SV og regjeringen enige om skjerpet formueskatt på primærboliger Ukebrev uke 49/2022

Ifølge NRK legger budsjettforliket med SV opp til at «dyre» primærboliger skal bli verdsatt til 70 prosent av verdien som formue.

Boliger over 10 millioner regnes som dyre, ifølge SV. Endringen betyr at alle som bor i slike boliger blir rikere på papiret når formuesskatten skal beregnes.

I dag blir verdien over 10 millioner verdsatt til 50 prosent, mot 70 prosent etter endringen. Primærbolig blir ellers verdsatt til 25 prosent.

Mange i byene vil dermed havne over grensen for innslagspunktet i formuesskatten og må betale mer i skatt av denne endringen.

Når det gjelder sekundærbolig vil 100 prosent av verdien bli vurdert som grunnlag for formueskatt.

Skjerpingen vil medføre økt skatt for de som bor i nedbetalte boliger i sentrale strøk av landet. Spesielt for enslige kvinner i storbyene med begrenset pensjon vil dette bli krevende og kan medføre at de må flytte ut fra sine hjem. Spørsmålet er bare hvor de kan finne boliger som de har råd å bo i.

Senior Norges krav for statsbudsjettet for 2024

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Pensjonistorganisasjonenes frist for å fremme sine krav for statsbudsjettet 2024 var 30, november, og det blir holdt møte i departementet om saken den 20. desember.

Senior Norge har fremsatt krav som setter søkelys på eldreomsorg, sykehjem og hjemmehjelp. Dette må kommunene få budsjett til å håndtere på en tilfredsstillende måte. Man må også ta i bruk alle ressurser som er tilgjengelige for å løse oppgavene.

Videre tar vi opp utfordringene som offentlige institusjoner har med bemanning i eldreomsorgen. Det må krafttak til for å løse dette. Støtte til tannhelse for eldre er også et krav som Senior Norge gjentar fra tidligere år. Problemene med stigende priser og digitalt utenforskap må løses.

Du kan lese hele innspillet her

Senior Norge møter, sammen med de andre pensjonistorganisasjonene, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og representanter fra Helse og omsorgsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet samt Finansdepartementet den 20. desember for å drøfte og understreke våre innspill.

Nytt lokallag i Oslo syd er på plass

Oslo har den seneste tiden vært uten aktive lokallag i Senior Norge. Nå kan vi fortelle at det er stiftet et nytt lokallag i Oslo syd med Anne Bakøy som leder av interimsstyret. Hun får følge av Jorun Eide som nestleder, Synnøve Jørgensen som styremedlem og Sara Slovica Ingier som kasserer.
Vi ønsker det nye lokallaget og styret lykke til!

Lokallaget i Østfold er oppe og går igjen

Et av våre mest aktive lokallag har tatt en liten pause, men nå er det gjort noen endringer i styret og det lover godt. Sverre Eliassen fra Moss rykker opp som konstituert leder, i første omgang frem til årsmøtet. Han er også medlem av sentralstyret i Senior Norge. Lokallaget planlegger også å gjenåpne sin digitale ukeavis igjen.

Vi gratulerer og ser fram til et videre godt samarbeid med Senior Norge Østfold.

Julelunsj i Den Gamle Krigsskolen, Tollbugata 10  (T10), Oslo

Senior Norge inviterer alle medlemmer i Oslo og Follo til en enkel julelunsj med omvisning i Den gamle krigsskolen, Tollbugata 10,  Oslo, den 14. desember klokken 11.00.
Påmelding til post@seniornorge.org eller tel. 22 12 18 90 innen 11. desember.

Senior Norge Lillestrøm er invitert til samarbeid med Lillestrøms bibliotek

Vårt lokallag i Lillestrøm er invitert til å samarbeide med biblioteket om å skape en møteplass for opplæring av eldre i digitale ferdigheter. Det er berammet et møte i biblioteket den 6. desember.

Eldre som mangler digitale ferdigheter er en sårbar gruppe. Det er svært viktig at alle gode krefter samarbeider for å støtte dem. Lykke til med samarbeidet!

Direkte tilsluttede medlemmers representasjon i landsmøtet 2023

I Vedtektene til Senior Norge er det bestemt at de medlemmer som ikke tilhører et bestemt lokallag også skal være representert på landsmøtet. Derfor inviterer Senior Norge medlemmer som ikke tilhører et bestemt lokallag å foreslå kandidater som kan representere dem. Det kan velges opp til tre medlemmer og de har de samme rettighetene på landsmøtet som lokallagenes representanter. Reiseutgifter blir dekket.
Kom med forslag til representanter innen 31. desember 2022 til post@seniornorge.org eller telefon 22 12 18 90!

Vi gratulerer!

Foto SK

I disse dagene blir Edvin Rake 60 år. Britt Pedersen, Anne-Gro Håkonsen, Per Sjursæther og Ingeborg Oustad fyller 70 år. Reidun Irene Guttulsrød, Jan Ole Hulen og Gry Merete Engebretsen Øye blir 80 år. Kjell Waldemar Steen, Liv Christensen, Wollert Hille, Anne Ingebrigtsen og Brit Astrid Ismar fyller 90 år.

Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her