Eat4Age – prosjekt for å forebygge underernæring

Eat4Age er et prosjekt hvor man studerer om modifiserte matvarer kan bedre utnyttelsen av proteiner hos eldre og dermed gi bedre effekt på musklene våre. Prosjektet involverer flere europeiske samarbeidspartnere, hvor det har blitt utviklet tre proteinrike produkter av kjøtt, ost og yoghurt, og som skal sørge for at fordøyelsen og opptaket av protein er bedre for nettopp eldre!

På NIH er vi nå i fasen hvor vi trenger å teste disse produktene i en reell setting, slik at vi ser om produktene gir den effekten vi mener at de har. Testingen foregår på Norges idrettshøgskole.

Video produksjon: Rune Andersen, Senior Norge

Kan vi bedre næringsopptaket med optimaliserte matvarer?

Lavt proteininntak hos eldre er en utfordring som er viktig å forebygge fordi antall eldre øker kraftig. Lavt proteintak kan føre til at muskelmassen reduseres over tid og videre redusere funksjon og selvstendighet. En måte å forebygge underernæringen på er å tilby gode nærings- og proteinrike produkter.

I et europeisk samarbeid har det derfor blitt utviklet tre forskjellige modifiserte produkter som sikter på å optimalisere matvaren ved å være lett fordøyelige hos eldre og ved å ha en god proteinkvalitet. De tre optimaliserte produktene er basert på kjøtt av storfe, yoghurt med karamellsmak og kremost. Forskere ved Norges idrettshøgskole (NIH) ønsker derfor å teste hvor raskt de nyutviklede produktene fordøyes og tas opp i kroppen og hvordan de påvirker muskulaturen vår.

Hva

Hensikten med denne studien er å kartlegge hvordan responsen er i blod og muskel etter inntak av modifisert kjøtt, yoghurt og ost. Responsen vil bli sammenlignet med responsen etter inntak av de vanlige tilsvarende ikke-modifiserte produktene.

Når

 • April-november 2023
 • 4 testdager med varighet på ca. 5 timer

Hvem deltar

 • Deltakere mellom 70-80 år
 • Deltakere mellom 20-40 år

Hva testes

 • Modifiserte og vanlige produkter i kategoriene: kjøtt, yoghurt og ost. Deltagere tester både det modifiserte og vanlige produktet
 • 7 blodprøver
 • 2 muskelbiopsier

Prosjektdeltakere NIH

 • Professor Truls Raastad
 • PhD student Elise Lander
 • Bioingeniører Siri Taxerås og Hege Nymo Østgaard
 • Forskningsassistent Bram Sauvé
 • Master student Magnus Bjølsen
 • Praksisplass; PhD student Selin Aktitiz
 • Praksisplass; Bachelor student Augustina Garcia Gamboa

Kontaktperson: Elise Lander epost: elisej@nih.no

Lenker til relevant informasjon tilknyttet prosjektet

Spesielt vil vi anbefale å ta en titt på en artikkel som ble skrevet om prosjektet: 

Kan ein ny type biff gje eldre ein betre alderdom? (forskning.no) .

Mer informasjon om alle samarbeidspartnere kan du se her:

Økt forskningsinnsats på persontilpasset mat til eldre | Nofima