Lovstridige aldersgrenser i boligsameier Ukebrev uke 8/2023

Verv et nytt medlem! (For mere informasjon, se nederst)
Klikk for å registrere nytt medlem

Lovstridige aldersgrenser i boligsameier


Regjeringen ønsker at eldre skal bo hjemme lengst mulig, og helse- og omsorgsministeren oppfordrer oss til å planlegge vår alderdom. Det må bety at vi bør vurdere om vi har en egnet bolig til å bli gammel i eller om vi bør søke oss til en mer moderne og lettstelt leilighet med universell utforming. For mange av oss er et boligsameie en løsning.

Vi har imidlertid oppdaget at enkelte boligsameier har innført aldersgrense for å kjøpe en boligseksjon. I følge likestillings- og diskrimineringsloven er dette ikke tillatt. Vi har sett på lovteksten og funnet ut at lov om borettslag har et klart forbud mot aldersdiskriminering mens eierseksjonsloven ikke har med alder som diskrimineringsgrunnlag. Likevel er det forbud mot aldersdiskriminering i boligsameier. Det følger av det så kalte lex specialis-prinsippet som sier at en spesiallov går foran en generell lov. I dette tilfellet er likestillings- og diskrimineringsloven å anse som en spesiallov.

Senior Norge har tatt opp saken med Kommunal- og distriktsdepartementet og Diskrimineringsombudet. Fra begge har vi fått bekreftet at vår tolkning er riktig. Vi vil imidlertid sende saken skriftlig og anmode departementet om å få lovteksten tydelig slik at diskrimineringsforbudet blir likt med det man finner i lov om borettslag.

Forbudet mot aldersdiskriminering er ikke til hinder for å sette en nedre aldersgrense dersom man bygger eldreboliger.

Telefonkø hos fastlegen

Et av våre medlemmer opplever stadig at han ikke kommer fram til fastlegenkontoret over telefon. Det er lang venting og begrenset telefontid på legekontoret. Han etterlyser i det minste at systemet skal åpne for at legekontoret ringer tilbake dersom man oppgir telefonnummer.

Dette er et generelt problem som mange eldre opplever meget ofte. Uansett om det er offentlige kontorer eller private aktører er det uendelig lange telefonkøer. Noen tilbyr seg å ringe tilbake, og det gjøre at det er mulig å leve med systemet.
Ved helseproblemer får vi hele tiden beskjed om å starte med å kontakte fastlegen. Det er både frustrerende og av og til direkte farlig at legekontorene ikke svarer eller svarer etter lang tids venting.

Vi må kreve at telefontjenesten fungerer hos fastlegene. Har dere opplevd problemer med å få kontakt med fastlegen eller legekontoret? Send oss en e-post og fortell post@seniornorge.org

Hvordan opplever aldersgruppen 55+ å søke ny jobb?

Senter for Senterpolitikk avholdt fredag 17.2 et spennende seminar.

Er det slik at eldre arbeidssøkere opplever aldersrelaterte utfordringer eller hindringer når de søker ny jobb? I hvilken utstrekning opplever de at alderen påvirker egen atferd? Og i hvilken grad opplever de at alderen påvirker atferd og beslutninger hos dem som skal ansette?

Seminaret var fullsatt, og det kom frem at seniorene i Norge kanskje blir det nye gullet etter oljen. Det er skrikende behov for arbeidskraft og seniorer verdsettes nå av mange arbeidsgivere. Du kan se hele seminaret her

Lurt å opprette disposisjonsfullmakt

Foto SK

Mange eldre har full kontroll med sin økonomi, men kan likevel trenge å få hjelp med betaling av regninger og lignende.

En disposisjonsfullmakt kan være fornuftig om man ønsker å disponere en felles konto, om man begynner å få dårlig syn, om man har problemer med digitale løsninger og for å sikre seg at betalinger kan skje i en periode med kognitiv svikt, men før en fremtidsfullmakt er tredd i kraft.

Det vanlige er at man ber en nærstående om å hjelpe til med innlogging i internettbanken og betaling av regninger. Dette er ikke spesielt lurt. Bankene tar ikke noen ansvar for disposisjoner som er gjort etter at en bankID er overlatt til en annen person. Hvis denne ikke er til å stole på, men forsyner seg av beholdningen på en konto kan det være vanskelig å gjøre noe med det i ettertid.

