Feriesukk fra styreleder – Senior Norge. Ukebrev uke 30/2022

Bare noen tanker til frokost

En av våre lesere, Elisabeth Enger Brandt, har kommet med noen kommentarer og tanker om veien videre. Hun skriver:

Jeg har lest Ukebrevet. Alderismen har kanskje kommet for å bli – i hvert fall lenge. Hvor mye overskudd man har er ikke alltid betydningsfullt. Det er fødselsdagen som teller! Selv om man tar vare på seg selv og kanskje både ser ut som, og er yngre enn sine biologiske år, er fødselsdagen et stempel vi ikke kan løpe fra.

Mye mas
Stadig mas på politikere om de skandaløse minstepensjonene – som ofte rammer kvinner som vokste opp da samfunnet ikke var så praktisk som det er i dag. Og så maset om at tannhelse skal likestilles med generell helse i behandlingssammenheng. Så har vi den fæle visjonen om eldrebølgen – som noen ganger kan synes som en klimaforandring som skyller innover landet og tar med seg framtidens goder.

Denne negative fokuseringen er ille for alle. De som får leve lenge nok, blir faktisk eldre. Hva slike fokuseringer kan gjøre med holdninger kan få alle slags fordommer til å blekne. Tankespinn jeg har hatt, spesielt i forbindelse med fødselsdager, er at eldres organisasjoner kanskje ikke bare skulle kjøre hodet i veggen med politikermas. Man blir litt sliten både av tannhelsespørsmål og andre problemstillinger. Det er bare så åpenbart at det ikke hjelper mye. Og – eldre kan ikke regne med å bli prioritert i helsekøer, spesielt ikke for annen behandling enn akutt og pleie. Hva skal vi gjøre, vi som ønsker å leve friske liv? Kanskje strekke ut en hånd til oss selv.

Forslag
Tannfeen – Senior Norge kan kanskje få til en kollektiv avtale med et forsikringsselskap? Evt. med en bank om lån til tannbehandling med svært lav rente? Rammelån og forbrukslån har svært høye renter – dette blir feil. Helse kan også bli et større problem på behandlingssiden. Er det noe fordelaktig organisasjonene kan gjøre med tilbud til de som måtte trenge krevende behandling, som ønsker å komme gjennom den, og som åpenbart blir satt bakerst i behandlingskøen hvis de i det hele tatt kommer i betraktning for annet enn trøste og bære?
Det er snart min fødselsdag. Det er ikke lenger så kult -. Da kommer det i hvert fall også noen kanskje konstruktive tanker?

Hilsen Elisabeth

Feriesukk fra styreleder – Senior Norge

Styreleder Jon Rogstad

Fortvilede eldre mennesker ringer. Senior Norge kan vanskelig ta fri. Vanskeligst blir det å svare på henvendelser om å si opp et medlemskap. «Du skjønner jeg er minstepensjonist og jeg har ikke råd til å opprettholde mitt medlemskap».
Som styreleder blir du helt avvæpnet. Det er vanskelig å forklare at det er nettopp deg vi jobber for. Særlig vanskelig blir det når avisoverskriftene samme dag kan fortelle at selv statsministeren forteller at vi må være forberedt på en tøff vinter.

 Hva betyr dette for en minstepensjonist? Det er som kjent ikke bare strømprisene som går amok. Usikkerheten er vond å bære for ensomme eldre og ferieloven betyr plutselig lite for en som har påtatt seg vervet som styreleder i en organisasjon som skal ivareta de eldres interesser. Det er jobb å gjøre for Senior Norge også i ferietiden. Samtalene kan bli både lange og vanskelige for å kunne gi trøst og en mulig muntlig støtte i en vanskelig tid.

HC – ordningen er en annen sak. Flere medlemmer har mistet sitt HC- kort. De er fortvilet over kommunenes forvaltning av ordningen. Dette er eldre mennesker som har tapt muligheter for å kunne gå. «Jeg kan gå 20-30 meter uten å falle og tendensen er at min nevropati blir verre og verre. Derfor må jeg parkere på handicap plass da denne er nærmeste parkering til livsnødvendige besøks steder».

HC-kortet er imidlertid inndratt av kommunens konsulenter eller gått ut på dato. Ved fornyet søknad om HC-kort lar konsulentene seg ikke overtale av legeuttalelser, men krever attesterte oversikter over antall besøk i butikken, hos legen, tannlegen, fysioterapeut og treningssenter. Alderisme i praksis.

Dette er kommunene som i framtida skal ivareta de eldre hjemme i et sikkert og trygt hjem. De mange prosjektene «Leve hele livet» og «Trygge hjem» har en lang vei å gå om kommunene skal ta hånd om våre eldre på en god måte! Inntil videre kan ikke Senior Norge se annet enn at samfunnets behov for å spare penger er styrende for at vi eldre «skal få bo hjemme så lenge vi vil og måtte ønske».

Senior Norge har reist en prinsippsak sak om HC-kort som er oversendt Oslo kommune som en begynnelse.

