Brennpunkt 18. januar 2023 – Marerittet norsk eldreomsorg Ukebrev uke 4/2023

Den 18. januar i år startet  Brennpunkt i NRK en serie programmer om eldreomsorgen i Norge. I forkant av denne serien sendte Senior Norge ut følgende pressemelding: 

Når noen trakasserer og diskriminerer gamle – faller dette forholdet utenfor det de fleste forbinder med diskriminering. Eldreombudet blir fratatt oss. Når ansvarlige politikere blir konfrontert med forhold som jevnlig eksponeres, viftes det vekk og glemmes like fort. Ingen katastrofe. Kommunene har ansvaret.

Den 18. januar i år setter programposten Brennpunkt søkelys på sviktende eldreomsorg. Det er å håpe at vi ved dette tilfelle slipper å høre helseministeren, eller en statssekretær som kan fortelle oss om alt som allerede er gjort. 100 millioner fordelt på 356 kommuner løser på ingen måte dagens problemer med sviktende helse- og omsorgstjenester. Regjeringen må tenke nytt! Senior Norge har tatt dette opp i forbindelse med pågående arbeider med statsbudsjettet for 2024.

Veksten i behov for tjenester innen helse og omsorg vil doble seg fram mot 2045 (ref. SSB). Senior Norge mener at gigantprosjekter, infrastruktur med øyensynlig et mål om internasjonal anseelse, politiske fotavtrykk og krav om vekst, må vike for hverdagens økende behov for lovfestede helse- og omsorgstjenester. Forutsigbar utvikling tillegger kommunene oppgaver som de aldri kan innfri uten betydelig økonomisk, teknisk og faglig styrking av driftssiden. Dette kan best skje ved økt vekt på sirkulærøkonomi, gjenbruk, vedlikehold, kompetanseutvikling og etablering av ettertraktede arbeidsplasser innen helse og omsorg. Uten en slik omlegging vil de offentlige tjenester med blant annet eldreomsorg kollapse raskt.

Senior Norge vil ha økt satsing på felles offentlige helse- og omsorgstjenester styrt av fellesskapet og finansiert over skatteseddelen. Vi ser i dag at offentlige ytelser og tjenester alene ikke vil makte å løse framtidas behov for helse og omsorgstjenester. Særlig kritisk blir dette når dagens politikk søker sparegevinster framfor utvikling av omsorgstjenester. Derfor må vi snarest få et «eldreforlik», der omsorgen bygges ut i en samhandling mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet – gjerne etter mønster av «Barnehageforliket fra 2003».

Alternativet blir to-delt helse- og omsorgstjeneste. Noen får alt mens andre får ingenting. Det vil Senior Norge unngå!

(Ovennevnte presseuttalelse ble sendt TV2, Aftenposten, NRK, NTB, VG, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Oslo Avisa, Dagens Medisin, debatten NRK, Fredrik Solvang NRK, Helse om omsorg: Tone Trøen, Cecilie Myrseth, Bård Hoksrud).

Svært vellykket møte om digital utenforskap i Sarpsborg

Styreleder Sverre Eliassen     Foto SK                               Tormod Bjørnstad Foto SK


Senior Norge Østfold har vært et av våre mest aktive lokallag, men det har en tid nå vært stille.

Med ny styreleder Sverre Eliassen fra Moss og et ellers aktivt styre, blir det igjen full fart til glede både for lokallagets medlemmer og for Senior Norge generelt.

Sist onsdag var det åpent møte i Glenghuset i Sarpsborg med 60 deltagere. Tema var “digitalt utenforskap”. Tormod Bjørnstad fra Nesodden holdt et både morsomt og engasjerende foredrag om utfordringene som møter mange eldre i den digitale hverdagen. Han understreket at Senior Norge arbeider målrettet for å få myndigheter og næringsliv til å ivareta de som mangler digitale ferdigheter. Han hadde også tips og råd om hvordan vi unngår å bli svindlet over nettet. Skal man dømme av responsen ble foredraget meget godt mottatt.

Representanter for Senior Nett var invitert til å presentere seg. Foreningen har et aktivt lag i Sarpsborg. Laget har møter på tirsdagene og kan hjelpe folk både med å gi kurs i digitale hjelpemidler og hjelp enkeltvis med å manøvrere programmer og utstyr.

Senior Norges nye daglige leder, Rune Andersen, presenterte seg selv og fortalte om organisasjonens planer og utfordringer.

Renate Gjerløw Larsen hadde to populære innslag av sang og musikk med fengende melodier som deltakerne kjente godt.

Vi gratulerer!

Foto SK

I disse dager blir Torstein Bangstø, Torild Svendsrud og Maria Sommerseth 70 år. Bjørn Lindqvist fyller 80 år og Magnus Tjora fyller 90 år.

Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her