Eldreomsorgen i krise Ukebrev uke 51/2022

Eldreomsorgen i krise, sier FrP. Nei, sier Senterpartiet, men vi har en utfordring. Følg innslaget i Nyhetsmorgen som ble sendt den 13. desember. Du kan klikke her.

Senior Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Vi mener at Stortinget og regjeringen ikke tar utfordringene på alvor. Det er all grunn til å være urolig for eldreomsorgen både nå og fremfor alt i fremtiden. Vi kan vente oss en sterk økning av gamle eldre i løpet av fem til ti år. Da trenger vi både å få større bevilgninger til eldreomsorgen og vi trenger at alle bidrar, både offentlig og private. Ved å vente med investeringer og opprusting av eldreomsorgen betyr at trøkket blir så mye hardere om et par år.

Staten må legge forholdene til rette og sørge for at kommunene har tilstrekkelig finansiering for å makte utfordringene. Kommunene må gjøre de vanskelige prioriteringene.

Samtidig trenger vi skikkelige vaktbikkjer som setter fingeren på problemene og sier fra i klartekst. Etter at Eldreombudet blir borte og Norsk pasientforening mister sitt tilskudd og sannsynligvis må legge ned, må pensjonistorganisajonene mobilisere! Vi må vise at vi bryr oss og vi ikke gir oss før eldreomsorgen blir prioritert både sentralt og lokalt. Til det trenger vi muskler. Det er ikke nok at noen få er aktive. Av Norges halvannen million seniorer er i dag bare ca. en av fem organisert i en av pensjonistorganisajonene. En forutsetning for å nå igjennom med våre krav er at vi kan snakke på vegne av alle seniorer, eller i alle fall et stort flertall av seniorene.

Se opp for falske venner! Stopp tyven!

For noen dager siden fikk jeg en forespørsel om jeg ville være venn på Facebook med en som jeg kjente godt. Jeg trodde at jeg allerede var venn med vedkommende, men trykket bekreftende. Så fikk jeg et spørsmål om jeg kjente til BFAG. Jeg googlet forkortelsen og fant noen advarsler, så jeg ringte min venn. Han hadde fått en rekke telefoner om dette og sa at alt var svindel. Slett saken, var hans råd. Hvis du går videre forteller svindlerne at du kan få støtte til mange ting fra et fond. Det er bare å klikke på lenken som er sendt med. Gjør du det gir du kjeltringene «nøkkelen» til din datamaskin og du risikerer å bli tappet for både informasjon og penger.

Et par dager sener dukket en ny venn opp og ba om å bli venn med meg på Facebook. Samme prosedyre den gangen. Vi er venner fra før og ved en samtale ble det bekreftet at også vedkommende er belemret med samme problem.

Enda et godt eksempel på at internett kan brukes av tyver og andre kjeltringer. De retter ofte sine angrep mot oss litt eldre og håper på at noen av oss skal nappe.

I Sverige forteller politiet til Senioren som er vår søsterorganisasjons fagblad at beløpene som svindlerne greier å lure til seg over internett nå er større en det narkotikasalget gir. Trolig er situasjonen noenlunde den samme i Norge.

All grunn til å være forsiktig!

En presisering

I det forrige ukebrevet skrev vi at stortingskomiteen ikke hadde tatt hensyn til våre innspill om støtte til bygging av sykehusplasser.  Det var ikke helt riktig. I budsjettforliket med Sosialistisk venstreparti aksepterte Arbeiderpartiet og Senterpartiet at det likevel skal bevilges 95 millioner kroner til bygging av sykehjemsplasser eller omsorgsboliger i 2023.  Dersom bevilgningene brukes til nye sykehjemsplasser, vil det bety 500 heldøgns plasser. Dette er langt mindre enn tidligere års bevilgninger.

Senteret for et aldersvennlig Norge går i bresjen for et partnerskap for eldre i arbeidslivet

Senteret for et aldersvennlig arbeidsliv er en oppfølging av regjeringens satsing Leve hele livet. Søkelyset er satt på seniorene som en ressurs i samfunnet. Ved å lage et partnerskap for seniorressurser i arbeidslivet ønsker man at både seniorene og samfunnet skal finne gode løsninger for å ivareta denne ressursen.
I slutten av november ble det invitert til julefrokost med faglig påfyll som tillegg.
Du kan lese mer om julefrokosten og partnerskapet her.

Er alder en blindsone i mediene?

Senter for seniorpolitikk inviterer til et åpent møte 11. januar klokken 13.00 i Pressens hus, Skippergaten 24 i Oslo eller digitalt om eldre og mediene. Dette kan bli et spennende møte om hvordan mediene ser på eldre og hvordan det er å arbeide som eldre i mediene. Se invitasjon her.

Vintersolverv

Fot SK

21. desember er det vintersolverv og høstdepresjonen blir avløst av fremtidstro og lettere sinn! Nyt vinteren, så kommer våren med sol og fønvind!

Vi gratulerer!

Foto SK

Denne uken blir Lars Erik Haug og Bjørn Steinar Myrhaug 70 år. KjellrunnHenden, Ingolf Johan Olsen, Inger Lise Bengtson, Aashild Dalene og Mona Dahlberg Forcell fyller 80. Aina Treider Neeraas og Irene Marie Strømberg fyller 90 år.

Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Senior Norge ønsker alle en riktig god jul!

Etter en hektisk desember går vi nå inn i den fjerde uken i advent og julen nærmer seg. I år er vi så heldige at vi har fått litt snø slik at vi kanskje får en hvit jul.

Det er tid til å være sammen med dem som vi er glad i. Mange steder blir det ordnet alternativ julefeiring for mennesker som er alene. Bruk tilbudene – ikke sitt alene!
 
Uansett ønsker vi i Senior Norge at alle våre medlemmer og alle andre får en fredelig og hyggelig jul!

Ta vare på hverandre og kos dere!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her