Trygdereguleringen – skandaløs behandling av pensjonistene!

Årets trygderegulering er drøftet denne uken med organisasjonene og vedtatt i Statsråd den 4. september. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen ledet drøftingsmøtene som skjedde over internett.

Folketrygdens grunnbeløp ble justert med 1,5 prosent og er nå 101 351 kroner. Pensjoner under utbetaling fra folketrygden vil øke med 0,74 prosent (øker med 1,5 prosent og trekkes deretter med 0,75 prosent). Inflasjonen er beregnet til 1,4 prosent og det betyr at pensjonistene for femte året av de seneste seks årene går ned i kjøpekraft. Til sammenligning kan nevnes at lønnsmottakere har fått svekket kjøpekraft kun ett år i same periode. Alle pensjonistorganisasjoner krevet at underreguleringen nå må opphøre. Det er blitt gjentatt hvert år siden pensjonsreformen ble satt i verk i 2011.

Senior Norge uttrykker stor skuffelse over at årets pensjonsoppgjør nok en gang medfører at pensjonistene blir tapere. Slik utviklingen er blitt er den i sterk kontrast til de intensjoner som ble lagt til grunn i Stortinget da reformen ble vedtatt. Regjeringen har nå satt i gang en utredning som skal evaluere pensjonsreformen. Den blir brukt til å skyve diskusjonen om reguleringsregimet på fremtiden.

Pensjonistene får redusert sin inntekt med ca. 35-50 prosent når de går av med pensjon. I tillegg slår levealderjusteringen ut i senere pensjonering eller enda mer redusert pensjon. På toppen av det hele kommer så underreguleringen som mange år har medført nedgang i kjøpekraft for pensjonistene. Det fører med seg at pensjonistene hvert år taper store beløp i forhold til de yrkesaktive, som over tid akkumulerer seg til et gap på mange hundre tusen kroner. Statsråd Røe Isaksens argument om at underreguleringen er pensjonistenes bidrag til å gjøre pensjonssystemet bærekraftig er altså bare en del av byrdene som legges på dagens pensjonister. Senior Norge protesterer kraftig på denne utviklingen!