Nye satser for egenandeler Ukebrev uke 29/2022

«Er jeg bare til bry og heft?»

Bjørg Due

KOMMENTAR Bjørg Duve, journalist
Det er mer enn en million av oss pensjonister. Jeg er en av dem. I Norge bor det snart fem og en halv millioner mennesker så eldregenerasjonen utgjør en ganske stor del av befolkningen og i alder sprer vi oss over massevis av år. Et enstemmig storting bestemte i 2020 at det skulle opprettes et eget Eldreombud, slik det i 1981 ble opprettet et Barneombud.

Mange vil si at det var på høy tid og Eldreombudet var på plass i april i fjor. Fra 1. juli neste år, mener regjeringen at det ikke lenger er bruk for ombudet. Det vil si at ombudet ikke har kommet skikkelig i gang, for det ikke er bruk for det. Jeg undres på hvorfor.

Eldreombudets oppgave er å fremme eldres interesser på alle områder. Både overfor offentlige instanser, private bedrifter og organisasjoner. Ombudet skal komme med forslag til tiltak som kan styrke eldres posisjon og løse utfordringer en møter i samfunnet.

De eldre trenger et talerør. Nedleggelse er feil vei å gå. Forslaget er lite gjennomtenkt.
Senior Norge protesterer. Det samme gjør Pensjonistforbundet. Godt er det. De vil kjempe mot at pensjonistene kun skal hedres i taler, men ellers stues bort. Alle som har passert 55 år, begynner så smått på veien ut av arbeidslivet og over i den store gruppen med pensjonister.
Noen oppfatter kanskje de eldre som en grå masse det ikke lenger er behov for. Vi koster penger og hvorfor skal regjeringen bruke unødvendig mange penger på avgangsklassen?
Er jeg kun til bry og heft?

Gått ut på dato, er ofte samlebetegnelsen for dem som er blitt godt voksne. Alle ser ikke de eldre som en ressurs eller som bidragsytere til fellesskapet. Noen ser kun utgiftspostene som springer dem i øynene.

Men kanskje er samfunnet inne i en ny omstilling? Etter koronaen har vi fått mangel på arbeidskraft. Den hurtige omstillingen vi nå er inne i, vil trolig skape nye krav og behov. Samfunnet trenger kunnskap, kompetanse og erfaring. Behovet for nytenking pluss en god porsjon erfaring, er påkrevd i dagens situasjon.

Ja, det betales ut en god slump penger til pensjonistene og mange betrakter oss som uproduktive – noen som helst ikke skulle vært der. Men vi er ikke så uproduktive som mange vil ha det til. En regner med at seniorene, som frivillige støttespillere i samfunnet, bidrar med milliarder. Norsk arbeidsliv hadde måttet bruke krykker uten besteforeldrenes innsats som for eksempel å ta seg av den oppvoksende slekt.

Den grå garde stopper ikke å bidra, selv om pengene nå kommer fra NAV og ikke en arbeidsgiver. I disse tider med mangel på arbeidskraft, blir noen gråhårete tilbakekalt nettopp fordi deres erfaring og kompetanse er sårt tiltrengt.

Selv bidrar jeg som frivillig ved Ullern kultursenter og som journalist har jeg et yrke jeg kan fortsette med selv om jeg for lengst har gått av med pensjon.

Oppfriskningsdose for personer som er 75 år og eldre samt sykehjemsbeboere

Risikoen øker for koronasmitte. EUs smittevernbyrå oppfordrer i en ny pressemelding landene til å vurdere å gi alle over 60 år en oppfriskningsdose.

I Norge anbefaler Folkehelseinstituttet derfor at man skal ta en fjerde vaksinedose dersom man er over 75 år eller befinner seg i en risikogruppe. Anbefalingen gjelder uansett om man har hatt sykdommen etter den forrige dose. Instituttet skriver videre at det bør ha gått minimum tre uker etter at man har gjennomgått koronasykdom før man tar en oppfriskningsdose. Oppfriskningsdose kan gis tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.

