Finansdepartementet presiserer bankenes plikt til å sørge for kontanttjenester Ukebrev uke 16/2022

I flere kommuner har det ikke vært mulig å sette inn eller ta ut penger i banken. Finansdepartementet har nå innskjerpet kravet til bankene om å sørge for kontanttjenester, enten ved å ha egne bankkontorer eller ordne med bank i butikk.

Bankene har hele tiden hatt en lovpålagt plikt til å sørge for at det skal være mulig å sette inn og ta ut kontanter. Nå er denne plikten skjerpet med en ny forskrift.

«Bankene har en plikt til å tilby kontanttjenester. Kravene vi nå innfører, fjerner all tvil som måtte være om dette. Det er likevel opp til bankene om de vil tilby kontanttjenestene selv eller delta i fellesløsninger som for eksempel «Kontanttjenester i butikk», sier finansministeren.

Senior Norge er glad for at dette blir presisert.

Flere eldre og færre pårørende


Da våre foreldre vokste opp var det ganske vanlig at hver familie hadde fem, seks barn og gjerne flere. Det var en viss sikkerhet for at den eldre generasjonen ville ha et antall barn som kunne dele på byrdene som pårørende og omsorgspersoner.

I løpet av de seneste femti årene er det mor og far og ett eller to barn som er blitt en slags standard familie. Det betyr færre pårørende for hver eldre i samfunnet. Dette betyr også at det er færre yrkesaktive som skal sørge for at samfunnet har tilstrekkelige ressurser til å drive en aktiv og fremtidsrettet eldreomsorg.

For at det hele skal fungere tilfredsstillende, bør vi eldre innrette våre liv på en mest mulig rasjonell måte slik at våre pårørende ikke får en altfor krevende rolle som omsorgsperson. Samtidig er det helt essensielt at kommunene og staten sørger for tilstrekkelig antall omsorgs- og sykehjemsplasser. Hvis offentlige myndigheter svikter, presses ofte de yrkesaktive til å redusere yrkesaktiviteten, helt eller delvis. Det betyr i sin tur at de bidrar mindre som skattebetalere til å finansiere samfunnsmaskineriet.

Senior Norge vil gjerne ha pårørende som medlemmer slik at vi i felleskap kan påvirke utviklingen i eldreomsorgen for å gi de eldre en verdig alderdom.

Innspill til ny folkehelsemelding

Senior Norge har levert innspill til Helse og omsorgsdepartementet som nå er i gang med å lage en ny folkehelsemelding til Stortinget. Det er vår ressursgruppe for helse og omsorg som har utarbeidet innspillet. De har konsentrert seg om to temaer; tannhelse og omsorg for de aller eldste.
Du kan lese innspillet her

Nå er vitamin D-nivåene på det laveste

På våre breddegrader synker opptaket av D-vitamin i kroppen på denne tiden av året på grunn av at vi blir utsatt for mindre solstråling. Det er ikke uten grunn at D-vitamin blir kalt solskinnsvitaminet. I april er nivået av D-vitamin i kroppen på det laveste. Solen skinner ennå ikke sterkt nok til at vi skal få tilstrekkelig dose D-vitamin. Det er forskere ved Havforskningsinstituttet som slår et slag for at vi skal sørge for tilstrekkelig mengde D-vitamin via føden.

Feit fisk er det aller beste. Ørret, laks, sild og makrell, men også tran har mye D-vitamin. Også mager fisk inneholder en del D-vitamin. Det samme gjelder egg og en del meieriprodukter som er tilsatt D-vitamin som melk, yoghurt og ost.

Eldre har litt større problemer med å få D-vitamin via solen fordi huden etter hvert mister evnen til å produsere D-vitamin.

Helsemyndighetene anbefaler at alle mellom 2 og 75 år skal ha 10 mikrogram vitamin D daglig, og eldre over 75 år bør ha 20 mikrogram per dag. Dette gjelder friske personer.  Dersom kosten inneholder for lite vitamin D bør man sørge for inntak av vitamin D i tillegg til kosten i den mørke årstiden. Det samme gjelder for mørkhudede personer hele året.

Vi gratulerer!

Et bilde som inneholder plante, blomst, bukett, rosaAutomatisk generert beskrivelse

Svein Bjarne Rodvelt, Lasse Nordal og Kirsten Sissel Bones Olsen blir 70 år. Elisabeth Kristiansen, Vera Andreassen, Ole Storvik Schamaun, Inger Lippestad, Ingrid Halldis Rønningen, Kari Syse Grøsland og Terje Sørensen fyller 80 år. Willy Lauritz, Lina Jorunn Bones Lund og Gerd Maria Elisabeth Paulsen fyller 90 år.
De hjerteligste gratulasjoner til alle!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN
 
CTA: Bli medlem i Ambera her
 
For mer informasjon, klikk her