Trygdeoppgjøret 2022 står for døren Ukebrev uke 18/2022

Drøftingsmøtene om trygdeoppgjøret er varslet til den 13. og 18. mai. Til grunn ligger tall fra Teknisk beregningsutvalg og resultatet av lønnsforhandlingene om frontfagene.

I møte den 4. april ble tallene presentert. Lønnsveksten er 3,5 prosent fra 2020 til 2021. Det var en lønnsøkning for de yrkesaktive som var 1.1 prosent høyere enn det som lå til grunn for trygdeoppgjøret i 2021. Dette skal det tas hensyn til ved årets regulering. Lønnsveksten fra 2019 til 2020 var i samsvar med det som var forutsatt.

Pensjonistforbundet, SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) og LOP (Landsforbundet for offentlige pensjonister) har en protokolltilførsel med krav om at hele avviket på 1,1 prosent må kompenseres i trygdeoppgjøret. Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, LO, UNIO, FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og Akademikerne hadde en felles protokolltilførsel der de krevde at lønnsavviket på 1,1 prosent og prisavviket på 0.7 prosent skal tas hensyn til i trygdeoppgjøret.

Regjeringen har sendt en redegjørelse til Stortinget der de peker på at minstepensjonistene de seneste årene er tilgodesett med ekstra økning i pensjonen. Det har også medført at antallet minstepensjonister økte med om lag 12 000 per 1. september 2019 og med 9 800 per 1. september 2021. Samtidig har antallet minstepensjonister over tid gått ned på grunn av at de som nå går i pensjon oftest har mer opptjening enn tidligere kull.

Regjeringen peker også på at pensjonistene de seneste årene har hatt en gjennomsnittlig positiv utvikling i pensjon. Det er også vist til at pensjonistene har hatt en liten økning i realinntekt i perioden 2019 til 2021. Tallene for realvekst tidligere år er ikke omtalt. Vi kjenner den så altfor godt.

Vi kommer tilbake til trygdeoppgjøret så fort vi har tallene på bordet.

Aldring gjennom 210 år – deprimerende lesning om holdninger


Alderisme er det ikke forsket systematisk på. Nå har forskere undersøkt hvordan aviser, magasiner og bøker i en periode på 210 år fremstiller det å bli gammel. Med hjelp av kunstig intelligens har man fått belyst hvordan alderdom er omtalt i denne perioden. Man har brukt mer enn 150 000 tekster og latt datamaskinene undersøke hvordan ulike ord er brukt, for eksempel «eldre». Resultatet er ganske slående. Fra oppløftende fortellinger om heltemot og slektskap på 1800-tallet til mørkere toner av sykdom, død og det å være en belastning på 1900-tallet. 

Av grafen over fremgår det at omtalen har hatt en negativ utvikling som er mildt sagt deprimerende.
Les hele artikkelen her

Senior Norges landsmøte holdes den 24. mai i år.

For første gang på to år skal landsmøtet gjennomføres som fysisk møte. Det er berammet til 24. mai 2022 og holdes i Tollbugaten 10, Oslo.

Innkallingen med møtedokumenter ligger på hjemmesiden, klikk her,

Vår hederssenior Olav Thon har vist veien når det gjelder å stå lenge i arbeid

Olav Thon erklærte at han nå trekker seg som konsernsjef ved en alder av 98 år. Han sier at han trodde han var den i Norge som har fortsatt lengst i sin lederjobb, men så er det de som hevder at han har verdensrekord.

Vi i Senior Norge ønsker han til lykke med pensjonisttilværelsen!

Vi gratulerer!

Den nærmeste tiden fyller Jon Richard Haube, May Franson og Tore Andersen 70 år. Inger Johanne Nilsen, Inger Berit Nygård og Oddvar Kvåle blir 80 år.
Våre hjerteligste gratulasjoner til alle!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN
 
CTA: Bli medlem i Ambera her
 
For mer informasjon, klikk her