Din bank er forpliktet til å hjelpe deg å opprette en disposisjonsfullmakt dersom du ikke greier dette på egen hånd. Dersom du til vanlig bruker internettbank er det ganske enkelt å opprette en disposisjonsfullmakt ved å bruke din bankID. Internettbanken har prosedyrer for dette. Vanligvis står det en rubrikk «del konto». Da er det bare å følge anvisningen. Er du i tvil kan du ringe banken og få hjelp.

Fordelen med en disposisjonsfullmakt er at du hele tiden har full oversikt over hva som skjer med dine penger og at det er klart hva som gjelder dersom noen misbruker sin fullmakt.

Nytt fra administrasjonen

Det har vært full aktivitet i januar og februar med flytting, vervekampanje og fornyelse av hjemmeside.

Det er satt i gang arbeid med ett av årets arrangementer, hvor vi inviterer 200 sykehjemspasienter i Oslo til to dager med underholdning, bespisning og aktivitet. Dette skjer i samarbeid med Oslo Kommune.  Dette avholdes 16. og 17. august på Nordre Skøyen Hovedgård.

Arbeidet med å rekruttere medlemmer til Senior Norge fra 55+ er også i gang hvor vi ser på muligheter for samarbeid med andre for å skape innhold og tjenester for denne gruppen. Tanken er å få et medlemstilbud som dekker livssyklus fra 50/55+ frem til pensjonsalder og livet som pensjonist.

I forbindelse med medias dekning av elendig eldreomsorg og helsetilbud til eldre, ønsker Senior Norge å vise hva vi kan bidra med. Senior Norge er i gang med et prøveprosjekt Senior Aktiv for sårbare eldre som faller utenfor lovpålagte tjenester.  Stiftelsen Senior Aktiv arrangerer flere ganger i uken en sosial og aktiv hverdag for denne gruppen med sang, quiz, trening og middag. Tilbudet inkluderer kjøring og henting av deltakerne. Turer til museer og andre interessepunkter i nærmiljøet inngår også i tilbudet. Senior Norge fører regnskapet for Senior Aktiv og bidrar som en samarbeidspartner og støttespiller i dette viktige arbeidet. Det er laget reportasje/video om dette av Senior Norge som blir tilgjengelig for medlemmer neste uke.

Utover dette jobbes det med vedtektsendringer, utvidelse av tjenesten SOS/Hjelpetelefon, sponsorinntekter, flere lokalforeninger osv. Senior Norge har også nylig mottatt støtte til prosjekt Digital Utenforskap (Helsedirektoratet) og Trivselstilskudd fra Oslo Kommune.

Medlemsservice på telefon 22 12 18 90 er åpent mandag-torsdag kl. 10.00- 14.00.

Deling på Facebook

Vi oppfordrer våre medlemmer som leser ukebrevet, om også å åpne det i Facebook. Normalt får alle medlemmer epost med ukebrevet hver mandag. Vennligst gå også inn på Facebook, så finner du det siste ukebrevet også der. DEL gjerne ukebrevet med alle dine venner.  På den måten får vi spredd gode nyheter til mange som ikke er tilknyttet Senior Norge.

Vi gratulerer!

I disse dagene blir Ole Cato Kjeldstad og Kirsten Stubsve 70 år. Inger Johanne Flatestøl, Arvid Edvin Fremstad, Ragnhild Rolt, Unni Thommesen, Hallvard Bjørnarå, Inger-Marie Lefévre Grimsgaard, Jan Tuxen Thingvoll og Jan Larsen fyller 80 år. Irene Gjølstad, Ester Haug og Inger Brøgger Sevre fyller 90 år.

Vi gratulerer på det hjerteligste.

Les Seniorhåndboken her

 VERV ET NYTT MEDLEM!Medlemskontingenter: Enkeltmedlem kr 390, Familiemedlem kr 490.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav.

Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!
 
Vervepremier 2023
Gavekort på kr. 100 kr for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2024. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning:Gavekort kr. 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. Gavekort kr. 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer Gavekort kr. 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. Totalt 3 gavekort deles ut.
Klikk her for å registrere nytt medlem