Et alersvennlig samfunn lovet AP/SP-regjeringen og vil avskaffe Eldreombudet! Ukebrev uke 2/2023

ET ALDERSVENNLIG SAMFUNN lovet AP/SP-regjeringen og vil avskaffe Eldreombudet!

Leve Hele Livet lover AP/SP-regjeringen og vil avskaffe Eldreombudet!

Samtidig presterer AP/SP-regjeringen å sykeliggjøre en million mennesker ved å legge de eldre inn under PASIENTOMBUDET! Vi er ikke alle SYKE gamle!

Begrunnelsen for å legge ned Eldreombudet er at ombudets oppgaver kan løses ved å styrke pasientombudet! Men eldrepolitikk er så meget mer enn sykdom. Eldrepolitikk handler om, hvordan samfunnet behandler sine eldre. Det handler om de hårreisende, hjerteskjærende historiene som dukker opp med jevne mellomrom fra sykehjem og helsehus, der gamle dør av vanstell! Det handler om den store graden av ALDERSDISKRIMINERING som eksisterer i Norge.
I 2023 er det mye et eldreombud også kunne gjøre med nettopp aldersdiskriminering – her noen av flere graverende diskrimineringer mot mennesker over 70 år:

  • Du kan ikke bli domsmann
  • Du kan ikke bli medlem av forliksrådet
  • Du kan ikke leie bil selv om du har førerkort
  • Du kan ikke få reiseforsikring
  • Du kan ikke få lån i banken
  • Du får ikke fangstkvote, hvis du er en 70 år gammel fisker
  • Du får ikke støtte, hvis du er en 70 gammel bonde
  • Du får ikke stipend, hvis du er en 70 år gammel forsker

Dette er bare noen eksempler fra listen over aldersdiskriminering i Norge. Man skulle tro at oppgavene sto i kø for et eldreombud! Likevel vil AP/SP regjeringen legge ned Eldreombudet.

Håper resten av landets partier skjønner, at det er en dårlig ide og en meget dårlig melding i et valgår til EN MILLION VELGERE –
Agnete Tjærandsen
En av en million!

Innlegget har vært publisert i Avisa Nordland 31.12.2022

Seniorene er en del av et mangfoldig arbeidsliv

Et mangforldig og inkluderende arbeidsliv er helt nødvendig i fremtidens næringsliv. Det skriver Øystein Eriksen Søreide og Kari Østerud i Dagens Perspektiv.

Det er godt dokumentert at en miks av unge og eldre arbeidstakere er mer produktivt enn arbeidtakergrupper med samme alder. Likevel er det bare veldig få arbeidsgivere som inkluderer seniorpolitikk i sine mangfoldsplaner.

Seniorpolitikk er ikke pensum på noen lederopplæring. Men seniorpolitikk er likevel ikke vanskelig. Samtidig går det ikke av seg selv.

Så følger en oppskrift for å inkludere seniorpolitikk i planene for bedriftene.
Les mer her:

Senior Norges nyeste lokallag dannes i Oslo sør-øst

Anne  Bakøy

Anne Bakøy har tatt initiativ til å danne et nytt lokallag i Oslo. Det vil omfatte Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. I interimsstyret sitter, foruten Anne Bakøy, Jorun Eide, Synnøve Jørgensen og Sara Slavica Ingier. Anne forteller at interimsstyret kommer til å kontakte Senior Norges medlemmer i de aktuelle bydelene for å diskutere hva som kan være aktuelt å starte med. De er også på jakt etter et egnet sted for møter.

Anne forteller videre at interimsstyret er opptatt av å få til både et hyggelig samlingssted for seniorene i Oslo sør-øst og sette søkelys på eldreomsorgen og på den måten påvirke seniorpolitikken i Oslo, og for å få en enda bedre og tryggere tilværelse i bydelene for de eldre.

Anne Bakøy tar gjerne imot idéer og forslag på SMS eller over telefon fra medlemmer i området. Hun har telefonnummer 906 88 009.

Endrede regler for bemanningsforetak fra 1. april i år

Regjeringen og Stortinget har vedtatt vesentlige begrensninger når det gjelder bemanningsforetakenes virksomhet.

Loven har imidlertid to vesentlige unntak. Det ene gjelder midlertidig bemanning av stillinger i helsesektoren og det andre gjelder midlertidig innleie av eksperter. 

Helsesektoren sliter generelt med å bemanne virksomhetene. Det er derfor helt nødvendig at det også etter 1. april i år blir mulig å bruke bemanningsbyråer. Dette bør imidlertid ikke være noen sovepute for ledelsen i kommunene. Det er et sterkt ønske både fra de ansatte og fra mottakerne i eldreomsorgen at man får flest mulig faste heltidsstillinger. Det vil medføre at den som mottar omsorgstjenester får få personer å forholde seg til slik at man blir kjent med vedkommende og kan føle seg trygg.

Vi gratulerer!

I disse dager blir Rolf Gunnar Larsen, Aasa Rambæk Schølberg, Bjørg Olav Tofte, Tore Bråten, Svein Devik, Erik Birger Snerthe og Per Christian Lindman 80 år. Siv Hjørdis Høiden, Einar Sandtrøen og Per Hanetho fyller 90 år.

Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her