Ny virkelighet for eldre – Styreleder i Senior Norge intervjues av Dagbladet – SN-Redaksjonen uke 40/23


Verv et nytt medlem! (For mer informasjon, se nederst)


Ny virkelighet for eldre – Styreleder i Senior Norge intervjues av Dagbladet

Fremtiden byr på nye utfordringer for seniorer og gir en utvikling som fordrer viktige grep politikerne ikke er beredt til å ta. For løsningene finnes. 

Jon Rogstad, styreleder i Senior Norge, synes det er viktig at eldre står på og bidrar positivt i sin tilværelse

– Selv finner jeg glede i frivillighet, motivert av samfunnets utfordringer de neste 20-30 årene. Det virker imidlertid ikke som om politikerne lar seg affisere av prognosene for behovene i helse- og omsorgssektor. De kommer til å fordobles frem mot 2047sier han. 

– Den politiske uviljen til å ta utviklingen inn over seg, bekymrer. Det er mye snakk om eldresak rundt valgene, men så er alt glemt. Det spares på driftssiden, og helsefagarbeiderne slites ut, mens fastlegeordningen er stresset, som en liten forsmak på hva vi har i vente. Han mener det må tas grep for å få tak i ungdom som kunne tenke seg en fremtid i helsevesenet. 

– Tilbakemeldingene fra yrket skremmer jo vannet av ungdommen. Jeg er ikke i tvil om at færre yrkesaktive betyr at eldre må stå lenger i arbeid.  Antallet virksomme hender bak hver pensjonist vil bli kraftig redusert. 

Trenger ny boligpolitikk

– Også boligpolitikken er moden for revisjon. Bygger vi flere boliger tilpasset seniorer, vil det frigis boliger som passer barnefamiliene. Dagens satsing rundt kommunikasjons­­knute­punktene, med bygg i høyden, små utearealer og få parkeringsplasser passer de eldre svært dårlig. Det er imidlertid eldre som har råd til å bo der. Særlig uheldige utslag gir dette i upersonlige storkommuner og byene.

Vi har en boligpolitikk som overhodet ikke passer fremtidens eldre, mener Rogstad. Lav blokkbebyggelse, forskjellige grader av tilpasninger, store fellesarealer både ute og inne, parkeringsplasser og kort vei til grøntområder med plass til alle generasjoner må til. 

Positiv til KI

– Hva med det digitale utenforskapet? 

– Bankene lovte analoge tjenester, men det benyttes fortsatt upersonlige, uforstående roboter. Du ender i endeløse telefonkøer og havner i uforutsigbare ventelister. Selv blir jeg irritert av roboter som ikke skjønner hva jeg ber om. Du kan fortelle eldre at alt ordner seg med en app, men for mange er det ikke så enkelt. Det må åpnes portaler der en får bistand og hjelp av levende mennesker. 


Takk til Ukebrevsredaktør og IKT-støttefunksjonær

En stor takk til Stig Klingstedt – Ukebrevenes redaktør!  

En tilsvarende stor takk til Odd Gunnar Olsen for de mange støttefunksjonene han har dekket i Senior Norge! 

Redaksjonen: fra venstre sekretær Eva Henschien, tidligere ukebrevsredaktør Stig Klingstedt, avtroppende IKT-støttefunksjonær Odd Gunnar Olsen og styreleder Jon Rogstad.

Nyhetsformidling til våre medlemmer er absolutt den viktigste forbindelsen vi har mellom våre medlemmer/støttespillere og oss som står for den utøvende delen av interesseorganisasjonen.  

Stig, med samarbeidspartnere, har bidratt, med få unntak, til hele 52 ukebrev til medlemmene i Senior Norge hvert år gjennom de siste 5 årene. All ære til ham for et kvalitetsmessig godt produkt til oss som ønsker å holde oss oppdatert på eldrepolitikk, helse- og omsorgsarbeider rundt om i hele vårt land.  

Nyheter er innhentet, bearbeidet og videreformidlet til oss fra Storting, regjering, kommuner, forskningsmiljøer, regionale og lokale institusjoner og samarbeidende organisasjoner. Ros og ris med innsiktsfulle betraktninger er gitt oss gjennom ukebrevene på en saklig og velformulert måte. En stor takk til deg Stig – så langt.

Vi har imidlertid sikret oss at Stig fortsatt vil bidra med innspill og bidrag til kommende ukebrevutgivelser – “Siste nytt fra Redaksjonen”. Å opprettholde et tilsvarende redaksjonelt produkt etter hans fratreden blir en stor utfordring. 

