Økte skattesatser og økt ligningsverdi for boliger slår hardt mot pensjonistenes økonomi Ukebrev uke 7/2023

Verv et nytt medlem! 
(For mere informasjon, se nederst)
Klikk for å registrere nytt medlem

Økte skattesatser og økt ligningsverdi for boliger slår hardt mot pensjonistenes økonomi
Et av senior Norges medlemmer er intervjuet i Nettavisen angående skatt på bolig og formue.
(Du kan lese hele artikkelen her🙂

Det å fortsette å bo i sin egen bolig etter at man er blitt pensjonist vil ofte være krevende. Det er heller ikke så enkelt å bytte fra enebolig til en lettstelt leilighet da disse normalt er meget høyt priset.

Mange som mister sin ektefelle har problemer med å beholde deres felles bolig etter dødsfallet. Det gjelder spesielt for kvinner som ofte har lavere pensjon enn mannen.
Skatteutvalget, som nylig la fram sin innstilling, foreslår skjerpete regler som vil bety økte skatter for folk som bor i egen bolig.

Senior Norge arbeider med høringsinnspill til regjeringen om skatteutvalgets innstilling.

Vi blir mange eldre i 2060, men ikke så mange som Trond Giske sa

Trond Giske holdt tale i årsmøtet for Nidaros sosialdemokratiske forum i Trondheim helt i begynnelsen av februar. Han sa da:

«Og bare vent, i løpet av de nærmeste 35–40 årene, 35 årene, så går vi fra å ha 600 000 mennesker over 70 år til 1,2 millioner mennesker over 70 år. Det dobles. Antall mennesker over 90 tidobles.» 

 Sitatet ble samme dag publisert i VG. Etter en faktasjekk er det klart at han tok kraftig i når det gjelder 90-åringer. SSB har beregnet antallet 90 år eller eldre i 2060 til mellom 159 000 og 258 000, sammenlignet med 2022 da 46 558 var 90 år eller eldre. Det er en økning med mellom tre og fem ganger tallet fra 2022. Når det gjelder mennesker over 70 år er tallet ganske riktig. Det bekreftes også av SSB.

Tallene viser at samfunnet står overfor store utfordringer for å få eldreomsorgen til å skinne.

Økt minstepensjon for enslige fra 1. januar i år

Minstepensjonen økes med 4 000 kroner fra 1. januar 2023. det betyr at minste pensjonsnivå for enslige pensjonister fra 1. januar er 236 816 kroner per år. Den nye pensjonen blir utbetalt fra mars sammen med etterbetaling for de to første månedene.

Et bredt sammensatt utvalg har foreslått en bedre regulering av minstepensjonene. Arbeids- og inkluderingsminister Mjøs Persen sier at de nå arbeider med å få til et bredt flertall i Stortinget for å sikre fremtidens pensjoner.

Samtidig som regjeringen har vedtatt økningen av minstenivå for enslige pensjonisters pensjon har man bestemt at det skal gjøres enkelte endringer i forskriften om bostøtte. Tidligere har økt minstepensjon medført at enkelte har fått redusert bostøtten. Dette blir nå endret slik at bostøtten ikke blir påvirket av økningen av minstepensjonen.

Den midlertidige økningen av bostøtten er forlenget slik at den gjelder til og med mai måned 2023. Hver måned får de som mottar bostøtte 1 500 kroner ekstra utbetalt, i tillegg til 150 kroner per husstandsmedlem.

Medlemsfordeler

Senior Norge arbeider med å få medlemsfordeler til sine medlemmer.
På hjemmesiden kan du se hva som er dagens situasjon. Gå inn og klikk på «medlemskap» så finner du medlemsfordeler. Foreløpig er det AllerTravel som gir rabatt på reiser.

Fra før har Senior Norge juridisk hjelp for medlemmer. Første konsultasjon er gratis og deretter er det vesentlig rimeligere salærer enn ordinære advokatbyråer tar. Bare denne medlemsfordelen er verd flere års kontingenter når den brukes.

I tillegg har Senior Norge sin SOS-telefon der medlemmer og pårørende kan ringe for å få råd og hjelp Senior Norge har også lagt ut enkelte tilbud som er åpne for eldre, men som ikke er avhengig av medlemskap hos oss.

Vi arbeider videre for å sikre oss ytterligere medlemsfordeler.

Vi gratulerer!

I disse dagene blir Martin Ingar Sælid 70 år. Berit Synnøve Breivik, Gerd-Solveig Sandvold Johnsrud, Bjarne Inge Olsen, Bjarne Backelie, Anne-May Jøndal Hybertsen og May Melleby fyller 80 år. Martin Ingar Sælid fyller 90 år.

Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

VERV ET NYTT MEDLEM!
Medlemskontingenter: Enkeltmedlem kr 390, Familiemedlem kr 490.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!
 
Vervepremier 2023
Gavekort på kr. 100 kr for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2024. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning:Gavekort kr. 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. Gavekort kr. 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer Gavekort kr. 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. Totalt 3 gavekort deles ut.
Klikk her for å registrere nytt medlem