REDUSERT AKTIVITET I SENIOR NORGE PÅ GRUNN AV CORONAVIRUSET

Vi vil ikke utsette våre medlemmer eller andre for økt risiko for spredning av Coronaviruset, sier vår generalsekretær Knut Chr. Høvik.

Eldre og syke er en utsatt og sårbar gruppe når det gjelder det nye viruset. For å bidra til å redusere spredning av viruset har Senior Norge avlyst møter og arrangementer inntil videre og inntil situasjonen er mer avklart. Dette gjelder både sentralt og i våre lokallag.

Hovedadministrasjonen oppretteholder sine daglige gjøremål utfra kontoret i Bygdøy Alle 5 i Oslo, men sentralbordet vårt betjenes inntil videre og som vanlig fra hjemmekontor på telefon 414 40 070) mandag – torsdag fra kl. 10:00 – 14:00. E-postadressen er: post@seniornorge.org.

Generalsekretæren er daglig på kontoret og kan treffes på telefon 911 66 558 og e-postadresse: knut.chr.hovik@seniornorge.org.

Det er viktig å følge Folkehelseinstituttets råd for å forebygge virussmitte.

  • God håndhygiene er viktig. Ved håndvask tørk hendene med papirtørkler som kastes, og begrens bruk av håndklær. Unngå også å ta deg til ansiktet eller øynene etter ev. å ha vært ute og før du har vasket hendene.
  • Unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveis- sykdom og avstå fra klemming og håndhilsning. Hosting eller nysing bør gjøres i papirtørkler eller i albuekroken. Hold også distansert avstand til andre mennesker som du omgås, og ikke oppsøk store folkemengder.
  • Begrens eller avstå fra bruk av kollektive transportmidler særlig på tider av døgnet hvor mange mennesker samtidig transporteres og er i nærkontakt med hverandre.
  • For øvrig må den enkelte selv ta ansvar og holde seg hjemme dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon, eller vet at man har vært i kontakt med miljøer hvor det forekommer smitte. En del bedrifter og offentlige myndigheter har innført hjemmekontor for nærmere bestemt periode selv om de dette gjelder er friske.

Dersom du tror at du er smittet ring til fastlegen, lokal legevakt eller nødtelefoner som myndighetene har satt opp. På Folkehelseinstituttets hjemmeside vil du hver eneste dag finne oppdatert informasjon om Coronavirusets utvikling, og de råd du bør følge.

Vi har alle et ansvar for å ta vare på hverandre i en slik situasjon, en situasjon vi alle håper at vil avta så raskt som mulig. Det kommer positive signaler om avtagende smitterisiko i land hvor Coronaviruset har herjet i flere uker før det kom hit til Norge. Det er viktig at vi i Norge er spesielt aktpågivende i de kommende ukene.