Vi må ikke slutte å leke Ukebrev uke 47/2022Vi må ikke slutte å leke

Kommentar: Bjørg Duve

Er det noe som er viktig for oss mennesker, så er det livskvalitet. Det er noe vi ønsker at alle skal oppleve – uansett alder. Det å trives, ha engasjement og oppleve glede i livet, betyr rett og slett at du får en bedre helse – og det igjen gjør at du lever lenger.

Heldigvis er den gjennomsnittlige livskvaliteten i Norge høy, men dessverre er det en skjevfordeling. Livsgleden er ikke smurt likt ut over det norske folk. De som ikke opplever glede, inkludering og det å være en del av et fellesskap, sliter. Ingen tvil om det.
Livsglede er noe vi er med på å skape. Det er et lagspill. Det involverer nærmiljø og bofellesskap og det er med på å skape trygghet – en av grunnpilarene i livet sammen med tilhørighet.

Byråd Robert Steen i Oslo vil at Oslo skal være første by i verden som lager et livskvalitetsbudsjett. Steen, som leder avdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester, mener at god livskvalitet er helt nødvendig for å klare å bedre folkehelsen i hovedstaden. Derfor er Oslo kommune i ferd med å lage en ny helsestrategi for årene fram til 2030.
I Bydel Ullern i Oslo åpnet en i sommer en aktivitetsplass – en møteplass – som er universelt utformet. En må gjerne bruke rullestol, ha en rullator som følgesvenn eller trille på en barnevogn. Den er tilpasset alle aldre. Her finnes det trimapparater, men også spill. Her kan en leke seg med petanque-kuler eller flytte på sjakkbrikker.

Leken er viktig gjennom hele livet. Det at håret er grått – hvis en nå har mer igjen av hodepynten – betyr ikke at en må slutte å være leken. Tvert om. Lekenhet, humor, latter og fellesskap med andre mennesker, er noen av ingrediensene i opplevelsen av at det er godt å leve. Det er med på å fremme livslysten.

Ta vare på leken – på barnet i deg – og skap latter og glede i livet og i årene som ligger foran.

Møte i sentralstyret

Den 8. november hadde sentralstyret et nytt møte, hvor bl.a. følgende saker ble behandlet:

  • Senior Aktiv som nytt lokallag? I møtet var Sølvi Ann Waldeland invitert til å redegjøre for stiftelsen Senior Aktiv som er etablert i Hole kommune. Stiftelsen har i dag 20 brukere fra Hole kommune som tilbys aktivitet to dager i uken. Brukerne befinner seg i en situasjon der de har behov for oppfølging av pårørende, men er ikke pleietrengende i den forstand at de får kommunal avtale. Det er innledet drøftinger mellom Senior Aktiv og Senior Norge for eventuelt å innlemme Senior Aktiv som en lokalavdeling. Dette ville være en vinn – vinn situasjon for begge parter. Styret oppfordret daglig leder for Senior Norge og Senior Aktiv til å komme med et opplegg som kan behandles i et kommende styremøte.
  • Revitalisering av to lokallag i Oslo og et nytt i Follo? Senior Norge er i ferd med å reetablere to lokallag i Oslo og opprette et nytt lokallag i Follo. Vi ønsker dem varmt velkommen!
  • Stortingets budsjettbehandling Senior Norge har tatt opp med Stortinget regjeringens forslag om dels å stoppe tildelingen av budsjettmidler til bygging av sykehjemsplasser, og dels forslaget om å nedlegge Eldreombudet. De ulike komiteene som behandler spørsmålene kommer med sine innstillinger den 8. og 9. desember. Deretter vil Stortinget fatte vedtak ca. 15. desember.
  • Innstikk i Dagbladet Senior Norge er invitert til å bidra i et nytt innstikk i Dagbladet. Det vil publiseres medio desember.
  • Kontoret må flytte Senior Norge må flyttet til nye kontorer i tredje etasje i Tollbugaten 10. Det blir altså samme adresse, men noe større lokaler samt et møterom.

Invitasjon til å delta i Helseverdistudien

På vegne av Folkehelseinstituttet og Akershus Universitetssykehus inviterer Maths in Health personer fra ulike deler av landet til å delta i et forskningsprosjekt om livskvalitet og helse.
Studien innebærer deltakelse i et intervju der man svarer på oppgaver for å vurdere hva forskjellige typer helsesituasjoner betyr for deg og det livet du lever.
Svarene skal bidra til å forme fremtidens helsetjenester.

Som takk for hjelpen får deltakere et gavekort på 500 kroner (GoGift “supergavekort”) , eller tilsvarende beløp utbetalt til lag/organisasjoner dersom deltakelse gjøres som dugnad.
Hvis dette høres interessant ut, ønsker man å invitere medlemmene i deres forening til å delta i denne undersøkelsen. Dere kan enten delta som dugnad og få utbetalt totalsummen til foreningen/organisasjonen, eller som enkelt individer slik at hver deltaker får et gavekort til seg selv. 

Mer informasjon om undersøkelsen finner dere ved å klikke her. 
Jeg håper dette er av interesse for dere. Påmelding til undersøkelsen finner dere i samme lenke.

Det er bare å ta kontakt dersom dere har noen spørsmål om studien.   

Vennlig hilsen 
Jennet Beghler 
Intervjuer Maths in Health

Peggy Hessen Følsvik viser vei


Los leder Peggy Hessen Følsvik er intervjuet av Senter for seniorpolitikk, og går inn for at seniorer skal kunne arbeide lenger etter hvert som levealderen øker. (Les hele saken her).
Det er flott at LOs leder nå går inn for at eldre skal kunne arbeide lenger. Hun påpeker at det må en holdningsendring til hos arbeidsgiverne for å komme bort fra alderismen i arbeidslivet. LO, som hadde en intern aldersgrense på 60 år, har gått sterkt imot å heve aldersgrensen i arbeidslivet fra 70 til 72 år. Senest var det snakk om å heve aldersgrensen i offentlig virksomhet slik at den ble lik med arbeidsmiljølovens grense på 72 år. Solbergregjeringen fremmet forslag om dette før den ble skiftet ut. Etter påtrykk fra LO trakk den nye regjeringen forslaget tilbake. Det betyr at offentlig tilsatte kan sies opp når de er 70 år uten annen begrunnelse enn alderen. Senior Norge har lenge hevdet at aldersgrensene i arbeidslivet bør fjernes slik at individuelle hensyn kan bli tatt for den enkeltes fratreden. På den måten kan seniorer som er egnet for det, og har lyst, fortsette å arbeide også etter at de har nådd pensjonsalderen. Norge trenger arbeidskraft også i fremtiden.

Nå er aldersgrensen i LO endret.

Vi gratulerer!

Foto SK

I disse dagene blir Nils Johannes Evanger, Roger Kvalå og Marit Wangen 70 år. Sverre Christoffer Anton Bjønnes og Ellen Rynning-Tønnesen fyller 80 år og Nelly Sydnes blir 90 år.

Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN
 
CTA: Bli medlem i Ambera her
 
For mer informasjon, klikk her