Utgiftene stiger langt mer enn det pensjonsreguleringen dekker Ukebrev uke 45/2022

Forbruksforskningsinstituttet (Sifo) har kommet med tall på prisøkningen for noen typiske borgere. Eksemplene er satt opp for å gi en rask oversikt over økonomien for blant andre ulike grupper pensjonister.

Enslig kvinne, alderspensjonist, 67 år pluss med en gjennomsnittsinntekt før skatt på 295 900 kroner. En fossilbil i husholdninge

 • 2021:                 12 296 kroner
 • Februar 2022:   12 717 kroner
 • August 2022:   13 334 kroner
 • Endring: Økte utgifter med 617 kroner per måned og 7 404 kroner per år, fra februar til august. Fra 2021 til august er det økte månedlige utgifter på 1 038 kroner – som er 12 456 kroner i året.

Enslig mann, 67 år pluss, gjennomsnittsinntekt på 416 300 kroner. En fossilbil:

 • 2021:                12 456 kroner
 • Februar 2022:   12 877 kroner
 • August 2022:   13 514 kroner
 • Endring: Økte utgifter med 637 kroner per måned og 7 644 kroner per år, fra februar til august. Fra 2021 til august 2022 er det økte månedlige utgifter på 1 058 kroner – som er 12 696 kroner i året. 

Pensjonistpar, 67 år pluss, med en gjennomsnittsinntekt på 712 200 kroner per år. En fossilbil i husholdningen.

 • 2021:                 19 164 kroner
 • Februar 2022:    19 624 kroner
 • August 2022:     20 551 kroner
 • Endring: Økte utgifter med 927 kroner per måned og 11 124 kroner per år, fra februar ti august. Fra 2021 til august 2022 er det økte månedlige utgifter på 1 387 – som er 16 644 kroner i året.

Minstepensjonist, kvinne, 67 år pluss. Inntekt p 232 816 kroner, som er særskilt sats for enslige med minste pensjonsnivå (fra 1. mai 2022). Ingen bil.

 • 2021:                    9 688 kroner
 • Februar 2022:       9 967 kroner
 • August 2022:     10 367 kroner
 • Endring: Økte utgifter med 400 kroner per måned og 4 800 kroner per år, fra februar til august. Fra 2021 til august 2022 er det økte månedlige utgifter på 679 kroner – som er 8 148 kroner i året.

Du kan gå inn på Sifos kalkulator og legge inn informasjon om deg, så som inntekt, alder og andre i husholdningen og få detaljert oversikt for hvilke utgifter Sifo inkluderer i budsjettet. Klikk her:

Det blir krevende drøftinger med regjeringen i vår for å få kompensert det vi taper nå. Nå er det virkelig nødvendig at pensjonistene er organisert og kan fremme sine krav med store medlemstall bak kravene.

Den Verdige Alderdoms vanskelige virkelighet!

Verdighet – et brukt og misbrukt ord – hva betyr det egentlig? Ifølge ordbok – Høytidelig eller korrekt oppførsel eller fremtoning – Høy posisjon eller anseelse. Men det er ikke det vi umiddelbart forstår ved ordet «Verdighet» i dag. Mest ser vi ordet i sammenheng med ord som – Menneske – Alderdom    – Behandling – Død. Det er verdighet vi blir lovet, når vi på grunn av sykdom – alderdom – ulykker – mister vår evne til å ta vare på oss selv. Da skal Samfunnet ta over ansvaret for vår verdighet på sykehus – alders- og sykehjem og i andre institusjoner.

Daglig leser og hører vi i mediene at verdigheten til mennesker blir krenket i disse institusjoner. Det er ille og vi sitter opprørte tilbake og lurer på, hvordan det kan skje og hvordan vi kan forhindre det. Forklaringen fra de ansvarlige er oftest dårlig økonomi, personalmangel, mangel på opplæring og mangel på holdninger.

Det siste er kanskje det mest alvorlige. Holdninger skapes ikke over natta, men blir bygget opp gjennom et helt liv av foreldre – skole – kirke og gjennom ditt forhold til andre mennesker. En verdig holdning er – å SE den andre – Ta vare på den andre – Gjøre noe for den andre – å ha en verdig holdning er å vite hvem du selv er og hvordan du VIL være.

