Kan norske pensjonister stole på velferden når de trenger den som mest? Ukebrev uke 15/2022

Hva er skjedd med samfunnskontrakten?

Norges pensjonister har bygget landet og fortjener en trygg alderdom. De har arbeidet og betalt skatt og bidratt til å utvikle et samfunn som skal sørge for at alle har en trygg tilværelse. Men kan vi stole på at vi får hjelp når vi trenger det som mest?

Vi erfarer at det i dag er 150 000 mennesker som ikke står på en fastleges pasientliste. Alle har rett til fastlege. Kommunene sliter med ubesatte stillinger som sykepleiere både i hjemmesykepleien og i sykehjemmene. Det mangler sykehjemsplasser og spesielt tilrettelagte sykehjem for demente.

Med økende antall eldre gamle er det nødvendig at eldreomsorgen gis tilstrekkelige ressurser og at arbeidsmiljøet for de som arbeider i eldreomsorgen bedres slik at leger, sykepleiere og alle andre som gjør en stor innsats i eldreomsorgen orker å fortsette i sine stillinger.
Samhandlingsreformen hadde gode intensjoner, men det viser seg at samhandlingen ikke er slik den var forutsatt å være. Riksrevisjonen har påtalt store mangler, og mange kommuner har ennå ikke greid å bygge ut sin kapasitet på sykehjemmene slik at de kan ta imot pasienter som er ferdigbehandlet på sykehusene.

Neste høst er det igjen kommunevalg. Det er viktig at vi alle passer på at politikerne ikke glemmer at vi har en samfunnskontrakt. Den betyr at vi arbeider og betaler skatt når vi er yrkesaktive og så lenge vi har inntekter mot at vi blant annet er sikret en verdig alderdom!

Ordet må være våpenet

Kommentar Bjørg Duve

 Vi har beveget oss inn i den stille uke. Tiden fra palmesøndag til påskeaften kalles det. I denne uken mister vi ordene. Tausheten råder. I tidligere tider ringte en ikke med kirkeklokkene disse dagene. Også orgelet fikk hvile under gudstjenestene denne uken. Det samme skulle menneskene i størst mulig grad – hvile. Det skulle være stille både ute og inne.
På mange måter har vi mistet både munn og mæle. Blitt stille, på et vis. Vi snakker lavmælt om grusomhetene som vises på TV. Vi er rystet over hva det er som foregår i Europa. Nok en gang er det krig på vårt kontinent – ført på gamlemåten. Bombing av sivile. Totalødeleggelser av områder. Det er skremmende, lammende – og til ettertanke. Det ufattelige utspiller seg i det vi kaller nærområde. Et land Norge grenser til, har tatt til våpen.
Heldigvis er vi også vitne til at nordmenn engasjerer seg. Vil hjelpe. Med krig følger også flyktninger. Nordmenn henter ukrainere hit til landet. Offentlige myndigheter arbeider med å legge til rette for en strøm av flyktninger. Den fiendtlige holdningen til flykninger, måtte vike – men for hvor lenge?
Vi er vitne til en flyktningestrøm av enorme dimensjoner. Men i disse ekstreme tider viser det seg at en flykning ikke er flyktning for Norge. Like viktig for styresmaktene er det hvor flykningene kommer fra. Er vi i ferd med å opprette et A-lag og et og B-lag når det gjelder mennesker som må forlate landet sitt? Når det gjelder mennesker i det som defineres som vårt nærområde, så gjør vi det på helt andre måter.
Klimaet er i ferd med å endre seg på en slik måte at mange mennesker vil måtte komme til å flytte på seg. Tørke fører til sult. Oversvømmelser gjør områder udyrkbare. At havet stiger, vil tvinge de som bor i områdene som legges under vann, til å finne nye steder å bo. Nyhetsreporterne kunne fortelle at Russland og Kina skal gå sammen og lage en ny verdensorden.
Påsken – den mest sentrale av kirkens høytider – står for dør. Det er lidelsens høytid. Den siste nattverd, korsfestelse og død – men også oppstandelse. Påsken handler om døden og livet – de helt eksistensielle spørsmålene.
Oppstandelsen representerer håpet. Akkurat nå står kampen mellom det totalitære styresettet versus det demokratiske – og ordet må være våpenet. Forhandlinger må være veien å gå.

Seniorhåndboken kapittel 13 – Veiene til en god pensjonisttilværelse

Så er vi kommet til det siste kapitlet i gjennomgangen av Seniorhåndboken. Her gir vi noen råd for å sikre seg en god pensjonisttilværelse.

