«Nye og trygge boformer for eldre»

Senior Norge Asker og Bærum arrangerte torsdag kveld. 4 mai, et særdeles vellykket arrangement i Kommunegården, Sandvika med tittel «Nye og trygge boformer for eldre».

Det var totalt 60 fremmøtte inkludert representanter for alle de politiske partiene. Tre boligutviklere ABBL, Holt Eiendom og OBOS pratet om sine planer.

I den engasjerte debatten som fulgte var det mange tilhørere som hadde ordet. Sentralt i diskusjonen sto den såkalte «knutepunktstrategien» som innebærer at Bærums boligbygging konsentreres til Fornebu, Bekkestua og Sandvika. Mange stilte spørsmålstegn ved denne strategien. Flere etterlyste også prosjekter som ser helse- og boligpolitikk i sammenheng.

Se opptaket fra møtet!

%d