Pensjonene øker med 8, 54 prosent fra 1. mai 2023

Senior Norge er godt fornøyd med resultatet av årets trygderegulering. Vi har i mange år arbeidet iherdig for å få endret reguleringen av pensjonene slik at vi får fjernet underreguleringen med 0,75 prosent sammenlignet med lønnen. Nå er folketrygdloven endret med virkning fra 2022 og dette årets oppgjør om regulering av pensjonene har derfor gitt et positivt bidrag til pensjonistene. Det beror i stor grad på at prisøkningen har vært større enn lønnsøkningen og da vil også pensjonene øke mer enn lønnen.

Hvis lønnsøkningen blir større enn prisøkningen vil lønnstakerne øke sin kjøpekraft. Da vil pensjonene justeres med lavere prosentsats enn lønnen, men også pensjonistene vil få økt kjøpekraft.