Besøk ved Velferds­teknologi­senteret Asker og Bærum – SN-Redaksjonen uke 42/23


Verv et nytt medlem! (For mer informasjon, se nederst)


Besøk ved Velferds­teknologi­senteret Asker og Bærum

Jon Rogstad og Rune Andersen har hatt et informativt møte med ansvarlig leder Jeppe Skjønberg på Asker og Bærums Velferdsteknologisenter.

Vi fikk et innblikk i hvilke utfordringer en står overfor ved bruk at velferdsteknologi, og ikke minst hvordan disse skal fungere sammen for å hjelpe innbyggerne og de som skal drifte tjenestene. Ikke alle elementene av teknologien er direkte kostnadsbesparende for de som skal levere tjenestene.

Vi fikk sett på hjelpemidler for gåstol, sikkerhet på kjøkken, hjelpeverktøy på badet, GPS og andre varslingsverktøy. Vi fikk også en orientering om siste utgave av medisin-dispenser og Komp (kommunikasjonsverktøy).  

Du finner mer informasjon om velferdsteknologi fra Helsedirektoratet her!


Trond-Viggo Torgersen ble utnevnt til årets Hederssenior

Hederssenior 2023 Trond-Viggo Torgersen mottar prisen av Jon Rogstad i Oslo Rådhus

I Oslo ble FNs internasjonale eldredag markert søndag 1. oktober med en festforestilling i Oslo Rådhus.  

Oslos ordfører Marianne Borgen ønsket velkommen, mens Kim Wigaard, kjent fra Demenskoret på NRK, ledet de fremmøtte gjennom et rikt og hyggelig program. Vi fikk blant annet høre Emil Solli-Tangen, Kari Gjærum, Anna-Lisa Kumoji og tale ved byrådsleder Marthe Scharning Lund. 

Senior Norge delte ut prisen til årets hederssenior Trond-Viggo Torgersen. 

Du finner hele sendingen her 1 ½ time: https://oslo.kommunetv.no/archive/1146  (ligger på nettet til 30. oktober).

Her kan du lese flere detaljer om prisutdelingen!

Kort video fra utdelingen: 


Kommentar: Bjørg Duve – Utenforskapets kraft

Bjørg Duve

Vi som har levd noen år vet at gjenger ikke er noe som kom sammen med innvandring til landet. Selv tråkket jeg mine barnesko i Oslo. Da jeg var gammel nok til å gå på danseskole et sted som den gangen het Drammensveien, var det steder vi visste var forbudte områder. Ett sted var «Stripa». Om kveldene var det her «Black-gjengen» møttes. Derfor var det ekstra spennende å nærme seg den forbudne frukt.

I dag er det vel få som aner hvor «Stripa» var. Det var selveste Karl Johan. Den delen som er opp mot slottet. Og «Black-gjengen», hvem husker dem i dag? Det var en motorsykkelgjeng – og de var selvsagt kledd i svart. Lærjakker den gang også tror jeg, men dette var ikke så mange år etter krigen. Vi hadde ikke like flust med penger, og småpiker som meg var aldri så nære at vi fikk studert garderoben deres.

De som prøver å lage en fortelling om at gjengfenomenet er noe som kom med innvandringen til Norge, glem det. Da jeg vokste opp, kjente jeg ikke til ordet innvandring. Det eksisterte ikke i mitt vokabular. Det var ikke der problemet lå.

Det viktigste for oss mennesker er å bli sett. Føle at vi hører til. At vi er en del av et fellesskap. Derfor er det så viktig at vi som samfunn bestreber oss på å favne flest mulig, men dessverre er det alltid noen som faller utenfor. De finner ofte sitt fellesskap – som oftest omtalt som utenforskap.

Utenforskapets kraft skal vi ta alvorlig. Samtidig må vi ta inn over oss hvorfor mennesker – uansett bakgrunn – finner utenforskapets fellesskap så meningsfullt.

Norge har forandret seg meget i min levetid. Jeg er født rett etter krigen. Den situasjonen landet i dag er i ferd med å bevege seg inn i, er at forskjellene øker på ulike vis. Avstanden mellom de fattigste og de som har det greit er blitt større – og gruppen fattige vokser. Da er det ikke politistyrker som må settes inn. Det er helt andre tiltak som må iverksettes.


Statsbudsjettet

Eier du allerede en elbil? Da prisjusteres trafikkforsikringsavgiften, og du går glipp av avgiftslettelsen som fossilbiler får.

Den årlige trafikkforsikringsavgiften foreslås økt noe for elbiler i tråd med prisstigningen, mens den settes ned for biler som forurenser. Dette er avgiften som før gikk under navnet årsavgift.

Regjeringen foreslår å sette ned dagsatsen for fossilbiler fra kr. 8,38 per dag, til kr. 7,60 per dag. For elbiler går den derimot opp til kr. 8,70 per dag, eller om lag kr. 3 175 årlig. Avgiften for elbiler i 2024 foreslås dermed å være kr. 400 dyrere enn for fossilbiler.

Regjeringen uttaler selv at denne endringen kommer fordi fossilbiler kan få høyere drivstoffpriser.

