Digitalt utenforskap

Digitalt utenforskap – åpent møte 25. oktober 2022

Senior Norge har registrert en rekke digitale utfordringer som eldre og pårørende møter i hverdagen. Dette er absolutt en av våre hovedsaker akkurat nå. Vi må få myndighetene til å innse at dette ikke er et “generasjonsproblem” som går over av seg selv. Det vi “lærte” i går kommer ikke så lett fram igjen på datamaskinen eller telefonen om noen dager!

Ikke minst er det behov for forsterkede tiltak overfor gruppene – alene, ensomme og sårbare eldre som ikke behersker digitale hjelpe- og kommunikasjonsmidler og – de som ikke er tilknyttet nettjenester (digitalt utenforskap).

Senior Norge er helt innforstått med den digitale utviklingen vil fortsette i fullt tempo, men vi må sikre og kreve  at noen får, og tar ansvar for at det opprettholdes analoge løsninger for de ikke-digitale. Det handler om å gjøre livet enklere for oss seniorer i et samfunn hvor det offentlige forutsetter digital kompetanse inn mot helse, omsorg, skatt, økonomi, bosted/kommune.

Bankene har nå pålagt seg selv nye normer som skal bidra til gode løsninger for sine kunder (fra 1. november). Det offentlige byråkratiet har fortsatt ikke tatt slike hensyn.

Derfor tar Senior Norge initiativet til et åpent møte for medlemmer og andre engasjerte, den 25. oktober fra 10:30 til 13:00 i Hotel Citybox, Prinsens gate 6, Oslo. Her setter vi digitalt utenforskap på dagsorden og inviterer de som kan få noe gjort – til debatt!.            

Hovedinnledere vil være Gry Nergård, Forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge og pensjonist Tormod Bjørnstad – kjent fra Aftenposten. I tillegg tilrettelegger vi for en paneldebatt med bredt sammensatt panel.

Sett av tid til deltakelse i en viktig debatt. Fullstendig annonsering følger seinere.

Her kan mye gå galt!