Kommunene har svingt seg og tilbyr nå oppfriskningsdose.
Ta kontakt med din kommune og få time fore en fjerde dose!

Hvorfor medlem av Senior Norges sentralstyre

Marit Nybakk

Vi vil i de følgende ukebrevene gi medlemmene av Senior Norges sentralstyre anledning til å gi en liten presentasjon. Denne gang er det Marit Nybakks tur.

Da jeg sa ja til å gå inn i styret i Senior Norge, var det bla for å jobbe med den gryende aldersdiskrimineringen (ageism), som gjør seg gjeldende over hele Europa, inkludert her hjemme. 40-åringene stormer inn i alle posisjoner, mens den store gruppen av 55 pluss blir stående utenfor.

Jeg er opptatt av at man kan bruke erfaring og realkompetanse utover historisk pensjonsalder. Seniorene utgjør en betydelig arbeidskraftreserve. Under pandemien ble f.eks. både pensjonerte sykepleiere og leger hentet inn til vaksinesentralene. Jeg husker fra mine tre vaksinasjoner hvor kompetente og trivelige de var.  Interessant nok er flere av dem blitt værende i en deltids­stilling, helt nødvendig når vi nå har mistet svenske og litauiske helsearbeidere. Og forresten, utenfor de provisoriske vaksinestedene var pensjonister parkeringsvakter. Jeg tror ellers at seniorer kan brukes til samfunnsoppgaver som spisevenn med eldre eller turkamerat i parken og på skogsturen.

Jeg har levd et aktivt liv med 31 år på Stortinget, frem til jeg ble 70 år.  Dette inkluderer 8 år i NATOs parlamentarikerforsamling og president i Nordisk Råd. Jeg har fostret to barn med husbond Gudbrand Kvaal og har to barnebarn.

Noen minner fra mitt politiske liv sitter sterkere enn andre. Som da jeg og kollega Ågoth Walle besøkte et hjem for hiv/aids smittede unge jenter i Mosambik. Sykepleieren så på oss med et fast brunt blikk og sa: «Det verste er å fortelle dem at de skal dø.» Eller som leder av Forsvarskomiteen å stå på dekket på et amerikansk hangarskip 200 miles utenfor Tampa i Florida og snakke om norsk-amerikansk forsvarssamarbeid etter bombene i World Trade Center i 2001.

Likevel, det store øyeblikket – som gammel antiapartheidaktivist fra 1970- og 80-tallet – kom tårene da Nelson Mandela trådte inn i losjen i Stortingssalen, etter 28 år som fange på Robben Island. Denne forsoningens mann tok tidlig turen til Norge. Alle reiste seg og klappet for første gang i Stortinget. Inntil da hadde applaus i salen ikke vært tillatt. Det måtte en Nelson Mandela til!

Marit Nybakk

Nye satser for egenandeler

Fra 1. juli er det nye satser for egenandeler hos leger og fysioterapeuter. Følgende satser gjelder inntil grensen for frikort på kr 2.921 er nådd.

Ved konsultasjon hos allmennlege/legevakt på dagtid er egenandelen 160 kroner. På kveldstid 280 kroner.

Hos allmennlege/legavakt der legen er spesilist i allmennmedisin er satsen 212 kroner og 332 kroner på kveldstid.

Hos fysioterapeut er egenandelen 135 kroner for 20 minutter. Deretter 42 kroner per påbegynt 10 minutter.

Hos manuell terapeut er andelen 177 kroner for 20 minutter og deretter 64 kroner per påbegynt 10 minutter.

Se ellers oversikt ved å klikke her:

Vi gratulerer!

I den nærmeste tiden blir Gudrun Revheim, Tore Galtung, Bjørn Pettersen og Eric Philip Rivkin 80 år. Kristian Reinert Birkeland fyller 90 år.
Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her