Medlemsinfo 3 2022 Asker og Bærum

Asker og Bærum

Hei igjen

Her følger Medlemsinformasjon nr. 3 i 2022.

Kontakten med medlemmene gjennom vårt Medlemsinfo er viktig  for oss. Her forsøker vi å bringe relevant og aktuelt stoff.

Vi oppfordrer også medlemmene til å bidra med ytringer og meninger som kan komme på trykk her.

Vi har også egen nettside, Senior Norge Asker og Bærum.

Senior Norge

  • kjemper for eldres rettigheter til god helsehjelp og en verdig omsorg
  • kjemper mot alderisme
  • kjemper for trygge boformer for eldre
  • som gruppe besitter vi betydelig kompetanse som samfunnet trenger

Husk at du som senior har en viktig rolle i samfunnet og at du hver dag, når du står opp bør tenke igjennom hva du kan bidra med i dag til beste for deg selv, dine omgivelser og samfunnet.

Styreleders spalte

God jul – og 20 nye år med Senior Norge!

Som kjent så organisasjonen Seniorsaken dagens lys, 21. mars 2002, som innebærer at Senior Norge i år kan feire sitt 20-års jubileum. Imidlertid har den tøffe omstillingen organisasjonen har vært igjennom krevd fullt fokus på å overleve og omstille seg både økonomisk og organisatorisk. Det betyr at feiringen av oss selv med ovasjoner og champagne i høye glass fortsatt må settes på vent til situasjonen tillater det.

Det situasjonen imidlertid har vist det siste året, er at vi mer enn noen gang trenger en organisasjon som kjemper for eldres og seniorers rettigheter i samfunnet, økt oppmerksomhet om deres situasjon og en verdig behandling og pleie av syke og gamle mennesker. 

Det positive i situasjonen er at vi i Asker og Bærum pr. 30. november i år, er 417 medlemmer av Senior Norge som ser verdien av å være medlem av en sterk og tydelig organisasjon for seniorer og eldre lokalt og sentralt.

Vi har alle som mennesker erfart at vi må lære å krabbe, før vi kan gå, for ikke å snakke om å løpe fremover. I 2023 vil vi jobbe for at vi skal bli enda flere og sterkere stemmer i den offentlige debatten. Mer enn noen gang trengs en seriøs og slagkraftig aktør som sier fra i samfunnsaktuelle saker.

Styret i Senior Norge Asker og Bærum ønsker alle en riktig god jul og 20 nye år med Senior Norge!