Hvordan opplever aldersgruppen 55+ å søke ny jobb?

Senter for Senterpolitikk avholdt fredag 17. februar et spennende seminar med overskriften:  Hvordan opplever aldersgruppen 55+ å søke ny jobb?

  • Er det slik at eldre arbeidssøkere opplever aldersrelaterte utfordringer eller hindringer når de søker ny jobb?
  • I hvilken utstrekning opplever de at alderen påvirker egen atferd?
  • Og i hvilken grad opplever de at alderen påvirker atferd og beslutninger hos dem som skal ansette?

Seminaret var fullsatt, og det kom frem at seniorene i Norge kanskje blir det nye gullet etter oljen. Det er skrikende behov for arbeidskraft og seniorer verdsettes nå av mange arbeidsgivere.

Du kan se hele seminaret her: