Ser dårlig ut for Eldreombudet og bevilgninger til bygging av sykehjemsplasser Ukebrev uke 50/2022

Stortingskomitéene har levert sine innstillinger og det er ikke noe som tyder på at regjeringens forslag om å legge ned Eldreombudet blir endret i behandlingen av statsbudsjettet for 2023. En samlet opposisjon ber Stortingets flertall om å bevilge penger slik at ombudet kan fortsette også etter 1. juli 2023. Flertallet har ikke noe forslag i den retningen.

Senior Norge har tatt opp spørsmålet med komiteen og blant annet pekt på at loven om eldreombud ikke er foreslått endret. Det står fremdeles i loven at Norge skal ha et eldreombud. Da er det underlig at det ikke blir bevilget midler til drift.

Heller ikke forslaget om å stoppe tildelingen av midler fra Husbanken til bygging av sykehjemsplasser ser ut til å være ivaretatt av komitéen.

TF Bank er felt i Diskrimineringsnemnda for aldersdiskriminering

Et av våre medlemmer har meldt at han antakelig ble diskriminert på grunn av alder av TF Bank da han søkte om å få et kredittkort. Han er 76 år og fikk avslag i løpet av et par minutter til tross for at han har en ikke ubetydelig formue og har scor 99 av 100 mulige når det gjelder kredittverdighet. Etter at han hadde sendt en e-post for å få greie på grunnen fikk han til svar at banken i henhold til bestemmelsene i finansavtaleloven har plikt til å gi svar om hvorvidt søknaden er imøtekommet, men må ikke gi begrunnelse for et eventuelt avslag. Han mistenker at det var på grunn av hans alder som han fikk avslag.

I et tilsvarende tilfelle sendte en søker i syttiårene som hadde fått tilsvarende avslag fra TF Bank saken til Diskrimineringsnemnda og klaget. Nemnda slo i sak 2022/746 fast at banken ga et automatisk avslag til søkere over 70 år uten nærmere begrunnelse. Datamaskinen var programmert for å gi et negativt svar når søkeren er yngre enn 18 år og eldre enn 70 år. Banken ble derfor felt for brudd mot likestillings- og diskrimineringslovens forbud mot aldersdiskriminering.

Senior Norge førte en intens kamp for at likestillings- og diskrimineringsloven også skal ha alder som diskrimineringskriterium. Både komitéen som utredet spørsmålene og de aktuelle regjeringene vegret seg for å ta inn alder i loven som grunn for diskriminering.

Vi i Senior Norge leverte ikke mindre enn fire gjennomarbeidete høringsinnspill til forskjellige regjeringer og deltok i høringsmøter der vi ga uttrykk for vår holdning til spørsmålet. Etter flere års kamp nådde vi frem. Likestillings- og diskrimineringsloven har forbud mot aldersdiskriminering og det samme gjelder boliglovene som også har forbud mot diskriminering på grunn av alder.

Det er etterpå vist seg at Diskrimineringsnemnda har forholdsvis få tilfeller av påstått aldersdiskriminering som gjelder eldre personer. Det kan skyldes at tilfellene ikke meldes eller at myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner er forsiktige med å diskriminere eldre.

Norske banker har brutt loven – Forbrukertilsynet ber dem rydde opp

Forbrukertilsynet har sett på bankenes praksis der de selv avgjør om kunden er ansvarlig for tap når kundens bankkonto blir misbrukt. Dette er i strid med finansavtalelovens forbrukervernregler.

Utgangspunktet er at det er bankene som er ansvarlige, ikke kunden, når det har skjedd et kontouttak som kunden ikke har godkjent. Dette gjelder selv om kunden har lagt fra seg kortinformasjon på nettstedet og blitt svindlet. Tilsvarende gjelder om bankkortet er stjålet og misbrukt eller kundens bankID er misbrukt.

Når kunden klager, skal banken følge opp. Banken har to valg:
Den kan tilbakeføre beløpet straks, men kan trekke en egenandel på 1 200 kroner (450 kroner fra 1. januar 2023).

Alternativt kan banken beholde mer enn de 1 200 kronene, men da må banken innen fire uker bringe saken inn for Finansklagenemnda for vurdering.

Finansklagenemnda som uavhengig og gratis for kunden skal avgjøre bankenes ansvar i svindelsaker.

Kunden trenger bare å melde fra til banken.

Forbrukertilsynet har nå krevd at bankene rydder opp i sin praksis slik at forbrukernes rettigheter blir ivaretatt.

Du kan lese brevet til alle norske banker her: https://www.forbrukertilsynet.no/wp-content/uploads/2022/12/orientering-til-bankene-krav-til-bankenes-tilbakeforing-av-forbrukers-tap-ved-uautoriserte-transaksjoner.pdf

På bakgrunn av den seneste tidens svindelforsøk overfor eldre er det spesielt gledelig at det nå blir tatt grep.

Vårt lokallag i Asker og Bærum sender en jule- og nyttårshilsen til medlemmene

Medlemsinfo 3-2022 ligger på hjemmesiden.
Du kan lese den her

Vi gratulerer!

Foto SK

I disse dager blirLeif Ottar Flaten og Oddvar Kirkeby 70 år. Gry Merete Engebretsen Øye, Randi Gjerde Nøst, Ellen Johanne Strøm og Astrid Ragnhild Gøtting fyller 80 år. Wollert Hille, Anne Ingebrigtsen, Brit Astrid Ismar, Per Erik Fosse, Marit Nyborg og Johannes Bjarkø fyller 90 år.
 
Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her