Likeledes takker vi i Senior Norge Odd Gunnar Olsen for solid bistand og all støtte som er gitt Senior Norge gjennom en årrekke. Hans innsikt i digitale tjenester, tekniske løsninger og bruk av sosiale plattformer har vært til uvurderlig hjelp. Ikke minst hans krav til kvalitet og korrekt fremstilling har gitt oss gode løsninger på selv kompliserte problemstillinger. Senior Norge håper jo selvsagt at også hans kompetanse fortsatt kan utnyttes fra tid til annen.  

Til dere begge  –  Stig og Odd Gunnar – mange takk for et omfattende og meget godt arbeid til beste for oss alle i Senior Norge!  Lykke til med tilpasset aktivitet.  


Informasjon fra Administrasjonen 

Ja til Eldre

Velkommen til møteplassen JA TIL ELDRE på Nova Spektrum Lillestrøm onsdag 11. oktober fra kl. 12.00-14.00. Hovedtema for dagen er: Mestre og bo trygt hjemme – Hva betyr det?

Du finner komplett program og påmelding her! 

Ny Redaksjon er i gang med medlemsinformasjon fra 2. oktober 

En ny gruppe er i gang med å få medlemsinformasjon ut til medlemmene på epost og på Senior Norges hjemmeside. Vi ber medlemmene være litt tålmodig med oss i startfasen, og har du forslag til innlegg, send det gjerne til post@seniornorge.org 

Statsbudsjett 2025 

Senior Norge deltok sammen med LOP (Landsforbundet for offentlige pensjonister) og FSF (Forsvarets Seniorforbund) i det første av 4 møter om statsbudsjettet 2025. Møtet ble holdt 26. september som et informasjonsmøte. Frem til siste møte som finner sted våren 2024, bidrar Senior Norge med innspill på saker som er viktig for oss og våre medlemmer.  

Eldredagen 1. oktober 2023 

For 75 år siden vedtok FNs generalforsamling Verdenserklæringen om menneskerettigheter, et monumentalt dokument i menneskerettighetenes historie. Det ble skrevet av representanter fra hele verden med ulik juridisk, kulturell og språklig bakgrunn. Det ble det første dokumentet som artikulerer de grunnleggende menneskerettighetene som er ment å være universelt beskyttet.  

Som en anerkjennelse av denne milepælen og løftet om å sikre at alle personer, inkludert alle eldre, fullt ut nyter sine menneskerettigheter, sine grunnleggende friheter, vil FNs internasjonale eldredag i år fokusere på temaer rundt dette.  

Årets tema for «Oppfyllelse av løftene til verdenserklæringen om menneskerettigheter for eldre – På tvers av generasjoner»  

Her i Norge markeres FNs internasjonale eldredag på forskjellige måter med lokale arrangementer.  

I Oslo ble dagen markert søndag 1. oktober med en festforestilling i Oslo Rådhus.  

Oslos ordfører Marianne Borgen ønsket velkommen, mens Kim Wigaard, kjent fra Demenskoret på NRK, ledet de fremmøtte gjennom et rikt og hyggelig program. Vi fikk blant annet høre Emil Sollie-Tangen, Kari Gjærum, Anna-Lisa Kumoji og tale ved byrådsleder Marthe Scharning Lund. 

Sist, men ikke minst, fikk Senior Norge anledning til å utdele hedersseniorprisen for 2023. Detaljene omkring denne tildelingen blir avslørt i neste ukebrev. 

Styremøte i Sentralstyret 21. september 2023 

Det er gjennomført styremøte 21 september 2023. En viktig sak til behandling denne gangen var utvikling av et nytt strategidokument for Senior Norge. Dette arbeidet fokuserer i særlig grad på tettere samarbeid med andre pensjonistorganisasjoner som Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP), Forsvarets Seniorforbund (FSF) og AVINORs pensjonistforening. Samarbeid med andre seniorforbund som dekker viktige ytelser til eldre vil også bli sentralt i den videre utviklingen av Senior Norge. Sammen står vi sterkere! 

Seniordagen i Bærum 

Senior Norges lokallag Asker og Bærum arrangerte stand i Sandvika ved markeringen av FNs eldredag 28. september 2023. 

 Seniordagen i Østfold 

Senior Norges lokallag Østfold avholdt et åpent møte om dagens utfordringer/problemer i kollektivtrafikken i Østfold 28. september 2023. 

NB!  Alle arrangementer i regi av lokallagene annonseres i lokal presse og/eller til medlemmene direkte i god tid før arrangementet finner sted. 

Verv et nytt medlem

Medlemskontingenter

  • Enkeltmedlem kr 390,-
  • Familiemedlem kr 490,-.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav. Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!

Vervepremier 2023

Gavekort på kr 100,-  for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2024. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning av:

  • Gavekort kr 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. 
  • Gavekort kr 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer 
  • Gavekort kr 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. 

Totalt 3 gavekort deles ut.