De nære omgivelsene er viktigst. Kommunen der du bor, frivillige organisasjoner, venner og familie. Alle er interessert i at du skal ha en god pensjonisttilværelse. Vårt beste råd er å være aktiv. Finn ut hva som finnes av tilbud. Hva kommunen har av hjelp og støtte dersom du trenger det. Begynn gjerne i god tid før du er i behov av hjelp. Da er du litt forberedt og kan trygt se fremtiden i møte.

Det viktigste er nok at du fra og med pensjoneringstidspunktet er din egen sjef. Det er du som tar valgene og det er også du som må bære ansvaret for dem. Som pensjonist har du normalt mange gode år foran deg. Tid som du kan bruke dels for å dyrke dine egne interesser, og dels kan du bidra til egen og andres velvære ved å bruke noe av din tid til frivillig arbeid. Vi seniorer er en utrolig viktig ressurs i samfunnet. Frivillig arbeid av seniorene sparer samfunnet for ca. 25 – 30 milliarder hvert år. I tillegg yter de fleste eldre støtte til familie og nære venner som er i behov av hjelp. Den innsatsen er ennå ikke kartlagt, men er kanskje av enda større verdi både for den enkelte bruker og for samfunnet i sin helhet.

Vold mot eldre – vern for eldre

Mellom to og fire prosent av eldre blir utsatt for vold. Det betyr at det er et sted mellom 20 000 og 40 000 eldre som blir utsatt for vold. Alle som oppdager at en person er utsatt for vold har plikt til å varsle om det. Den plikten overstyrer også fagpersoners taushetsplikt. Også mistanke om vold er det lurt å melde fra om. Da er en telefon til Vern for eldre god å ty til. Der kan du få råd og veiledning slik at du gjør det som er rett og riktig.
Vern for eldre skriver i sin informasjon følgende:

«Overgrep mot eldre er et stort samfunnsproblem. Derfor finnes det en landsdekkende kontakttelefon du kan ringe for å få støtte, råd og veiledning. Du kan være anonym dersom du ønsker det. Hos oss møter du fagpersoner som har tid til å lytte til deg, og som har kunnskap om og forståelse av hva overgrep og krenkelser mot eldre innebærer. Det er vanlig å føle skyld og skam når overgrep skjer. Husk at det er aldri din feil at det skjer, og husk at det sjelden opphører av seg selv.»

Telefonnummeret er 800 30 196.
Det kan være grunn til å minne om at det er strafferettslig plikt til å melde fra om man blir klar over at et annet menneske er utsatt for vold, jamfør straffelovens § 196.

I noen kommuner har man innført en modell som har fått navnet TryggEst. Der er det en egen telefonlinje som kan brukes. Det er til nå følgende kommuner og bydeler som er tilsluttet TryggEst:

Kommuner og bydeler som deltar i TryggEst

Les gjerne mer om TryggEst her

Våre medlemmer som sitter i eldrerådene rundt om i landet bør tenke igjennom om også deres kommune bør bli en TryggEst-kommune.

Gammel kjærleik blir oversett i eldreomsorgen

Katrine Sele som er rådgiver ved Høgskulen på Vestlandet, skriver i Forskning.no om et prosjekt som handler om eldres behov for å være sammen. Dette selv om den ene blir dement eller alvorlig svekket og får fast plass på et sykehjem. Det er Mai Camilla Munkejord ved senter for omsorgsforskning som leder et prosjekt «Together till the nursing home do us part».
Hun er overrasket over at det er så lite empati i systemet overfor den ektefellen som ikke er gjenstand for direkte pleie og omsorg. Hun spør hvorfor empatien med den gjenværende ektefellen er så liten. Dette hadde vært helt uaktuelt dersom det hadde vært snakk om yngre personers relasjoner. Forskerne er også forskrekket over manglende empati med eldre kvinner som steller for sine demente ektefeller. Dette er en artikkel som er vel verd å lese og tenke igjennom. Klikk her:

Vi gratulerer!


Våre hjerteligste gratulasjoner til Anne Kristin Angell, Anne-Kristin Reitan og Per Halvorsen som blir 70 år,  Anne Berit Lysholm, Marir Rønning Frivik, Jorun Alfrida Nervik, Åshild Bergliot Johannesen og Tove Ingun Myhre som blir 80 år, og Mary Helene Olsen, Hans Kristian Nordli, Solveig Solberg og Kjell Backer som blir 90 år.
 
Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her

SENIOR NORGE Østfold hadde i 2021 i alt 86 237 besøk, Ny årsrekord igjen. og framgangen fortsetter inn i 2022. I januar var resultatet hele 10 761 besøk. “All time high”- dette er ny månedsrekord.

SENIOR NORGE Østfold takker sine mange lesere for den store interesse. Den inspirerer redaksjonen til å presentere ny utgave av avisen med nye innlegg hver eneste mandag morgen. Aktuelt og relevant skal det være!

Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!