Senior Norge vil starte korona-telefon Ukebrev 17/2021

Ensomhet er en folkesykdom og et stort samfunnsproblem. Fra pandemien traff Norge i mars 2020 har ensomhet blant eldre økt betraktelig. Mange isolerer seg, er redde for å gå ut, de får ikke besøk og har få/ingen å snakke med om sine bekymringer. Pandemien gir frykt også for fremtiden. De får pandemien nært inn gjennom TV, radio og aviser «24 timer i døgnet».
Å leve i ensomhet er uverdig og kan fremkalle sykdommer. Problemet bekreftes i samtaler med våre medlemmer og andre.
Senior Norge vil gjøre noe med dette problemet, og vi har fått økonomisk støtte fra Stiftelsen Dam. Vi skal etablere en korona-telefon og opprette en telefonisk møteplass. Prosjektet skal bekjempe ensomhet blant eldre, slik at de kan leve et bedre og tryggere liv også under pandemien. Ensomhet fører til isolasjon, depresjon og kan resultere i selvmord/selvmordsforsøk. Mange slike forsøk gir selvskadinger.  Vår generalsekretær deltok 2020 i et utvalg nedsatt av myndighetene for å gi innspill til rapporten «nullvisjon for selvmord i Norge». Senior Norge var eneste organisasjon som representerte eldrebefolkningen.
Vi vil starte ringerunden i juni og fortsette helt til juni 2022. Våre medlemmer fra 66 år og eldre vil bli prioritert, men vi avviser ikke yngre som ønsker kontakt. Korona-telefonen vil leve videre også etter at pandemien er over gjennom vår SOS-telefon.
Telefonkontaktene skal ringe opp våre medlemmer for å høre hvordan de har det og spørre om det er noe Senior Norge kan hjelpe til med. Telefonkontaktene vil bli rekruttert blant folk med erfaring fra lignende prosjekter, og de vil bli grundig lært opp i å håndtere vanskelige samtaler, vise empati, lytte og være medmenneske. Personvern og etikk vil bli prioritert. Korona-telefonen vil ikke konkurrere med andre liknende tiltak med medisin-/vaksinefaglig innhold, men være et folkelig tilbud til våre medlemmer og deres pårørende. Våre erfaringer med korona-telefonen vil bli rapportert til myndighetene og andre, samt bli publisert i media.
Det er etablert en faglig styringsgruppe med personell fra Senior Norge for dette prosjektet med vår generalsekretær som prosjektleder.
I Senior Norge ser vi frem til å komme i gang med korona-telefonen, og vi håper våre medlemmer vil sette pris på tiltaket.

Regjeringen lanserer trygghetsstandard for å bedre kvaliteten på sykehjem

Bildet er tatt av Gundala Vogel, Pixsabay

«Vi har mange dyktige medarbeidere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men de mangler et verktøy for å forbedre kvaliteten på tjenestene.»
Dette er helseminister Bent Høyes begrunnelser for at departementet, i samarbeid med blant annet kommunene, har utviklet en trygghetsstandard som alle landets sykehjem kan ta i bruk.
Trygghetsstandarden er et digitalt verktøy som ledere på sykehjemmene kan bruke for å sikre et godt og trygt tilbud til pasientene. Et viktig mål er å redusere uønsket variasjon mellom sykehjemmene. Den som er interessert i å lese mer om trygghetsstandarden kan klikke her.

Senior Norge er positiv til alt som kan gjøre at vi har et høyt faglig nivå på våre tjenester i sykehjemmene og i eldreomsorgen ellers. Det er bare å håpe at lederne ved sykehjemmene tar verktøyet i bruk.

Fra SENIOR NORGE Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 var 77.988, tilsvarende et gjennomsnitt på 6.500 pr. måned. Første kvartal i år har SENIORAVISA hatt i alt 21.159 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7053 besøk pr. måned. Dette er 23,7% opp i forhold til første kvartal i 2020. Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan besøke Senior Norge Østfold

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!