Støtte til tannhelse Ukebrev uke 26/2022

Støtte til tannhelse

Senior Norge og flere andre pensjonistorganisasjoner har lenge krevet at tannhelse må bli en del av velferdsordningene som støttes av NAV på linje med legetjenester. Dette var også et tema i det seneste møtet med regjeringen, et sentralt punkt fra oss.

Nå ser det ut som om det kan være en liten åpning for at dette kravet skal imøtekommes. Regjeringen har bestemt seg for å nedsette et utvalg for å se på tannhelsefeltet.

Organisasjonene er invitert til å foreslå kandidater til utvalget. Det er foreløpig ikke sagt noe om utvalgets mandat, men det er grunn til å håpe at det kan bli ordning, ikke bare for ungdommen, men også for resten av befolkningen. Under valgkampen sist høst var det flere partier som hadde dette krave høyt oppe på sine program. Det burde derfor være mulig å få til en ordning.

Regjeringen fast bestemt på å legge ned Eldreombudet

Pensjonistorganisajonene og regjeringen har hatt møte om statsbudsjettet for 2023. Senior Norge krevet da bl.a. at Eldreombudet skal opprettholdes. Dess verre fikk vi klart svar fra arbeids og integreringsministeren at regjeringen har bestemt seg endelig. Eldreombudet skal vekk.

Dette er en ren provokasjon mot eldre. Eldreombudet, som ble opprettet av den forrige regjeringen og enstemmig vedtatt i Stortinget, er knapt nok blitt etablert før den nye regjeringen skal fjerne det. Til syvende og sist er det Stortinget som bestemmer om Eldreombudet skal fjernes. Ombudet er opprettet med hjemmel i en egen lov. Senior Norge vil mobilisere det vi kan for å få regjeringen til å snu! Hvis ikke det hjelper må vi bearbeide stortingspolitikerne.

Seniorhåndboken er oppdatert

Seniorhåndboken er nå oppdatert etter at trygdereguleringen er gjennomført. Boken kan leses på senior Norges hjemmeside og er nå presentert kapittelvis. Under ligger en komplett utgave av boken.

Eldre med psykiske problemer ble særlig hardt rammet av pandemien

Verken forskere eller forvaltningen har undersøkt hvordan tjenestetilbudet til eldre med psykiske lidelser har virket under pandemien. Nå har fagsjef Marit Tveito ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse sammen med Maria Barca og Cecilie Bhandari Hartberg gjennomført en undersøkelse om dette. Det viser seg at eldre med psykiske lidelser er dobbelt rammet av nedstengningene. Bland annet er det pekt på at kontakten mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har vært vesentlig dårligere under nedstengningen.
Les omtalen av undersøkelsen her.

Vi gratulerer!

De nærmeste dagene fyller Per Amundsen, Maurizio Bartolini, Inger Marie Nober Haugholt og Roar Høisveen 70 år. Solveig Roland, Edvin Morten Rikardsen, Magnor Arnth Thoresen, Karl Ringlund, Guro Helene Osnes og Lasse Moltzau blir 80 år og Ragnhild Olaug Margrethe Eriksen fyller 90 år.
Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her