Krisen i eldreomsorgen er varslet for lang tid tilbake Ukebrev uke 5/2023

Denne uken viste NRK det andre programmet om krisen i eldreomsorgen. De to programmene er gitt betegnelsen «Hjemme best» og «Borte bra», men det som ble vist i programmene er at det i mange kommuner verken er best eller bra, det er elendige tilstander i eldreomsorgen. Programmene ble fulgt opp av Debatten den 26. januar med Fredrik Solvang.

Mange steder fungerer eldreomsorgen tålelig bra, men langt fra i alle kommuner. Brennpunkt avslørte flere eksempler der lovene brytes, og pasientene ikke får den omsorg som de har krav på.

Et gjennomgående problem er for dårlig bemanning. Det er økende sprik mellom tilgjengelige ressurser og behov.

Regjeringen lager kampanjer der vi oppfordres til å bo hjemme lengst mulig. Det er også ønsket fra de fleste av oss eldre, men det krever at man kan bo trygt hjemme og at man får en sykehjemsplass når man trenger det uten unødvendig venting. Sykehjemsplassen må dessuten svare til behovet for trygghet og stell som de eldste sårt trenger og har krav på.
Det er forstemmende å se de flagrante lovbruddene som NRKs skjulte kamera avslører. Sykepleiere og helsefagarbiedere gjør en imponerende innsats for å holde det gående i sykehjem og hjemmehjelpen. Da er det vondt å oppleve at de er på randen av sammenbrudd uten at ledelsen har reagert og gjort noe med arbeidsforholdene. Faren er at mange nok helsepersonell slutter i stillingene slik at man når et punkt der systemet havarerer. Med økende antall eldre kan vi nærme oss det raskt. Vi vet at antallet demente øker raskt i samfunnet. Vi har vel 100 000 demente nå og antallet vil dobles i løpet av et par tiår. I Debatten ble det opplyst at vi mangler ca. 7000 sykepleiere og at tallet vil øke raskt. Vi mangler også ca. 2000 helsefagarbiedere.

Hjemmetjenestene og sykehjemmene må bemannes opp slik at personalet har mulighet til å gi den lovbestemte omsorgen. Ved statsforvalternes kontroller er det påvist lovbrudd i 55 prosent av sykehjemmene. Dette er et uakseptabelt nivå som viser alvoret i krisen.
Helse- og omsorgsministeren har pekt på at det er kommunenes ansvar og at hun har tillit til kommunene. Realiteten er at eldreomsorgen er kraftig underfinansiert og at de ulike nivåene skylder på hverandre.

Regjeringen og Stortinget svarer med å fjerne eldreombudet fra 1. juli i år!

Senior Norge krever:

 • Antall utdanningsplasser for helsepersonell må økes kraftig ved universiteter og høyskoler.
 • Hjemmesykepleien og hjemmetjenesten i kommunene må styrkes kraftig.
 • Nok sykehjemsplasser må bygges slik at de som trenger en plass får den uten venting.
 • Pårørende må gis mulighet til å påvirke omsorgstjenestene både i hjemmene og på sykehjemmene. Pårørendeutvalg bør opprettes.
 • Lovene må etterleves. Sykehjemsbeboerne må få styrket rettsikkerhet.
 • Eldreombudet må opprettholdes.

Demenskor i hver kommune?

Foto: Anna Sørmarken Vestly//NORDISK BANIJAY/NRK

Fra vårt lokallag i Rogaland har vi fått melding om at eldrerådet i Stavanger har fått gjennomslag i kommunestyret for å starte demenskor i kommunen.

Fra Moss meldes det at eldrerådet der har foreslått samme sak.

Nå oppfordres alle Senior Norges representanter i eldrerådene rundt om i landet å ta opp stafettpinnen. Demenskoret som er vist på NRK TV har berørt oss sterkt. I programmet blir vi oppfordret til å starte demenskor rundt om i Norge. Det er all grunn til å vurdere om det er mulig å få dette til på flere steder.

Senior Norge søker hverdagsvenn

Ønsker du å være hverdagsvenn, så gi oss tilbakemelding om dette kan være aktuelt for deg. Hverdagsvenn er en tjeneste som sikrer en mer aktiv og sosial hverdag for hjemmeboende seniorer. Hverdagsvenner kommer på besøk til faste tider, der man kan avtale besøk så ofte man vil, normalt 1-3 besøk i uka.

Hverdagsvenner ønsker å bidra med gode samtaler, meningsfulle aktiviteter, og helsefremmende hjelp til eldre som bor hjemme. De er helt vanlige mennesker med et sterkt ønske om å gjøre dagene bedre for noen som trenger det. De er unge mennesker som ønsker å gi noe tilbake til den eldre generasjonen – og de er godt voksne personer som kan bidra med et og annet til en likesinnet.

Tjenesten er tilpasset helt etter hver enkeltes ønsker og behov, men generelt gjør Hverdagsvennene følgende:

 • Gode samtaler og hyggelig samvær
 • Aktivitet, gåturer og trening
 • Kultur, hobbyer, sosiale møteplasser
 • Digital hjelp og underholdning
 • En aktiv og innholdsrik hverdag gjennom persontilpassede aktiviteter

Vil du bli hverdagsvenn eller vite mer om det å være Hverdagsvenn, ta kontakt med eva.henschien@seniornorge.org.

VERVEKAMPANJEN FRA 1. FEBRUAR 2023

 Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav.

Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!

Vervepremier 2023

Gavekort på kr. 100 kr for hvert medlem som verves. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2024.  I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning:

Loddtrekning mellom ververe 31.12.23 på: 

 • Gavekort kr. 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. 
 • Gavekort kr. 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer 
 • Gavekort kr. 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. 

Totalt 3 gavekort deles ut. 

Den enkelte verver kan kun vinne en av disse 3 gruppene ved loddtrekning. Men har du vervet 8 medlemmer, så har du et lodd i premien på kr. 5 000.- og et lodd i premien på kr. 3 000.-

Innmelding av nye medlemmer skjer ved å klikke her eller gjennom vår hjemmeside, seniornorge,org (Husk å klikke “Bekreft” nederst på innmeldingsformularet når du er ferdig),. En kan også ringe vårt sentralbord 22 12 18 90 og få hjelp til innmelding. Eventuelt forenklet innmelding ved å sende SMS: Send INNMELDING SN til telefon 922 78 397

Gratis webinar i aktivitetsmedisin torsdag 9. februar kl. 18:00-18:30 

Webinaret passer for voksne i alle aldre. Og det passer spesielt godt for pensjonister. Det er til inspirasjon og motivasjon for mennesker som lever med sykdom, skade eller smerte.

Målet er å dele kunnskap, trygghet og gode strategier slik at alle i best mulig grad kan leve et friskt liv og ta godt vare på egen helse.

Se denne lenken for mer informasjon og påmelding (klikk her).

Vi gratulerer!

I disse dagene blir Inger Anne Hauan Flaaten, Wenche Elisabeth Gundersen, Anders Nygård og Deborah Lee Clark 70 år. Astrid Hollund Moss og Jarle Halvard Nilsen fyller 80 år.

Vi gratulerer på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her