Bank-identifikasjon er neste sak. I Dagsnytt – 18 ble det hevdet at her var alle urimelighetene løst! Egne saksbehandlere og rask oppfølging ble lovet. Slettes ikke. Ny telefon. «Jeg er fortvilet på min brors vegne. Han kan ikke oppfylle kravene til bankidentifikasjon og er varslet om mulig sperring av kontoen. Han sitter hjemme og kan ikke fysisk møte i banken. Han har ikke førerkort, ikke pass/ nasjonal identifikasjon eller bankkort med bilde fra annen bank. Da jeg ringte DnB og fortalte dem om problemet – og at jeg måtte benytte min brors kodebrikke for at han skulle få betalt de forpliktelser han hadde, fikk jeg tilbakemelding om at jeg ikke var registrert som hans verge og kontoen ble umiddelbart sperret! Hva gjør vi nå?»

Saken er tatt opp med DnB som viser til internasjonale krav om identifikasjon. De over 80 år har fått lettelser i krav om identifikasjon, men øvrige må møte i nærmeste bankfilial for identifikasjon. For de over 80 år aksepteres legeerklæring som bekrefter at vedkommende ikke kan møte i banken. Dessuten må det foreligge et dokument som er attestert av to vitner på at vedkommende er den han/hun utgir seg for (DnB).

Dessverre er det flere av våre medlemmer som ikke er 80 år og som ikke kommer seg til nærmeste bankfilial. Hva med dem? – og DnB er bare en bank av mange! Problemene er med andre ord ikke løst. Stadig flere eldre får sine konti sperret uten at det er gitt gode løsninger på problemet. Når nærmeste pårørende dessuten kan bli avskåret muligheter for å bistå, blir dette vanskelig for hjelpeløse eldre.

Saker som nevnt er tatt opp av Senior Norge og blir fulgt opp – også om det er sommer!

Det er lurt å skifte BankID på mobil til den nye Bankid-løsning nå

Den bankID som vi har brukt i mange år skal skrotes i løpet av høsten og det er laget en ny løsning. Det er imidlertid tre banker som ennå ikke har sluttet seg til den nye løsningen. Det er altså lurt å sjekke. Ny  bankID vil virke i de fleste bankene og offentlige institusjoner som NAV, Helse Norge m.fl. Etter hvert vil det bli vanskelig å få tilbake BankID på mobil dersom man skifter sim-kort. Det kan derfor være gode grunner til å skifte Bankid-løsning allerede nå. Det gjøres ved å laste ned en app for bankID. Da er du sikret at du kommer inn i banken, NAV og Helse Norge også etter at den gamle løsningen slutter å virke.

Håvard Jernskau – ti år i Senior Norges sentralstyre

Håvard Jernskau

Håvard har den desidert lengste fartstiden i sentralstyret, men han er også leder av Senior Norge Lillestrøm. Han er levende opptatt av medlemspleie. Han skriver:

Senior Norge Lillestrøm med søkelys på medlemspleie.
I Lillestrøm kommune med ca 90.000 innbyggere har Senior Norge Lillestrøm hoveddelen av sine medlemmer.
Styret i Senior Norge Lillestrøm sluttfører nå i disse dager aktivitetsplan for høsten 2022.

14. sept. tema Bibliotekene i Lillestrøm kommune
12. okt.     «     Frisklivssentralen           
23. nov.          Julemøte


Medlemmene informeres løpende om aktuelle saker fra besluttende organer i Lillestrøm kommune, eldrerådet (hvor et medlem fra lokallaget er folkevalgt representant) og om kulturelle aktiviteter, kurs og konserter på møteplasser.
Medlemmer i eldrerådet er også medlemmer i forskjellige kommunale utvalg. Med store forventinger til pårørendestrategi som er planlagt utarbeidet 2022.
Informasjon sendes til medlemmene via Senior Norges (SN) medlemssystem, med gode tilbakemeldinger. Ukebrevene fra SN gir også nyttig informasjon til våre medlemmer.
Innlegg i Romerikes Blad fra SNL har en fast leserkrets. Når behovet tilsier det legges det ut kronikker eller leserbrev.
Det nevnes også at lokallaget har søkt og fått godkjent prosjektmidler fra bla. Romerike Sparebank og SN sentralt til bla. prosjekter som sluttføres i 2022.
Vi i styret i SNL gleder oss til å igjen se våre medlemmer på medlemsmøter i “stinn brakke”  Grendehuset i Karisveien 1 på Skjetten i Lillestrøm.
Senior Norge Lillestrøm gir gode bidrag til Lillestrøm Kommunes mål om en aldersvennlig kommune.

Vi gratulerer!

I de nærmeste dagene fyller Thor Sandvik 60 år. Kirsti Aagot Engelsen Sewell, Unni Solveig Almskog, Reidun Authen og Turid Brenden blir 70 år. Astrid Marit Magnussen, Anne-Lise Stromnes, Else Kvernberg, Arnt Kjell Svendsen, Olav Andreas Honningdal og Jan Ragnar Bølla fyller 80 år.
Vi gratulerer samtlige på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN
 
CTA: Bli medlem i Ambera her
 
For mer informasjon, klikk her