Pensjonene vil øke mer enn lønnen for første gang siden pensjonsreformen ble innført i 2011 Ukebrev uke 20/2023

Verv et nytt medlem! (For mere informasjon, se nederst)
Klikk for å registrere nytt medlem

Senior Norge ønsker alle medlemmer og lesere en riktig god 17. mai!

Revidert nasjonalbudsjett, noe drypper også på de av oss som er pensjonister

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram av regjeringen den 11. mai. Det bærer tydelig preg av at regjeringen bommet en del på anslagene da de laget sitt forslag til statsbudsjett høsten 2022. Nå kompenseres en del av underbudsjetteringen fra den gang.

For oss eldre betyr dette blant annet følgende:
Kommunene får tilført 3,2 milliarder i økt rammetilskudd. Økningen kan bety at kommunene blir i stand til å opprettholde en ansvarlig eldreomsorg. Samtidig øker regjeringen anslaget til integrering av flyktninger med 3 milliarder kroner slik at kommunene skal få kompensasjon for bosetting av et økende antall flyktninger fra Ukraina.

Sykehusene blir også kompensert med 4,7 milliarder i tilskudd og kan øke låneopptaket med 1,5 milliarder kroner. Det vil gi en større økonomisk trygghet for driften.

Lønnsveksten er anslått til 5,2 prosent som er det samme som frontfagene fikk i forhandlingene. Prisvekstene er anslått til 5,4 prosent som er en økning fra tidligere anslag fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) på 4,9 prosent. Det vil gi et positivt utslag i trygdereguleringen med virkning fra 1. mai.

Pensjonister med pensjon under 300 000 og som ikke har andre inntekter får en skattereduksjon som for de med lavest pensjon vil bety ca. 4 500 kroner per år. Grensen for å bli fri for skatt heves fra 240 500 kroner til 250 350 kroner, forutsatt at man ikke har andre inntekter.

Pensjonene vil øke mer enn lønnen for første gang siden pensjonsreformen ble innført i 2011.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen vil lede trygdedrøftelsene som starter denne uken. Statsminister Jonas Gahr Støre uttalte i forbindelse med presentasjonen av revidert nasjonalbudsjett at pensjonistene vil få et løft i pensjonen på ca. åtte prosent.

Pensjonistorganisasjonene har i mange år arbeidet iherdig overfor regjeringen for å få underreguleringen på 0,75 prosent fjernet, eller i det minste å få pensjonsreguleringen som et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. I 2021 fikk vi endelig gjennomslag for en pensjonsregulering med gjennomsnittet. I år får vi merke at dette lønte seg. Spesielt ved høy prisvekst og moderat lønnsvekst vil effekten for pensjonistene bli positiv. Det har vært situasjonen både i 2022 og 2023. I år kan vi regne med å få økt pensjonene prosentuelt mer enn lønnen. Noen politikere fremstiller dette som milde gaver fra staten, men vi må huske på at pensjon er opptjente penger som vi har lagt til side under et langt yrkesliv. 

Pensjonistorganisasjonene har arbeidet hardt for å få et rettferdig resultat på plass.

Vi kommer tilbake med informasjon om resultatet når drøftelsene er avsluttet den 23. mai.

Alderisme i reklamen – kan være lønnsomt å gå nye veier

En svensk undersøkelse viser at det lønner seg for bedrifter å gå imot tendensen med alderisme i reklamen. Vi er vant å se unge damer som fronter alle typer varer og tjenester i annonser og annen reklame. Eldre mennesker har nesten ikke vært å finne her.

Nå har en svensk undersøkelse ved forskerne Hanna Berg og Karina Liljedal ved Handelshögskolan i Stockholm vist at konsumenter ser ut til å foretrekke annonser som viser folk fra underrepresenterte samfunnsgrupper. Det ser ut til å gjelde også eldre kvinner i reklamen. De gjorde fire undersøkelser og fant at kvinner i alle aldre foretrekker annonser som viser eldre kvinner. De hadde også et mer positivt syn på varene som det ble gjort reklame for dersom kvinnene i reklamen var eldre.

For mannlige deltakere fant de ikke noen forskjell.

Det er en utbredt grad av alderisme i valg av kvinner i reklamen. Eldre kvinner er nesten ikke til stede, men det kan altså lønne seg å endre på dette. Eldre er en stadig større gruppe av konsumenter med forholdsvis stor kjøpekraft, men de er også erfarne konsumenter og lar seg ikke lokke om de misliker reklamen.
Du kan lese hele artikkelen her

Vi gratulerer!

I disse dagene blir Susanne Biørn-Lian, Håkon Wilberg, Aud Åse Klovning Knudsen, Kirsten Marie Vestbøstad Lia, Øivind Arnesen og Kerstin Maj-Len Elisabeth Sundin 80 år. Helga H Bjertnes og Gerd Sigrid Kraabøl fyller 90 år.

Vi gratulerer på det hjerteligste.

Les Seniorhåndboken her


VERV ET NYTT MEDLEM!


Medlemskontingenter: Enkeltmedlem kr 390, Familiemedlem kr 490.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav
Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!
 
Vervepremier 2023
Gavekort på kr. 100 kr for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2024. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning:Gavekort kr. 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. Gavekort kr. 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer Gavekort kr. 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. Totalt 3 gavekort deles ut.
Klikk her for å registrere nytt medlem
Klikk her for å registrere nytt medlem
%d