Senior Norge Seniorhåndboka

Seniorhåndboka – Forord

Senior Norge, tidligere Seniorsaken, har over tid fått en rekke spørsmål om ulike sider ved å være en senior. Det gjelder spørsmål om pensjonsrettigheter og andre økonomiske forhold som endrer seg litt med økende alder. Like vanlig er det at man funderer over hvilke regler som gjelder for helse og omsorg. Endelig er det mange som gruer seg litt for å skifte fra arbeidsliv til pensjonistliv.

Vi har ikke svar på alle tenkelige spørsmål som omhandler seniorlivet, men vi har forsøkt å lage en seniorhåndbok som vi håper kan bidra til å gjøre overgangen fra yrkesliv til seniortilværelse mykere og føre til at vi trives som seniorer. Det er viktig å huske på at man aldri i livet har vært så unik som man er som eldre. Gratulerer!

Denne seniorhåndboka tar utgangspunkt i den tidligere seniorhåndboka som ble utgitt av Seniorsaken. Det er meningen at den først og fremst skal være tilgjengelig på Senior Norges hjemmeside, men også gis ut som trykket bok.

Under tiden som vi arbeidet med boken ble Norge og verden rammet av covid 19-pandemien. Seniorhåndboken vil også være til hjelp og støtte når ulike temaer dukker opp som følge av pandemien. På slutten av kap. 4 er det også lagt inn generelle regler for bekjempelse av smitte. Det er relevant for covid-19, men også for andre epidemiske sykdommer som kan dukke opp.

Det er frivillige i Senior Norge som til største delen har stått for tekstene. Ressursgruppen for helse og omsorg har skrevet om sine fagfelt og tilsvarende har medlemmer av ressursgruppen for jus og økonomi skrevet om familierett, pensjoner og andre aktuelle temaer.

Seniorhåndboken, versjon 2021 er nå oppdatert etter at trygdereguleringen 2022 er gjennomført.

Stor takk til alle som har bidratt!

Mai 2022

Jon Rogstad, styreleder