Dette er tanker som melder seg, når Bodø Kommune igjen foreslår å flytte 11 langtidsbeboere fra Sølvsuper til anlegget på Gamle Riksvei 18 og etablere det de kaller HDO boliger. Forskjellen på en ordinær sykehjemsplass og en HDO bolig er, at pasienten i HDO ikke har krav på legetilsyn, men må bruke fastlege ved behov. Pasienten i HDO får vedtak om tjenester etter behov og leier sin bolig. De abonnerer på servicetjenester som vasking av bolig, matombringing etc. Det er ikke sykepleieressurs til stede om natten, men sykepleiekompetanse kan tilkalles ved behov.

Dette er resultatet etter at bystyret vedtok Smart Helse 2030 strategien i 2021 for å endre omsorgsprofilen fra dagens 25% dekningsgrad i institusjon ned mot 18% i 2030. Altså færre plasser på sykehjem i en tid, hvor antall eldre øker alarmerende og hvor utviklingen av demens øker tilsvarende.

Har noen spurt dem dette gjelder? Hvor er brukerutvalget ved Sølvsuper? Hvor er pårørende organisasjonene! Hvor er holdningene til en aldersgruppe, som ikke selv kan løfte stemmen?
Dette er den verdige alderdoms vanskelige virkelighet i Bodø – anno 2022 – dette er den virkelighet gamle mennesker må forholde seg til. Hvor er vår verdige holdning?
(Leserinnlegg i Avisa Nordland 29.10.2022)

Kommentar:
Det er meget bekymringsfullt at mange kommuner prioriterer slik Bodø kommune har gjort. Det er imidlertid ikke noe nytt. Det bygges få nye sykehjem. Isteden bygger kommunene omsorgsboliger. Det snakkes ikke om at dette er vidt forskjellige tilbud til våre eldste. Regjeringen har også i sitt budsjettforslag for 2023 foreslått å sløyfe tilskuddet fra Husbanken til bygging av sykehjemsplasser. Senior Norge har protestert kraftig overfor Stortinget og bedt om at forslaget ikke følges, men at bevilgningen til Husbanken for tilskudd til sykehjemsplasser blir videreført.

Politiet advarer mot svindel mot eldre

Politiet er opptatt av at vi skal beskytte oss for datakriminalitet.

Bankran er passé. For det første er det ikke bankkontorer å rane og for det andre er det ikke kontanter å spore hverken i banker eller andre steder. Kjeltringene konsentrerer seg i staden på bruk av Internett eller telefon. Eldre er spesielt utsatt for svindel. Politiet ber oss derfor om å være forsiktige.

Gi for det første aldri ut kontonummer og passord til folk som ringer opp og utgir seg for å ringe fra din bank eller fra en offentlig myndighet. Ingen av disse vil spørre om passord eller kontonummer over telefon.

Dersom du får en utenlandsk telefon vil det normalt ikke være problemer med å svare på den, men om du har en utenlandsk telefon som du ikke rakk å svare på; ikke ringe opp igjen. Det kan koste deg dyrt. Dersom det er noen som virkelig vil snakke med deg, vent på at vedkommende ringer opp igjen.

Politiet har gitt ut en veiledning som det er all grunn til å studere. Du finner den ved å trykke her:

Vår hederssenior 2021 Toralv Maurstad er død

Gjennom sitt lange virke i norsk kultur- og teaterliv var han et klart symbol og eksempel på at den som vil og er i stand til å stå i arbeid, vil kunne lykkes tross en relativt høy alder. Han viste en enestående vilje og evne til å sette aldersgrenser til side, og at alder ikke er en begrensning når det gjelder å kunne fremme samfunnsnyttige og kulturelle verdier. Gjennom sine ulike roller og tolkning av Norges kulturelle forfedre har han både på og utenfor scenen i en manns-alder gledet og inspirert så vel unge som eldre på en fantastisk måte.
Toralv Maurstad ville ha fylt 96 år den 24. november.
Våre tanker går til Toralvs kone Beate Marie Eriksen og øvrige familie.

Vi gratulerer!

I disse dagene blir Guy Lotheringen, Sissel Ellen Brosstad Folkedahl, ilda Marie Throndsen,Else Marie Bjørnsengen og Ingrid Leiren 80 år. Trygve Reidar Fardal fyller 90 år.
Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Så sender vi en særskilt gratulasjon til vårt medlem Odlaug Dalsheim fra Oslo som fyller 100 år den 7. november!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her