Rammen for investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem er brukt opp for 2023 Ukebrev uke 9/2023

Verv et nytt medlem! (For mere informasjon, se nederst)
Klikk for å registrere nytt medlem

Medlemskontingent
Kjære medlemmer, vi er helt avhengige av dere for å kunne drive organisasjonen videre for å støtte opp om eldres rettigheter og økonomi.
Husk derfor å betale kontingenten når dere får faktura!

1. januar 2023 var vi 1 018 200 alderspensjonister

I 2022 ble 64 200 registrert som nye alderspensjonister. Gjennomsnittsalder ved første uttak var 65,6 år i hele 2022. For kvinner var gjennomsnittsaldere 66, 1 år og for menn 65.0 år.
Ved utgangen av 2022 var det 134 500 minstepensjonister blant alderspensjonistene. Det utgjør 13.2 prosent som er en reduksjon fra 14.6 prosent fra utgangen av 2021.

Gjennomsnittlig alderspensjon fra NAV i 2022 var 269 504 kroner. (Alle tall er fra NAV)

Statistisk sentralbyrå har beregnet at pensjonistene tapte mer kjøpekraft enn de yrkesaktive i 2022. Fall i kjøpekraften for pensjonistene var 1,5 prosent mot yrkesaktive som gikk ned 1,3 prosent.

Rammen for investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem er brukt opp for 2023

Som tidligere omtalt ble det ikke bevilget penger til investeringer i omsorgsboliger og sykehjem for 2023. Dette gjelder også oppgraderinger av eksisterende sykehjem. Potten som lå i Husbanken, er brukt opp allerede i løpet av januar. Kommuner som har planlagt oppgraderinger av sykehjem har fått beskjed om at pengene er brukt opp, men at de kan søke for neste år og håpe at regjeringen og Stortinget bevilger støtte for 2024. Man står selvfølgelig fritt til å foreta oppgraderinger som ikke er støtteberettiget.

Dette er situasjonen samtidig som vi vet at antallet eldre øker kraftig i årene som kommer.

Senior Norge er bekymret over utviklingen.

Husbanken må tilføres tilstrekkelig med midler slik at byggingen av omsorgs- og sykehjemsplasser kan komme i gang igjen. Oppgradering av eldre sykehjem er også nødvendig mange steder. Disse blir nå satt på vent på grunn av manglende støtte fra Husbanken.

Gaver om du sitter i uskiftet bo

Høyesterett har høsten 2022 avsagt dom i en sak om gaver fra uskiftet bo. I den forbindelse kan man trekke en del konklusjoner som kan være nyttige å huske.
Du har relativt stor frihet til å gi gaver selv om du sitter i uskiftet bo. Det er ikke ren prosentregning, men som tommelfingerregel er gaver som utgjør 10 prosent av uskifteboets formue neste alltid greit. Dersom du går opp til mellom 10 og 30 prosent er du i faresonen og må vurdere meget konkret hva som kan være lov. Tidligere utbetalt forskudd på arv vil bli tillagt vekt. Nye gaver må ses i sammenheng med tidligere gaver til samme person.

Generelt kan man si at man skal være forsiktig med å dele ut gaver om man sitter i uskiftet bo. Det er fornuftig å ta kontakt med en sakkyndig på området før du deler ut store gaver.

Sekretariatet orienterer

Senior Norge viser vei i eldreomsorgen
Senior Norge har hatt et prosjekt for eldre personer som ikke fått noe tilbud fra sin kommune. Video er en kort reportasje hvor de eldre hentes til felles samling med velkomst, sang, trim, quiz og en felles middag. For så å bli kjørt hjem etterpå. Prosjektansvarlig er lokal leder i Senior Norge. Mer detaljer om prosjektet ligger med video: Trykk her

84 åring var lei av å sitte hjemme og begynte å jobbe
På vår hjemmeside under “I media” nå finner du reportasjen om en 84-åring som begynte å jobbe igjen. Og han skulle jobbe til han ikke orket mer.
Trykk her for å komme til hjemmesiden.  

Vilmerhverdagsvenn
Du har sikkert registrert at vi har Hverdagsvenn som et medlemstilbud. VilMER leter nå også etter Hverdagsvenner som har førerkort og som kan bringe sin venn til apotek, butikk, kino eller turer. Du finner mer info om Hverdagsvenn under fanen «Medlemskap» på hjemmesiden.

Seminarer/kurs i mars måned ved våre samarbeidspartnere  –  gratis for våre medlemmer.
Overgang fra et arbeidsliv til en pensjonisttilværelse er for noe en etterlengtet og enkel beslutning, for andre en kompleks og krevende separasjonsprosess. Hvordan forløper og oppleves en slik overgangsprosess. Delta i seminar hos Senter for Senior politikk.
For mer info, tidspunkt og påmelding, trykk her

Foredrag av Kirsti Løken fra “Svak til verdens sterkeste” er historien om 68-åring med benskjørhet som ble verdens sterkeste kvinne.
Lytt til foredrag og delta i bokklubb med Ambera Lifestyle.
Mer info, tidspunkt og påmelding, trykk her

Vil du være mentor for en oppstartsbedrift hvor seniorer møter yngre
Har du bakgrunn fra næringslivet, har et nettverk og ønsker å hjelpe oppstartsbedrifter med unge gründere. Da har du anledning til å få et kort kurs som mentor hvor du får vite om opplegget, rammene, rolleforståelse og prosess. En uke senere får du møte oppstartsbedrifter hvor unge mennesker søker folk med erfaring som kan bistå med sin kompetanse.

Opplæring skjer hos 50til100, Øvre Slottsgate 3, Oslo den 2. mars kl. 17.00.

Møte med unge nye bedrifter er på Loftet Høyskolen Kristiania den 7. mars. Kl. 17.00.
Begge aktivtiter organiseres og ledes av 50til100.
Påmelding og mer info E-post: Klikk her

Vi gratulerer!

I disse dagene fyller Bernhard Hienerwald 60 år. Aud Nordheim, Marianne Øverby, Karin Myhre, Morten Eriksen og Ina Birgitte Karlsrud blir 70 år. Berit Brufjell, Kari Skjeldsbæk, Solveig Bu, Svein-Erik Torgersen og Aud Johanne Sandvig fyller 80 år.

Vi gratulerer på det hjerteligste!

VERV ET NYTT MEDLEM!


Medlemskontingenter: Enkeltmedlem kr 390, Familiemedlem kr 490.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav.

Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!
 
Vervepremier 2023
Gavekort på kr. 100 kr for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2024. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning:Gavekort kr. 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. Gavekort kr. 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer Gavekort kr. 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. Totalt 3 gavekort deles ut.
Klikk her for å registrere nytt medlem