Folkehelseinstituttet varsler ny koronabølge i høst. Ukebrev uke 42/2022

Senior Norge arrangerer åpent møte tirsdag 25. oktober 2022

kl. 10.30 – 13.15 i Citybox Oslo, Prinsens gate 6
Er dagens digitalisering av samfunnet hodeløs og hjerteløs? Mer enn 600.000 borgere – hovedsakelig eldre – behersker ikke dagens digitaliserte hverdag. De lever i et utenforskap! De behersker ikke krav/forventninger som den digitaliserte verden rundt oss forutsetter at vi er en del av.

  • Hvordan opplever de eldre den digitaliserte hverdagen?
  • Hvilke tiltak må gjøres for å redusere et alvorlig problem for de som ikke henger med?
  • Kan vi forvente en trygg og god oppfølging av oss som trenger hjelp og bistand for å få dekket daglige behov?

Senior Norge har hentet inn ressurspersoner som kan svare på noen av disse kritiske spørsmålene.

Program:
10.30     Dørene åpnes – kaffe og litt småmat
11.00     Åpning ved ordfører Marianne Borgen og styreleder Jon Rogstad
11.15     Presentasjoner, møteleder Stig Klingstedt
11.15     Undersøkelsen IT i praksis 2022 – Status for digitalisering i norsk offentlig sektor.
               
Prosjektleder Emma Wagner, Rambøll Management Consulting
11.30     Hvordan oppleves digitalt utenforskap?Tormod Bjørnstad

11.45     Hvordan vil bankene håndtere de ikke-digitale kundene? Presentasjon av
             den nye bransjenormen. 
Forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård, Finans Norge
12.00     Pause
12.15     Paneldebatt med
              – Anita Vatland, leder i Pårørendealliansen,
              – Marie Elise Axelsen, avd.dir. i KS,
              – Sekrish Akhtaendiat, forskninsstipendiat Oslo Met,

              – Tone Bye, generalsekretær i Livsglede for Eldre
13.00     Veien videre. Representant for IKT Norge presenterer arbeid med Handlingsplan for utenforskap.
               Oppsummering og hvordan jobbe videre, Jon Rogstad, styreleder i Senior Norge
13.20     Avslutning

Velkommen!

Senior Norge har sendt inn høringssvar til NOU:7 2022 Et forbedret pensjonssystem

Senior Norge er enig i mye av det utvalget foreslår, men har noen vesentlige påpekninger.

Mennesker med uførepensjon bør skjermes for levealderjusteringen.

Vi har også pekt på enkelte sosioøkonomiske problemer. Folk med fysisk krevende yrker har vesentlig kortere levetid enn andre. Senior Norge ber derfor om at regjeringen innfører en slags «sliter-tillegg» på linje med det som gjelder i en del andre land.

Senior Norge har bedt om at regjeringen løser problemet med samordningsfella som gjøre at offentlig ansatte som fortsetter å arbeide utover 67 års alder mister store deler av tjenestepensjonen.

Endelig har vi pekt på at næringsliv og myndigheter må utvikle en arbeidspolitikk over for eldre arbeidstakere slik at disse ikke blir skjøvet over i tidlig pensjon mot sin vilje.
Se hele uttalelsen ved å klikke her

Folkehelseinstituttet varsler ny koronabølge i høst.

I følge FHI har smittesituasjonen for korona vært relativt stabil de seneste månedene i Norge. Nå er man imidlertid urolig for at smitten vil øke og at flere skal bli lagt inn på sykehus.

I flere europeiske land øker smitten og antall som blir innlagt på sykehus øker. Det er derfor fare for at vi også i Norge kan få tilsvarende utvikling. FHI skriver at de er usikre på hvor stor smittespredningen vil bli i Norge, men at helseinstitusjonene må være forberedt på en økning av pasienter. FHI sier at immuniteten blant folk er synkende etter at det er gått en del tid siden de fleste ble vaksinert.

Den fjerde dosen er kommet og er tilgjengelig for alle sykehjemsbeboere, alle over 65 år og personer i risikogrupper i alderen 18 – 65 år. Til nå er det bare 11 prosent av befolkningen som har fått sin fjerde sprøyte. Det er trolig gode grunner til å ta den fjerde vaksinedosen.

Vi gratulerer!

De nærmeste dagene blir Anne Kathrine Evensen og Øigunn Ellefsen 70 år. Bjørg Pettersen, Harald Bjørn Sæther, Aino Turid Bolognino og Kirsten Asbjørg Jahr fyller 80 år. Marit Alice Erichsen blir 90 år.

Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her