltmedlem kr 390, Familiemedlem kr 490.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav.
Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!
 
Vervepremier 2023
Gavekort på kr. 100 kr for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2024. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning:Gavekort kr. 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. 
Gavekort kr. 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer 
Gavekort kr. 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. Totalt 3 gavekort deles ut.
Klikk her for å registrere nytt medlem