Flere eldre – flere alderspensjonister Ukebrev uke 21/2023

Verv et nytt medlem! (For mere informasjon, se nederst)
Klikk for å registrere nytt medlem

I november 2021 passerte vi en million alderspensjonister i Norge. Ved utgangen av mars 2023 var vi 1 022 500. Ifølge tall fra NAV vil gruppen 67 år og eldre øke med ca. 32 prosent fram til 2035. Det utgjør 285 000 flere personer. NAV venter at vi passerer 1,1 million alderspensjonister i 2026 og 1,2 millioner i 2029.

Fram mot 2035 er det ventet at befolkningen over 75 år vil øke med 45 prosent. Nav sier dette gjør at det vil bli en sterk vekst i antall alderspensjonister og i antall mottakere av hjelpemidler.
Antallet minstepensjonister øker på kort sikt og ved utgangen av mars 2023 hadde vi 88 900 enslige minstepensjonister. På grunn av at minstesatsen ble satt opp med 4 000 kroner i året fikk vi denne økningen. Totalt sett er det imidlertid stadig færre minstepensjonister. Årsaken til reduksjonene er at stadig flere kvinner går ut i yrkesaktiv virksomhet. Dessuten er det færre som har en stor del av opptjeningen av pensjon før 1967 da folketrygdloven ble vedtatt. 
Gjennomsnittsalderen for minstepensjonister var 81 år i mars i år, og mer enn hver tredje var 85 år eller eldre.

I første kvartal i 2023 passerte Norge 5,5 millioner innbyggere. Det beror mye på at vi har hatt en vesentlig arbeidsinnvandring – 13.200 – og i tillegg mottatt 7.700 ukrainske flyktninger i første kvartal. Utvandringen har i samme periode vært på 6 300 personer. Dette ifølge tall fra SSB.

Ser vi bort fra innvandringen har Norge i først kvartal 2023 kun 760 personer i fødselsoverskudd. Det er antallet fødte minus antall døde i samme periode. Det er det laveste fødselsoverskuddet som er registrert i henhold til tall fra SSB.

Dette betyr at Norge vil bli mer og mer avhengig av innvandring for å få nok innbyggere i yrkesaktiv alder.

Bli gla – si ja

Aldersvennlig Norge gir med jevne mellomrom ut et nyhetsbrev som gir mange gode tips til oss som er kommet litt opp i årene. I det seneste nyhetsbrevet er det en artikkel om livskvalitet med tips om hva vi kan gjøre for å bedre vår egen alderdom og helse. Det er lykkeforsker Ragnhild Bang Nes som kommer med fem små grep.
Her er tipsene:

  1. Vær oppmerksom på det som skjer her og nå. Å legge merke til noe vakkert eller uvanlig kan gi glede og følelse av å være mer til stede i livet.
  2. Vær aktiv, det er viktig å få opp pulsen. Det viktigste er at du finner en aktivitet som du har glede av og er en naturlig del av hverdagen din.
  3. Fortsett å lære! Det spiller ingen rolle hva du lærer, det er at du lærer som betyr noe. Kanskje du kan prøve en ny vei til butikken neste gang?
  4. Knytt bånd! Det sosiale nettverket vårt er en slags grunnmur i livet og bør vedlikeholdes.
  5. Gi til andre! Du trenger ikke gi bort store summer, eller bruke all tiden din på frivillig arbeid. Noen ganger kan et smil til en fremmed være nok. Les mer her.

Lettlest om demens

Nordens velferdssenter har tipset oss om en webside som inneholder informasjon om demens, utformet slik at den er lett tilgjengelig for personer som trenger lettlest informasjon. Du kan se den her: lettlestdemens.no 

Dette kan være en god hjelp til å forklare for personer som er rammet av sykdommen hva demens er.

Fra administrasjonen

Viktige datoer fremover i Senior Norge
De nærmeste ukene skjer det spennende ting i Senior Norge:

  • 23. mai er siste møte om trygdeoppgjøret, og signalene er at det ser ut til å bli et bra oppgjør i år.
  • 25. mai er det landsmøte i Senior Norge, og det kommer ca. 35 personer på landsmøtet. Delegater, styret, administrasjonen og observatører.
  • 8. Juni er siste dag for forhandlinger knyttet til statsbudsjettet for 2024. Senior Norge jobber tett med FSF (Forsvarets seniorforbund) og LOP (Landsforbundet for offentlige pensjonister)  i denne saken for å spisse sine krav i prioritert rekkefølge.

AGE SUMMIT  (om eldre i arbeidslivet) onsdag 31. mai.
Med høstens forestående kommunevalg ønsker vi å sette søkelys på en av våre kjernesaker; hvordan mobilisere og inkludere seniorkompetanse som en verdifull og naturlig del av et dynamisk og mangfoldig arbeidsliv. Det er på tide å gå fra ord til handling! Vi har derfor invitert ledende politikere fra de ulike partiene til debatt. Dette kan bli riktig så spennende. Vi samarbeider denne gang med Senter for seniorpolitikk, og direktør Kari Østerud vil stå for innledningen til debatten. Ordstyrer vil være seriegrunder, entreprenør, konsulent og foredragsholder Jonas Tesfu, som selv har opplevd verdien i mangfold og “grått gull”.

Dørene åpner kl. 16.30, og vi starter klokken 17.00. Adresse: Sentralen, Øvre Slottsgate 3.
Vi avslutter som sist med mingling og noe godt i glasset
Meld deg på her ved å sende epost til: post@50til100.no

SENIOR NORGE og OSLO KOMMUNE 16. og 17. august 2023 på NORDRE SKØYEN HOVEDGÅRD

Invitasjonen til alle sykehjem og Helsehus i Oslo er nå blitt sendt ut av Oslo kommune. Vi regner med ca. 100 deltakere pr. dag.

Dette er en ressurskrevende aktivitet for Senior Norge. Kunne du tenke deg å hjelpe til med arrangementet den 16. og 17. august, vennligst gi beskjed til oss i administrasjonen.
Arrangementet starter kl 11:00 og varer til kl 13.15.

Kortfattet ser programmet slik ut. Velkommen ved Senior Norge, skuespiller Lise Fjeldstad kåserer/leser dikt og Renate Gjerløw Larsen synger, spiller piano og leder allsang. Det blir servert vafler med tilbehør, kaffe/te/saft i pausen.   

 Vi gratulerer!

I disse dagene blir Erling Andreas Tysil, Tone Birthe Mcleod og Wiggo Norum 80 år. Immortelle Bruseth og Inger Marie Bakke fyller 90 år. Fredag den 26. mai fyller Åse Holmen 103 år.

Vi gratulerer på det hjerteligste.

Les Seniorhåndboken her


VERV ET NYTT MEDLEM!


Medlemskontingenter: Enkeltmedlem kr 390, Familiemedlem kr 490.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav
Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!
 
Vervepremier 2023
Gavekort på kr. 100 kr for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2024. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning:Gavekort kr. 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. Gavekort kr. 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer Gavekort kr. 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. Totalt 3 gavekort deles ut.
Klikk her for å registrere nytt medlem