Stig Klingstedt har en mer utførlig kommentar om statsbudsjettet som du kan lese her!:


Informasjon fra administrasjonen 

Den Gamle Krigsskole – Tollbugata 10 Oslo – By Ssu – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83505255

IKT kurs   – Oppdatert liste

Vår samarbeidspartner Seniornett, har tilbud på 4 dagers kurs gjennom «datastuer». Kurset holdes 3 timer pr. dag over 4 dager og er støttet av Helsedirektoratet. Deltakeravgift er kr. 200,- for alle 4 dagene. Påmelding og oversikt over kurs/sted finnes nedenfor. Listen oppdateres ukentlig.

Trykk her for å se oppdatert liste!


Senior Norge aktiviteter

Senior Norge lokallag Oslo Syd-Øst holder møte:

  • 17. oktober på Lambertseter gård kl. 13.00 – 15.00. Tema for dagen er medisinbruk

Påmelding til Anne Bakøy på SMS 906 88 009 snarest.


Senior Norge lokallag Asker og Bærum holder møter med politikere og partier rundt tema: Hva er planene for omsorgssektoren de neste 4 årene i vår kommune? Tidspunkt for møtene er:

  • 31. oktober i Bærum
  • 23. november i Asker

De to siste møtene med JA TIL ELDRE på Nova Spektrum i Lillestrøm før jul blir som følger:

  • 8. november kl. 12.00 – 14.00: Tema: Eldre som pårørende.                                               
  • 6. desember kl. 12:00 – 14.00: Tema: Hindre og lindre ensomhet.

NB!  Alle arrangementer i regi av lokallagene annonseres i lokal presse og/eller til medlemmene direkte i god tid før arrangementet finner sted. 


Informasjon fra SN-redaksjonen 

Den nye redaksjonen er i gang med sitt arbeid. Vi ønsker å gjøre våre medlemmer oppmerksom på at det oppdateres mye nytt på hjemmesiden vår, og at vi har en aktiv Facebook-gruppe hvor det også legges ut nyheter. Dette skjer fortløpende, så vi oppfordrer våre lesere til å følge med her også.


Hjelp oss å spre informasjon om Seniorhåndboka til venner

Seniorhåndboka vår oppdateres fortløpende, og et par kapitler er også korrigert i sommer. Her får du informasjon om overgangen fra yrkesaktiv til senior, helse og aldring, velferdsrettigheter, pårørendes roller og rettigheter, økonomiske stønader og økonomi, boligøkonomi og lån, jus for seniorer, seniorboliger, teknologi og forventninger til pensjonisttilværelsen. Totalt 13 nyttige kapitler.

Du kan informere om Seniorhåndboka til venner på Facebook ved å skrive en personlig kommentar og vedlegge lenken nedenfor. Da får alle venner tilgang til boka på vår hjemmeside.


Webinar for deg som vil gjøre hobby til virksomhet

Kristin Langnes – Webinarholder

Kunsten å styrke DEG SELV som gründer og oppstart av egen virksomhet er tema for webinaret. For å lykkes som gründer må du mestre mange ulike situasjoner som kan oppleves skremmende og uvant, og som du overhodet ikke føler at du mestrer. 

Vel – det behøver ikke å være slik! Kristin Langnes kjører et gratis webinar som vi håper du vil være med på!

Onsdag 18.oktober kl. 12.00 – 12.45


Senter for Seniorpolitikks seminar 16. november

Vår samarbeidspartner Senter for seniorpolitikk jobber mye inn mot bedriftene, fagforbundene og NAV med tanke på å få folk til å stå lenger i jobb.

De vil holde et frokostseminar med tema: Hvordan kan seniorpolitikk bidra til at flere kommunalt ansatte arbeider lenger? Kommunesektoren trenger erfarne folk. Hva skal til for at flere jobber lenger?

16. november: kl. 08:30 – 10:30 – Sted: Hjerterommet, Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, 0483 Oslo​ / møtet er også digitalt

Senter for seniorpolitikk innser også at det må gjøres tiltak for å få pensjonister til å stå lenger i jobb. Det snakkes nå om mulig økning av pensjonsalder fra 70 til 72 år, og de som ønsker seg deltidsstillinger ved siden av pensjonen, bør få et klart rammeverk (skatt/ansettelsesavtale) som motiverer.

Du finner mer informasjon om temaet her!


Kontingent

I disse dager er det sendt faktura som gjelder betaling av årskontingent for de av våre medlemmer som har forfall i oktober. Senior Norge er avhengig av at vi får inn betalingen så raskt som mulig slik at vi slipper dyre purringer. Så kjære medlem, ikke vent med betalingen. På forhånd takk!


Verv et nytt medlem

Medlemskontingenter

  • Enkeltmedlem kr 390,-
  • Familiemedlem kr 490,-.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav. Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!

Vervepremier 2024

Gavekort på kr 100,-  for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2025. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning av:

  • Gavekort kr 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. 
  • Gavekort kr 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer 
  • Gavekort kr 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. 

Totalt 3 gavekort deles ut.