Demens handler om mer enn å glemme Ukebrev uke 19/2022

Fysioterapeut og forsker Karen Sverdrup i Aldring og helse maner til mer oppmerksomhet på fysisk helse når det gjelder eldre med demens.

Demens er vel den vanligste årsaken til at eldre havner i sykehjem. Da er det helt vesentlig at de ikke bare blir sittende uvirksomme, men får hjelp og støtte til fysisk aktivitet.

Karen Sverdrup har arbeidet med demente og har klare budskap til sykehjemmene. Å kartlegge og forstå endringer i fysisk funksjon hos demente er en viktig forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester. Det å kunne bevege og forflytte seg er en fundamental del av livet.

Les artikkelen her

Omtale av eldre – kommentar

Vårt medlem Gunnar Herlø har kommentert vårt innlegg om hvordan omtalen av eldre har skiftet de seneste 210 årene. Han skriver:

Bare i min tid har jeg registrert endringer. På 1950 tallet var det fremdeles bruk for de eldre. Skal vi se noe lignende i dag må vi ned til Middelhavslandene eller reise til Asia. Der betyr de eldres meninger fremdeles endel. Generasjonene lever mye tettere og respekter hverandre på en helt annen human og inkluderende måte.

Benytter anledningen til å fokusere på eldreomsorgen hos oss. Du skal være rimelig skral og handikappet for å få plass på sykehjem. Tenker i den sammenheng på alle de antagelig tusenvis som står i kø for institusjonsopphold i en eller annen form. Floskelen som ulike regjeringer har uttalt. » Eldre skal få lov å bo hjemme så lenge de kan», bør noen snart titte nærmere på.

Foreslår at det tas initiativ til en levekårsundersøkelse for alle over la oss si 75 år, med hovedvekt på enslige eldre. Da først vil det bli mulig å identifisere behov for utbygging av eldreomsorgstjenesten rundt omkring i landet. Nå er det overlatt til de enkelte kommuner. Det betyr at kommuneøkonomien bestemmer prioritering og bevilgning, og i liten grad identifisering av behovet. I vår kommune er det 36 sykehjemsplasser og et 10 talls omsorgsboliger, Ikke mye i en kommune med ca 7000 innbyggere, og i rask vekst. Omsorgsbudsjettet ble redusert med 6 millioner for et par år siden, og foreslått redusert med ytterligere millionbeløp forrige år, men heldigvis nedstemt. Har ved egen erfaring med syk ektefelle observert at hjemmetjenesten kneler til tider, og har stor gjennomtrekk personellmessig. Liten mulighet for at pleietrengende får mulighet til et fåtall pleiere å forholde seg til, slik at gjensidig tillit og kunnskap om personenes ulike behov kan oppdages og tilfredsstilles. Mye å ta tak i.

Har tenkt mye på om ikke Staten bør overta ansvaret for eldreomsorgen, slik helsetjenesten og sykehus er organisert. I vår kommune er alternativet til ventekø mht. opptak på sykehjem, å søke plass på privat sykehjem i kommunen, til en døgnpris på mer enn 3000 kr.  M.a.o. mer 1 mill kr i året. Ikke akkurat noe for hvermansen. Bare et lite hjertesukk.

Daglig leder i Senior Norge, Jon Rogstad, har svart ham:
Du setter fingeren på nettopp hva Senior Norge jobber med. Vi ønsker så absolutt å stanse forvitringen som skjer innen kommunale helse og omsorgstjenester. Å bo lengre hjemme blir fort et omfattende spareprogram for kommunen. Realiteten blir at du skal få bo hjemme alene og få dø der alene. Det er grusomt og overhodet ikke en politikk et velferdssamfunn kan være kjent med. Jeg fikk henvendelse fra Høyres programkomité forleden. Her er mitt svar på deres forespørsel om konkrete tiltak i eldreomsorgen.

Det er svært mange forhold vi kunne få tatt opp, men den viktigste er kanskje politikeres tro på det å bo lengre hjemme og la velferdsteknologien overta overvåkning, medisinering av de eldre. Pårørende tillegges stadig større oppgaver i dette opplegget mens palliative kapasiteter bygges ned. Hjemmehospitalisering er blitt et begrep. Team skal «komme rundt» å påse at behandling og oppfølging skjer på forsvarlig vis.

Dette tror vi ikke på – og det er faktisk din alderdom vi søker få på plass med helhetlige løsninger som gir en trygg, sikker og verdig alderdom.  Våre helse- og omsorgstjenester må ikke bli en politisk sparekampanje ved å henvise de eldre til å bli boende i egne hjem – uten en forsterket hjemmesykepleie og en tilstedeværende, trygg og ikke minst kompetente hjemmetjenester for de omsorgs- og hjelpetrengende.

Tendensen er allerede ganske så klar. Behovene for helse-, sosial- og bistandstjenestene i de fleste kommuner er «frispendt» fra økonomien. Disse tjenestene er ikke budsjettert etter behov, men tilpasset de økonomiske rammene som måtte være.

Et forslag fra meg kunne derfor være at det blir innført internasjonale standarder for kvalitets kontroll av våre kommunale tjenester innen Helse- og omsorg. Det er fullt mulig å få dette på plass. Ansvarsbeskrivelser, lovpålagte tjenester og forskrifter mangler det ikke på, men utøvelsen er uten god kontroll.

Eldreombudet ber regjeringen prioritere de eldre i statsbudsjettet

Eldreombudet skriver bl.a. følgende:
«Sats sterkare på psykisk helse for eldre, både i primær- og spesialisthelsetenesta. Det er noko av det Eldreombodet ber regjeringa prioritere i framlegget til statsbudsjett for 2023.
Eldreombodet ber regjeringa om å prioritere eldre på fleire frontar i framlegget til statsbudsjett for 2023: 

  • framlegget til statsbudsjett for 2023: 
  • ei sterkare satsning på psykisk helse for eldre, både i primær- og spesialisthelsetenesta
  • større løyvingar til dei kommunale omsorgtenestene
  • verktøy som kan avdekke vald mot eldre i alle kommunane
  • tiltak som sørger for at ikkje-digitale eldre unngår digitalt utanforskap
  • midlar til Eldreombodet for å utarbeide statusrapporten «Eldrestatus»

 Dett er prioriteringer som svarer godt til Senior Norges innspill til statsbudsjettet når det gjelder midler til eldreomsorg.

Diskrimineringsnemnda har felt Kriminalomsorgen for aldersdiskriminering

Saken gjaldt en søker som var 61 år da han søkte en lederstilling, men som ikke ble innkalt til intervju. Kriminalomsorgen hevdet at de ikke hadde vurdert hans alder, men at han ikke ansås som en av de beste søkerne på grunn av personlig egnethet.

I arbeidsmiljøloven er det tatt inn et forbud mot aldersdiskriminering. Det står videre at «dersom arbeidstaker eller arbeidssøker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering i strid med bestemmelsene i dette kapitlet (§13-8), må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik diskriminering eller gjengjeldelse.

Kriminalomsorgen greide i denne saken ikke å sannsynliggjøre at det ikke forelå diskriminering. Det medførte at Kriminalomsorgen må betale klageren 45 000 kroner i oppreisning.

Vi gratulerer!

I den nærmeste tiden fyller Egil Nils Kvarme 70 år, Inger Pauline Wenstad, Per Tangen og Kjell Arve Kulø 80 år.
Vi gratulerer på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her: