Årets influensasesong står for døren Ukebrev uke 46/2022

Alle kan bli alvorlig syke av influensa, men noen risikogrupper er særlig utsatte. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at alle beboere i omsorgsboliger og sykehjem bør ta vaksine. Det samme gjelder alle som er mer enn 65 år. Det er ting som tyder på at årets influensa kan bli vanskeligere enn tidligere.

FHI skriver at influensa blant annet kan føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan også føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig som følge av influensa. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Personer i risikogruppene bør ta vaksine hvert år. Dels endrer influensaviruset seg hele tiden og virkningen av vaksinen avtar også over tid.

Du bør snakke med fastlegen om vaksinering. Prisen varierer fra kommune til kommune, men FHI ta 88 kroner per dose. Overskytende pris er betaling for arbeidet med å sette sprøyten.

Flere mangler fastlege

Staten øker antallet fastleger, men det er ikke nok til å stoppe mangelen. Siden 2020 er det kommet 120 nye leger. Likevel har antallet personer som mangler fastlege økt fra ca. 80 000 i 2020 til 213 755 per oktober 2022. Dette ifølge tall fra Helfo.

Helsedirektoratet skriver i en pressemelding at fastlegekapasiteten ikke har bedret seg i 2022. Økningen av antall leger holder ikke jevne tritt med befolkningsøkningen og reduksjon i listelengdene.
Statistisk sentralbyrå beregner at vi i 2030 er ca. 17500 flere i aldersspennet 80 – 100 år. Det betyr at det vil bli vesentlig flere som må oppsøke fastlegen. Det er derfor svært viktig at myndighetene sørger for at det blir utdannet tilstrekkelig antall leger og at kommunene prioriterer å opprette stillinger som fastleger. Myndighetene bør også se på organiseringen av fastlegeordningen, bl.a. hvilke oppgaver som må ivaretas av fastleger og hva som kan løses på annen måte.

Senior Norge har lenge krevd at vi skal få flere fastleger. Dette vil bli gjentatt i møte med regjeringen om budsjettet for 2024.

Senior Norge oppretter en ressursgruppe for digitalisering

Tormod Bjørnstad

 Lesebrett og apper, internettbank og PC’er. Alle er ikke like godt kjent med de nyte teknikkene. Noen blir irriterte, andre blir engstelige for å gjøre feil. Av de ca. 600 000 ikke-digitale er et overveiende flertall eldre mennesker. Dette må både vi i Senior Norge, myndighetene og private tilbydere ta alvorlig.

Vi i Senior Norge har nå bestemt at vi skal opprette en egen ressursgruppe som skal arbeide med digitalisering og tilrettelegging for eldre. Tormod Bjørnstad skal være leder, og han etterlyser nå frivillige som kan tenke seg å bruke litt tid på dette. Han ønsker seg de som kan mye om digitalisering, de som kan noe og de som overhodet ikke behersker teknikkene  i det hele tatt som medlemmer av gruppen.

Oppgaven for ressursgruppen blir dels å påvirke myndigheter og utviklere slik at vi får programmer som er enklere å bruke. Dels skal gruppen kunne gi råd til enkeltmedlemmer og til Senior Norges ledelse om IT-spørsmål.


Kan du tenke deg å bli med i gruppen, ta kontakt med Tormod Bjørnstad på telefon 906 82 926 og ta en prat med ham. Dette vil bli interessant og lærerikt, men fremfor alt er det en viktig jobb som skal gjøres.


Vi gratulerer!

Foto SK

De nærmeste dagene blir Magnus Berge, Jorun Kopperud Parborg og Olaug Presterud 80 år. Svein Klinseid fyller 90 år.

Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her