Ikke sykepenger etter fylte 70 år

De som fortsetter å jobbe etter 67 års alder uten samtidig å ta ut pensjon fra folketrygden kan rammes ekstra hardt dersom de blir syke av Corona-viruset.

Senior Norge har flere ganger krevd at loven om folketrygd skal endres slik at den blir i samsvar med arbeidslinjen, det vil si at folk skal stå i arbeid så lenge som mulig. I dag er det begrenset syketrygd i perioden fra 67 år til man fyller 70 år. Da har man rett til 60 dagers sykelønn. Når man passerer 70 år, faller sykestønaden helt bort. Det betyr at om man har fortsatt å arbeide etter fylte 70 år uten samtidig å ta ut pensjon fra folketrygden står man uten inntekt dersom man rammes av sykdom og må sykemelde seg.

Det er klokt å vurdere sin økonomiske situasjon og eventuelt søke om alderspensjon fra folketrygden. Det er ikke noe i veien for å fortsette å arbeide etter at man har fått pensjon. Pensjonen blir ikke påvirket av lønnsinntekten, men man opptjener ikke økt pensjon ved å fortsette i jobb.