Manglende ID Ukebrev uke 27/2022

«Min snart 87 år gamle tapre, fantastiske, ikke-digitale mamma fikk tilsendt nytt bankkort nå i vår, denne gang uten bilde.» skriver en dame. Moderen manglet pass og førerkort og hadde store problemer med å få ut medisin på apoteket. Ved kontakt med politiet ble det opplyst at hun først 20. september kunne få time for å få et ID-kort.

Senior Norge tok kontakt med Politidirektoratet som viste til at det i akutte situasjoner er mulig å få gå foran i køen for ID-kort hos politiet. Det ble også løsningen for den aktuelle damen.

Vårt råd er at alle sørger for å ha enten et gyldig nasjonalt ID-kort eller pass slik at man unngår å komme i en slik uheldig situasjon. Sørg for å få det før de gamle ID-kortene eller passene går ut! Bankene dropper nå legitimasjon med bilde på baksiden av bankkortene.

Enkelte har spurt om det er mulig å få nødpass for å kunne legitimere seg på apoteket. Det er det ikke. Politiet utsteder nødpass kun når det er snakk om reiser utenlands.

Ønske for dagen!

Jon Rogstad, styreleder i Senior Norge

Jeg går med tanker og bekymringer som omfatter oss alle. Alle er vi, eller vil bli, pårørende for noen som trenger oss. Noe annet som også er helt sikkert, er at en dag rammer alderdommen oss slik at vi selv kan trenge bistand og omsorg.

I dag jobber jeg både som daglig leder for Senior Norge – og jeg har påtatt meg vervet som styreleder i den samme organisasjonen. Hvorfor gjør jeg det i en alder av 77 år!?

Jeg ser at helse, bistand og omsorgs tjenestene her i landet står med store utfordringer. Den største gruppen som trenger oppfølging er den eldste delen av befolkningen, men egentlig omfatter dagens omsorgsarbeider sykdomsrammede i alle aldersgrupper.

Senior Norge er en relativt beskjeden men aktiv organisasjon med ca. 4500 medlemmer. Senior Norge jobber imidlertid for å få styrket våre helse, omsorgs og bistandsarbeider ute i både by og land.

Forleden fikk jeg møte vår statsråd i Helse og omsorgs- departementet og hun ba de frammøtte organisasjonene om bistand og hjelp til å finne fram til forslag som kan trygge våre hjem for de eldre slik at de skal få bo lengre hjemme og så lenge de måtte ønske.

Jeg er imidlertid bekymret. Ved å flytte omsorgsarbeidet til hjemmene med kommunenes internrevisjon som eneste kontrollinstans, vil tiltakene kunne gi rom for innsparinger i allerede slunkne kommunebudsjetter.  Ikke nok med det. Økende innslag av demens blant oss som lever lenger, fordrer spesialisert og dyktig oppfølging i kommunene. Sykesengene som må stå klare for oss som må forlate sykehusene umiddelbart etter ferdig behandling, blir stadig færre. Mangeartet oppfølging og behandling gitt av hjemmetjenestene må styrkes i forkant av det som nå kommer. En eventuell svekkelse i dag, vil gi en langtidsvirkning for også kommende generasjoner. Det som fjernes eller forsømmes i dag blir vanskelig å gjenvinne seiere.

Vi må derfor få stoppet eller i det minste redusert en eventuell forvitring av våre omsorgstjenester. Spareprogrammer som iverksettes av kommunene må bli stanset!
Dette engasjerer meg akkurat nå og jeg er virkelig bekymret.

Våre framtidige helse, omsorgs og bistandstjenester kommer ikke til å begrense seg til å måtte betjene de eldre, men vil også omfatte et voksende behov blant våre yngre. Vi har en jobb å gjøre!

Mitt ønske for dagen blir derfor å få deg med i et arbeid som kan sikre en trygg og vel tilpasset helse- og omsorgstjeneste for oss alle – når vi måtte trenge det – også i framtida!

Derfor – fortsett med å støtte vårt arbeid i Senior Norge.  Bidra gjerne til at vi blir flere! La oss sette velferdssamfunnet i stand til å beholde en sunn og bærekraftig utvikling av våre omsorgstjenester! Din medvirkning vil bidra til å beholde en akseptabel standard i våre omsorgs- og sosiale tjenester. Bli i Senior Norge.

Jeg fortsetter mitt engasjement i ulønnet verv som styreleder for Senior Norge og håper jeg snart kan få avlastning i stillingen som daglig leder. Den stillingen er lyst ledig – med kontorer i Den Gamle Krigsskolen! Pensjonistvilkår – er du interessert så ta kontakt?

Med de beste ønsker om en god sommer for dere alle – og utsikter for en trygg alderdom.

Ladning av elbiler

(Bilde hentet fra Zapteks hjemmeside)

Vi har fått spørsmål fra medlemmer om hva som gjelder av regler for borettslag og boligsameie når det gjelder ladepunkter for elbiler.I lov om borettslag finner man bestemmelsene i § 5-11a der det heter at hvis et medlem av borettslaget har en fast parkeringsplass må styret godkjenne oppsetting av et ladepunkt. Styret kan bare nekte hvis det foreligger saklige grunner.

Hvis medlemmet har rett til parkering, men ikke har fast plass kan medlemmet kreve at det settes opp ladepunkt. Styrt kan bare nekte dersom det er saklig grunn til det. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal monteres.

I eierseksjonsloven står tilsvarende bestemmelser i § 25a. Det står ikke noe i lovene om hvem som skal bære kostnadene, men med fast plass gir det seg selv. Det er beboeren som kan sette opp ladepunkt.

Mange borettslag og sameier sørger etter hvert for at det blir montert et ladeopplegg til parkeringsplassene slik at det er mulig å koble seg til for ladning av elbil. Dette regnes da som infrastruktur og bekostes av fellesskapet. Den enkelte som ønsker å knytte seg til systemet får så betale for selve boksen og for den strøm som går med til ladningen. Det eksisterer også leasingordninger på tilsvarende måte.

Et medlem som har kjøpt elbil oppdaget at ladning på offentlig sted krever at man har en app til hjelp med betalingen. Det går ofte ikke å betale med kort slik man gjør når man fyller drivstoff på en bensinstasjon. Dette er et problem som kan ramme eldre som ikke har smarttelefon og dermed ikke har mulighet til å laste ned en app.

Mange operatører har ladebrikker. NAF har en egen brikke som knyttes til et kredittkort – NAFXtra som gir deg 15 prosent rabatt dersom du samtidig er medlem i NAF. Disse ordningene krever imidlertid et minimum av digital ferdighet for å kunne brukes.

Den eneste ordningen som er akseptabel er naturligvis at også ladestasjonene får automater for kortbetaling. Norge bør gå foran og vise vei!

Vi gratulerer!

I løpet av de nærmeste dagne blir Jan Torleif Onarheim 70 år.
Inger Gjedtjernet, Ole Dag Østhus, Steinar Gundersen og Eli Harriet Kvaal fyller 80 år.
Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her