Å reise er mange seniorers drøm, men sjekk reiseforsikringen, også kredittkortenes regler for reiseforsikring

Det er all grunn til å sette seg godt inn i reiseforsikringsvilkårene. Ellers risikere man å måtte betale dyre forsikringer uten å få noe igjen. Kredittkortenes løfter om inkludert reiseforsikring om man betaler med kredittkortet er bare delvis gyldige for eldre reisende. Noen har satt 70 år som grense for at kredittkortets forsikring skal gjelde.

Bankene gjør et stort nummer av at kredittkortene med innebygget reiseforsikring dekker dine tap dersom ulykken er fremme. Forutsetningen er at du har betalt minst halvparten av reisekostnadene med kortet. Det som står med liten skrift er at mange banker har aldersbestemmelser som gjør at disse reglene ikke alltid gjelder for seniorer. Bank Norwegian har satt 70 år som grense og Danske Bank har 75 års aldersgrense, bare for å nevne et par eksempler. Andre banker har et differensiert ansvar beroende på type erstatning som er aktuell. For eksempel erstatter noen banker ikke reisesyke, hjemtransport og avbrutt ferie for reisende over 80 år eller erstatning for ulykkeskade blir begrenset etter 70 år og opphører helt ved 75 år.

Reiseforsikringer som man tegner særskilt er også meget forskjellige for seniorer. Noen selskaper har aldersbegrensninger som gjør at man ikke kan tegne en ny reiseforsikring om man er passert en bestemt alder. Andre har absolutte aldersgrenser. Det er altså gode grunner til å sjekke vilkårene før man tegner forsikring og før man reiser.