Gründerprosjekt innenfor helse og omsorgstjenester med Senior Norge

Senior Norge er i gang med et prøveprosjekt for sårbare eldre som faller utenfor lovpålagte tjenester. Stiftelsen Senior Aktiv arrangerer flere ganger i uken en sosial og aktiv hverdag for denne gruppen med sang, quiz, trening og middag. Tilbudet inkluderer kjøring og henting av brukerne. Turer til museer og andre severdigheter i nærmiljøet inngår også i tilbudet.

Senior Norge bidrar som en samarbeidspartner og støttespiller til Senior Aktiv i dette viktige arbeidet. Senior Aktiv er en ideell Stiftelse som ledes av Sølvi Ann Waldeland Aas. Senior Aktiv er et lokallag i Senior Norge.

Senior Norge ser de store utfordringene med økende antall eldre i årene som kommer. Tiltak som bidrar til at eldre holder seg friske og selvhjulpne lenger er viktig for å forhindre for stort press på helse og omsorgssektoren.

Senior Norge viser til negative innslag om omsorg på aldershjem og sykehus, samt den store kostnaden for samfunnet som eldrebølgen medfører.

Senior Norge ønsker å bidra til å løse deler av utfordringen med å gi de eldre et mer verdig tilbud som igjen bidrar til at sårbare eldre klarer seg i eget hjem lengst mulig og samtidig har et verdig liv.

FN’s bærekraftmål mål nr. 17 sier at myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet bør samarbeide.

Senior Norge ser viktigheten av at kommunene og det lokale private næringslivet viser samfunnsansvar og forstår viktigheten i å samarbeide med bidragsytere som Senior Aktiv.

Senior Norge ønsker å bidra til at aktivitetstilbud som Senior Aktiv iverksetter i flere kommuner i landet. Slike prosjekter kan bidra til nye arbeidsplasser, gi en spennende arena for frivillighet blant ressurssterke eldre, og samtidig gi seniorer med aldersrelaterte utfordringer som demens, ensomhet og fysiske handicap en bedre hverdag.

FAKTA: Prosjektet Senior Aktiv ble startet som et gründerprosjekt og driftes i dag gjennom frivillighet og et mindre antall nøkkelpersoner ansatt på deltid. Noen av disse er på arbeidstiltak gjennom NAV. Målet er å få finansiert prosjektet for de neste 3 til 5 årene. Samt å gjøre prosjektet og erfaringene til en modell som kan benyttes av flere kommuner i Norge.