Hektisk førjulsuke i sekretariatet – Senior Norge! Ukebrev uke 1/2023

Rapport fra styreleder

Styreleder Jon Rogstad

Nasjonen og foreningslivet holder på å komme i gang igjen etter nedstengingen av sosiale aktiviteter de siste to årene. Smittsomme sykdommer florerer fortsatt, men nå forhindrer de oss ikke fra å søke sammen – med visse personlige tilpassede vernetiltak!

Nye lokallag

Nå før jul er det under etablering to nye lokallag av Senior Norge. Senior Norge – Oslo Syd under ledelse av Anne Bakøy er etablert med styre, og omfatter bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand og Østensjø. Det nye lokallaget er klart for en rekke aktiviteter i 2023.

Senior Norge – Follo under ledelse av Tormod Bjørnstad er under etablering og vil høyst sannsynlig være klar med eget styre fra januar 2023.

Ønsker du å tilslutte deg en av disse lokalavdelingene så meld ditt ønske inn til sekretariatet på telefon 22 12 18 90.

Oslos dag

For å bøte på manglende tilbud til våre medlemmer i Oslo og Follo det siste året, inviterte sekretariatet til omvisning i Tollbugata 10 – Den Gamle Krigsskolen – med påfølgende julelunsj den 14. desember. Det ble ikke den helt store oppslutningen slik vi hadde håpet på, men et tjuetalls medlemmer møtte til et hyggelig samvær i det tradisjonsrike bygget fra 1700-tallet.

Omvisningen med en historisk gjennomgang ble gjennomført av Ingeborg Hegtun fra Oslo bys vel. Senior Norges styreleder, tidligere krigsskolesjef Jon Rogstad, kunne supplere med egne opplevelser fra den gang han selv bodde her som kadett.

T10 er nå under forvaltning av stiftelsen Den Gamle Krigsskolen. Kontorene i kvarteret har faste leietakere mens de historiske, tradisjonsrike og vakre salene er ettertraktet og leies ut til fest, konferanser og møter.

Sentralstyremøte 15. desember 2022

15. desember 2022 ble årets siste sentralstyremøte gjennomført. I dette møtet ble Rune Andersen (65) ansatt på åremål som daglig leder i Senior Norge. Han avløser – og avlaster Jon Rogstad som daglig leder. Rogstad innehar imidlertid fortsatt vervet som Senior Norges styreleder. Rune Andersen presenterer seg selv for våre medlemmer i et eget innlegg.

a. Økonomi

Et fulltallig styre fikk presentert en økonomisk statusoversikt som var solid og god. Senior Norges budsjett for 2023 blir som for samfunnet ellers stramt. Medlemstilgangen er for dårlig. Det er trist at seniorene, vi over 55, ikke evner å samle oss til kamp for en helse og omsorgstjeneste som kan gi oss en verdig alderdom. Med over 1 mill. pensjonister burde vi være en politisk maktfaktor om vi hadde stått sammen om våre krav. Viktige krav er tilfredsstillende bemanning innen våre hjemmetjenester og flere sykehjemsplasser. Dette blir viktige satsingsområder for Senior Norge også i 2023! Våre politikere evner dessverre ikke å se de enorme utfordringene som velferdsnasjonen står overfor de kommende 10 – 20 år. Senior Norge trenger større oppslutning for å få gjennomslag for sine krav!

b. Senior Aktiv

Senior Aktiv er en stiftelse med 20 brukere fra Hole kommune. Brukerne tilbys aktiviteter to dager i uken i tida fra 1100 – 1500. De som benytter tilbudet er ikke pleietrengende, og aktivitetene er derfor heller ikke institusjonspreget. Brukerne trenger imidlertid daglig oppfølging av pårørende, da de enda ikke er blitt betraktet som så belastet at de har oppnådd noen avtale med kommunen.

