Helsemessig oppfølging av eldre pasienter

Som følge av flere innspill fra medlemmer tok Senior Norge opp problemet med at mange kvier seg for å kontakte fastlegen i disse Corona-tider. Vi fikk svar raskt. Vårt brev ser slik ut:

 

Helseminister Bent Høie                                           Oslo, 30. mars 2020

 

Helsemessig oppfølging av eldre pasienter

Senior Norge er bekymret for at våre eldre med alvorlige lidelser som hjerte- og lungeproblemer ikke får den nødvendige oppfølging fra sykehus eller fastlege. Vi har fått flere innspill fra medlemmer og andre som er særdeles urolige for sin egen helse på grunn av sviktende oppfølging av sykehus og fastleger.

 

Et av våre medlemmer skriver: «Fastlege ber om at besøk på legekontor frarådes. Telefonmøte kan skje. Har ikke fått analysert blod og blodtrykk på 6 uker. Innlagt på sykehus for infarkt for 10 måneder siden. Rutinesjekk sykehus i april avlyst. Kona har Parkinson. Hjemmeassistanse er avlyst og det samme gjelder hjemmetrening med fysioterapeut. Hjemmehjelp avslått i vinter da undertegnede har vært for flink med hjemmestell og handling, matlaging +++. Kan det være en mulighet for at i disse prioriterte caronatider som forhåpentligvis kan forsinke spredning til et håndterbart nivå, at de av oss som har dokumenterte sykdommer og plager kanskje stryker med som en følge av streng omprioritering?»

 

Også fra legehold har det kommet advarsler. En fastlege i en sentral kommune på Østlandet har i Akershus Amtstidende datert 30. mars 2020 gitt uttrykk for at det «er for stille» på legekontorene. Legen sier videre: «Vi har alle vært flinke, men kanskje litt for flinke. Vi har nå en bekymring overfor dem som regelmessig må ha kontakt, som hjertesyke eller lungesyke».

 

Senior Norges råd har så langt vært å ta kontakt med fastlegen for nødvendig kontroll og oppfølging. Så får man finne den beste måten å få dette til på. På bakgrunn av ovennevnte ber Senior Norge helseministeren om å gjøre det tydelig at nødvendig helsehjelp og oppfølging av pasienter må skje også under de pågående restriksjonene.

 

Vennlig hilsen

SENIOR NORGE

Sign.

Knut Christian Høvik

Generalsekretær

 

Helse- og omsorgsministeren var ute allerede samme kveld og oppfordret pasienter med problemer å ta kontakt med fastlegen.

Departementet svarte Senior Norge som følger:

Helsemessig oppfølging av eldre pasienter
Vi viser til brev av 30. mars om helsemessig oppfølging av eldre pasienter, hvor det uttrykkes bekymring for ivaretakelse av eldre pasienter med helseutfordringer. Dette er en bekymring som Helse- og omsorgsministeren deler. Helsedirektoratet var derfor i forrige uke ute med informasjon til befolkningen om at pasienter fortsatt skal kontakte sin fastlege for oppfølging. Helsedirektoratet har også tett dialog med kommuner og fastleger om det samme.
I disse dager arbeider Helsedirektoratet med flere særlige tiltak som vil tilrettelegge for en god oppfølging av eldre og andre med omfattende behov i perioden med Covid-19 utbrudd. Vi håper tiltakene raskt vil bedre situasjonen.
Med hilsen
Maren Skaset (e.f.)
avdelingsdirektør
Anette Kristiansen
seniorrådgiver