Smittevern på sykehjem og i hjemmehjelpen

Styreleder i Senior Norge, Agnete Tjærandsen kommer her med en tilbakemelding fra Bodø, men den er trolig gyldig de fleste steder i Norge.

Jeg er målløs – trodde ikke det var mulig –
De mest sårbare – definert slik av Helsedirektoratet – er de som er minst beskyttet. De som bor på sykehjem og de som får hjemmetjeneste. Personalet bruker IKKE smittevernutstyr. I den daglige tjeneste har de ikke masker eller hansker, selv om de kommer rett inn i hjemmene eller sykehjemmene fra den smittefarlige verden utenfor. Sikkerhets avstanden mellom behandler og pasient er heller ikke  mulig å opprettholde.

Dette skjønner jeg først nå, etter å ha fått flere henvendelser fra pårørende. En telefonsjekk til smittevern kontoret bekrefter, at slik er det.

Risikoen for den truende sykdom stiger med økende alder og underliggende sykdommer. Over 200 personer er til nå døde i Norge og gjennomsnittsalderen er 83. Det er jo nettop denne gruppen det gjelder. Vi må kunne forvente, at de blir vist ekstra omsorg. Det viser seg også, at hvis smitten først kommer inn på et sykehjem, er det mange som blir smittet.

Til nå har vi vært heldige i Bodø og ikke hatt utbrudd. Vi er midt i den heftige kampen mot den usynlige fienden og vi ønsker inderlig  at det vil fortsette slik. Men da må vi også kunne forlange, at de svakeste blant oss får den beskyttelse de bør ha. Vi ønsker:

  • Smittevern for beboere på institusjoner og hjemmeboende mottakere av omsorgstjenester.
  • Tilgang til helsetjenester – tester og innleggelse på sykehus ved påvist smitte.
  • Tiltak mot ensomheten ved isolasjon.