Styremøtet hadde til behandling å ta opp stiftelsen som lokallag i Senior Norge. Styret stilte seg positivt til å innlemme Senior Aktiv som ny lokalavdeling av Senior Norge. Dette tilfører Senior Norge nye aktiviteter og nye tilbud til våre medlemmer. Senior Norge ønsker Senior Aktiv velkommen som lokallag hos oss!

c. Søknader om støtte til forskjellige prosjekter i 2023

Senior Norge har fremmet søknader om støtte til forskjellige prosjekter i 2023. Styret ble orientert om prosjekter som kontakttelefon, trivselstiltak, tiltak for å øke seniorenes oppslutning om kommunevalget 2023 og tiltak for redusert digitalt utenforskap. Dette er alle saker som opptar oss i det kommende aktivitetsåret og som vi ønsker å gjøre noe med. Nå gjenstår å se om vi får støtte til viktige aktiviteter.

d. Landsmøtet 2023

Styret besluttet at landsmøtet i Senior Norge skal avholdes den 25. mai 2023 i Tollbugaten 10
Et nytt aktivitetsår er i gang!

Rune Andersen starter som daglig leder i Senior Norge fra 2. januar.

Daglig leder Rune Andersen

Rune Andersen er 65 år og har bakgrunn og utdannelse fra IKT/Økonomi. Han har i hovedsak jobbet med salg og ledelse i større internasjonale IKT selskap, men har også erfaring med interesseorganisasjoner med lokalforeninger. Han har jobbet med gründere/oppstartsselskaper, videreutvikling av selskaper samt rådgiving til organisasjoner. Hans siste engasjement var organisasjonen 50til100 for aktive seniorer som ønsket en felles møteplass for å benytte sin kompetanse til å hjelpe andre virksomheter, gjøre sin hobby til bedrift eller starte egen import/agentur virksomhet. Rune Andersen har også bakgrunn fra film/video produksjon TV/Kino og erfaring med bruk av sosiale medier.  

For Senior Norge vil han bruke tid til disse områdene: Få i gang aktiviteter i lokalforeninger, sette søkelys på nye medlemmer fra 55+ og oppover, forsterke medlemsfordeler, fornye vår hjemmeside og kommunikasjon intern/utad, samt sette søkelys på de politiske områdene det er mulig å påvirke. Som erfaren IKT mann er han opptatt av utenforskap og fremtidens velferdsteknologi. Og han har sterk tro på at eldreomsorg i fremtiden må løses i felleskap med myndighetene, næringsliv og sivilsamfunnet. Partnerskap og samarbeid er nøkkelfaktorer for å oppnå en bærekraftig utvikling på dette området.

I fritiden er den nye lederen opptatt av trening. Med Østmarka som nærmeste nabo brukes den til treningsturer til fots og skiturer. Ellers så er der trening i squash hallen.   

Den nye lederen ønsker alle medlemmer et riktig Godt Nyttår og ber alle medlemmer bruke sin seniorkompetanse og kapasitet til å bidra fremover. Han håper at lokallagene kan komme i gang med møteaktiviteter, kaffetreff eller noe så enkelt som en felles gåtur, kino besøk eller pubtreff. Det jobbes med at det skal bli enklere å starte nye lokallag med mindre krav til administrasjon/styre og med tilgang til oppstartsmidler. Vi har foreløpig kalt det Lokallag LIGHT og skal se nærmere på dette i første kvartal.

Vi ønsker Rune Andersen velkommen og lykke til med et helt sentralt og viktig verv!

Åpent møte i Glenghuset,  Sarpsborg om digitalt utenforskap

Glenghuset

Senior Norge Østfold inviterer til et åpent møte i Glenghuset, Dronningensgate 34, den 18. januar, klokken 12.00 om digitalt utenforskap. Dette er et tema som er mer og mer aktuelt å ta fatt i.

Møtet er åpent for medlemmer i Senior Norge, men også for alle andre som er interessert i eldrepolitikk og eldreomsorg.

Det blir foredrag av Tormod Bjørnstad fra Senior Norge. Vår nye daglige leder vil også delta fra Senior Norge sentralt og det blir underholdning med sang og musikk.

Seniornett som er virksom i Østfold er invitert og vil informere om sine aktiviteter og tilbud.

Lokallagets nye styreleder, Sverre Eliassen, ønsker alle hjertelig velkommen!

Sekretariatet på flyttefot i Tollbugaten 10

Sekretariatet i Tollbugaten 10 flytter til annet bygg i perioden 2.-15. januar. Vi vil prøve å besvare alle henvendelser til sekretariatet, men ha tålmodighet med oss i denne perioden. 

Hilsen Sekretariatet

Vi gratulerer!

Foto SK

Lørdag den 31. desember fylte Petra Klara Torheim 90 år.

Vi gratulerer på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her