Stig Klingstedt - Senior Norge

Ukebrev 12/20 – Nasjonal dugnad for å bekjempe Corona-viruset

Senior Norge deltar i den nasjonale dugnaden for å bekjempe Corona-viruset. Vi vil ikke utsette våre medlemmer eller andre for økt risiko for spredning av Coronaviruset, sier vår generalsekretær Knut Chr. Høvik. Eldre og syke er en utsatt og sårbar gruppe når det gjelder det nye viruset. Alle møter, både sentralt og lokalt er avlyst. Sekretariatet er stengt og drives delvis fra hjemmekontor. Det er nå viktig at alle stiller opp og bidrar. Se mer informasjon på vår hjemmeside.

Mange medlemmer i Senior Norge er valgt inn i eldrerådene rundt om i landet

Senior Norge oppfordret lokallag og medlemmer til å sørge for å få plass i kommunenes og   fylkeskommunenes eldreråd. Det viser seg at det har slått godt an. Det er vi godt tilfreds med!

Anne-Lisa Clausen er styremedlem i Senior Norge Bærum og er også valgt inn i Viken eldreråd. Hun har foreslått at alle medlemmer av eldreråd som er tilsluttet Senior Norge bør danne et nettverk for gjensidig informasjon og støtte. Dette er en utmerket ide. Vi kan ikke regne med å ha et fysisk forum, men vi kan informere over nett. Vi oppfordrer derfor alle som sitter i et eldreråd å sende en epost om dette til post@seniornorge.org med navn, epostadresse og telefonnummer. Så fort vi har en liste over våre medlemmer i eldrerådene vil vi distribuere den til alle medlemmene i gruppen.

Utsatte lønnsforhandlinger til høsten – hva betyr det for pensjonene

 På grunn av Corona-viruset er Norge på mange måter i en unntakstilstand. Det har også innvirkning på lønnsoppgjøret som er flyttet til høsten. NHO har allerede varslet at utsiktene for næringslivet er meget dystre. Det er derfor trolig at lønnsoppgjøret vil ende opp uten reallønnsvekst. Mange spår at det vil bli nedgang i reallønnen.

Trygdereguleringen tar lønnsoppgjøret som utgangspunkt for regulering av pensjonene. Dermed må vi regne med at også trygdereguleringen blir utsatt til høsten. Dersom lønnsoppgjøret får som resultat at lønnstakerne ikke får i reallønnen må vi regne med en vesentlig nedgang i kjøpekraft for pensjonistene på grunn av underreguleringen med 0.75 prosentpoeng. Det blir enda en god grunn til å kreve at underreguleringen fjernes eller i det minste at man følger Pensjonskommisjonens innstilling som betyr en underregulering med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Med den modellen ville pensjonistene slippe å få nedgang i kjøpekraft.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org